Het eenzijdig wijzigen van verplichtingen van werknemers

23 augustus 2016
eenzijdig arbeidsovereenkomst wijzigen

Ondernemingen veranderen door de jaren heen. Wat nu goed werkt, hoeft dat over vijf jaar niet meer te doen. Flexibiliteit is daarom van belang, zowel voor jou als ondernemer, als van je medewerkers. Soms zullen de wijzigingen ingrijpend zijn en zullen je werknemers er niet blij mee zijn.

In dit artikel wordt gekeken naar het soort wijzigingen die je eenzijdig kunt doorvoeren én naar het soort wijzigingen waarbij dat niet aan te raden is.

Lees meer…

Werknemer kan niet werken door externe factoren: toch doorbetalen?

16 augustus 2016
geen arbeid geen loon

In sommige gevallen kunnen werknemers niet werken door externe factoren, die zowel niet in jouw invloedssfeer als werkgever liggen, als niet in die van de werknemer. Het is dan dus ook niet (echt) jouw schuld dat de werkzaamheden niet worden verricht. Moet je dan toch gewoon loon doorbetalen?

In dit artikel bekijken we hoe het zit met loon doorbetalen wanneer de werknemer niet kan werken door externe omstandigheden. Een aantal voorbeelden van dergelijke externe omstandigheden komen aan bod en er wordt gekeken wanneer er wél en wanneer er géén loon hoeft te worden doorbetaald.

Lees meer…

Werknemer heeft diploma vervalst! Wat nu?

9 augustus 2016
diploma vervalst

Werknemers vertellen wel eens een klein leugentje: dat ze hard hebben gewerkt vandaag terwijl dat best wel meeviel, dat ze nooit privé telefoongesprekken onder werktijd voeren terwijl dat wél zo is. Veel werkgevers weten ook wel hoe het écht zit, maar zien dergelijk gedrag door de vingers. Er zijn echter ook leugens die niet door de vingers gezien moeten worden, zoals de werknemer die zegt dat hij een diploma heeft, maar dat niet heeft. Vaak gaat dat gepaard met het overleggen van een valse kopie.

In dit artikel bekijken we hoe je als werkgever het best kunt omgaan met een werknemer die een vals diploma overlegt of stelt dat hij een diploma heeft, maar dat niet wil overleggen. We leggen uit of je erachter kunt komen of een werknemer een diploma heeft en hoe je kunt controleren of dat diploma wel echt is. Ten slotte komt aan de orde wat je mogelijkheden zijn indien blijkt dat het diploma vals is.

Lees meer…

Bank zegt krediet op! Wat nu?

2 augustus 2016
bank opzegging krediet

Veel ondernemers zijn afhankelijk van externe financiers, meestal van een bank. Een bank verschaft je leningen en kredieten, waarmee je je onderneming kunt voorzien van de benodigde liquiditeit. Wanneer het echter minder goed gaat, kan het voorkomen dat je bank je krediet opzegt, waardoor je onderneming richting afgrond dendert. Soms is er echter iets aan te doen.

In dit blogartikel bekijken we de volgende vragen: Mag een bank zomaar je krediet opzeggen? Wat zijn de maatstaven daarvoor? Wat kun je het best doen als je krediet wordt opgezegd en je bent het er niet mee eens?

Lees meer…

Beslag leggen bij een klant: hoe doe je dat?

26 juli 2016
beslag leggen bij klant

Als je als ondernemer goederen of diensten levert aan je klanten, wil je ook graag dat ze die goederen of diensten betalen. Doen de klanten dat niet, dan kun je dat op allerhande manieren afdwingen. Het ultieme middel daarvoor is het leggen van beslag.

In dit blogartikel bekijken we hoe beslag leggen bij een klant in zijn werk gaat. De verschillende soorten beslag komen aan de orde, net als de manier om dat voor elkaar te krijgen.

Lees meer…

Het belang van de schriftelijke overeenkomst tussen bv en dga

19 juli 2016
bv dga

Heb je een bv en ben je directeur-grootaandeelhouder met alle aandelen (hierna kortweg te noemen ‘dga’)? Dan is het verstandig om goed op papier vast te leggen wat jouw relatie met de bv is. Dat lijkt vreemd, want waarom zou je allerhande zaken vastleggen tussen jezelf en je eigen bv? Je weet toch wat je ‘met jezelf’ hebt afgesproken?

Toch kan het vastleggen van afspraken van cruciaal belang zijn. In dit blogartikel leggen we uit hoe dat zit.

Lees meer…

Werknemer met min-max-contract wordt ziek: hoeveel uur doorbetalen?

12 juli 2016
ziek min max contract

In veel branches worden min-max-contracten gebruikt om pieken in werkdruk op te vangen. Een werknemer met een min-max-contract moet het minimumaantal uren worden ingezet, maar als ondernemer hoef je de werknemer geen extra uren in te zetten als je geen werk voor hem hebt.

Op het moment dat er sprake is van ziekte, kunnen er discussies ontstaan over dat min-max-contract. Als werkgever zul je het minimum aan uren willen uitbetalen (tegen 70%), als werknemer zul je proberen om meer uren doorbetaald te krijgen. In dit artikel bekijken we op doorbetaling van welk aantal uren een werknemer met een min-max-contract in een bepaalde situatie recht heeft.

Lees meer…

Overeenkomst beëindigen bij misleiding

5 juli 2016
misleiding

Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten. Soms gaat dat mis: je sluit bijvoorbeeld een overeenkomst omdat je verkeerd bent geïnformeerd of omdat je bijvoorbeeld bewust om de tuin bent geleid door je wederpartij. Of dat nu een klant een leverancier of een andere derde is die je heeft misleid: je kunt daar vrijwel altijd iets aan doen.

Hier bekijken we welke wettelijke mogelijkheden je ter dienste staan indien je meent dat je bent misleid bij het aangaan van een overeenkomst.

Lees meer…

ZZP’ers: welk risico loop je als ondernemer?

21 juni 2016
overeenkomst zzp

Het inhuren van zzp’ers is met het afschaffen van de VAR-verklaring niet gemakkelijker geworden. Naast de risico’s die je al had als ondernemer, krijg je er nu nog een aantal extra risico’s bij.

In dit artikel brengen we de risico’s van het inhuren van een zzp’er in kaart. We brengen je op de hoogte van zowel de arbeidsrechtelijke risico’s, als van de fiscaalrechtelijke risico’s.

Lees meer…

Hoe gebruik je eigendomsvoorbehoud als ondernemer?

14 juni 2016
eigendomsvoorbehoud

Als ondernemer wil je zeker weten dat je geleverde goederen ook betaald krijgt. Toch zul je tevens vaak krediet willen geven, omdat dat commercieel van je verwacht wordt. Een manier om je eigen belangen veilig te stellen is het eigendomsvoorbehoud.

In dit artikel wordt het eigendomsvoorbehoud bekeken. Er wordt aandacht besteed aan hoe eigendomsvoorbehoud juridisch gezien in elkaar zit en hoe het eigendomsvoorbehoud in de praktijk werkt.

Lees meer…