(Dreigend) conflict bij beëindiging maatschap?

6 december 2016
beëindiging maatschap

Een maatschap kan in beginsel door alle maten beëindigd worden. Echter, bij de beëindiging van de maatschap ontstaan nogal eens conflicten, zowel over de vraag of de maatschap wel gestaakt moet worden, als over de gevolgen van die beëindiging.

In dit blogartikel komt aan de orde wanneer een maatschap beëindigd mag worden, hoe dat in zijn werk gaat en hoe de bezittingen van de maatschap verdeeld moeten worden. Ten slotte bekijken we hoe je het best kunt omgaan met conflicten bij beëindiging van de maatschap.

Beëindiging van een maatschap

De beëindiging van een maatschap is met regels omgegeven. Als er een maatschapscontract is afgesloten tussen de maten staan daar vaak de ‘spelregels’ in voor de beëindiging van de maatschap.

Tevens geeft de wet nog een aantal mogelijkheden waarbij een maatschap eindigt:

  • Als de maatschap voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) is aangegaan, eindigt deze automatisch aan het einde van het jaar.
  • Als een goed of het uitvoeren van een bepaalde handeling het onderwerp van de maatschap uitmaakt, is het tenietgaan van het goed of het volbrengen van de handeling ook voldoende om de maatschap te doen beëindigen.
  • Opzegging door een van de maten aan de andere maten.
  • Overlijden, faillissement van een van de maten, of het in de schuldsanering raken van een van de maten.

Bovendien kan de rechter de maatschap ontbinden op verzoek van een van de maten. Die moet daar wel gewichtige redenen voor hebben.

Instemming met beëindiging maatschap?

Het beëindigen van een maatschap door een van de maten hoeft niet altijd in goede aarde te vallen bij de andere maten. Zeker bij opzegging hoeven zij zich daar niet altijd bij neer te leggen.

Als een opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied, kan deze opzegging van de maatschap worden vernietigd. Ook wanneer de maatschap wordt ontbonden, zijn er vaak mogelijkheden om daar verweer tegen te leveren.

Mocht je een maatschap willen beëindigen en een andere maat is het daar niet mee eens, of wordt de maatschap beëindigd terwijl jij daar niet mee instemt, dan is het verstandig om een jurist daarover te raadplegen.

Afwikkeling beëindiging maatschap

Zodra een maatschap wordt beëindigd, is enkel de juridische ondernemingsvorm beëindigd. Het samenstel van goederen en gelden blijft echter bestaan tussen de (voormalige) maten: zij hebben na beëindiging van de maatschap een ‘goederengemeenschap’.

Die goederengemeenschap kan daarna worden verdeeld, maar dat zal meestal nog niet direct gebeuren. Zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld, is -in beginsel- elk van de maten gerechtigd om de goederen te gebruiken.

Wordt er niet vrijwillig verdeeld na de beëindiging van de maatschap, dan kan aan de rechter worden verzocht om verdeling van de goederen. De rechter kan dan aan de andere deelgenoten verplichten om mee te werken aan verdeling van de gemeenschap. Het is verstandig om voor het inschatten van de kansrijkheid van een dergelijke vordering een jurist in te schakelen.

Conflict bij beëindiging van de maatschap

Bij beëindiging van een maatschap ontstaan er regelmatig conflicten:

  • de ene maat wil beëindigen, de andere wil dat niet;
  • de ene maat wil niet verdelen, de andere wel;
  • er ontstaat een conflict over de wijze van verdeling;
  • er ontstaat een conflict over de inbreng van de verschillende maten.

Indien er conflicten over de beëindiging van de maatschap ontstaan, is het verstandig om een jurist te raadplegen. Daarbij geldt: hoe eerder je juridische hulp inroept, hoe hoger de kans dat het conflict in jouw voordeel beslecht kan worden.

Dronken werknemer: ontslag op staande voet mogelijk?

29 november 2016
dronken werknemer

Als je werknemers in dienst hebt, krijg je vaak ook met allerhande uitspattingen te maken. Dronken op het werk verschijnen of dronken op het werk zijn is er daar één van. Als werkgever ben je daar natuurlijk niet blij mee.

In dit blogartikel bekijken we wat je als werkgever kunt doen als een werknemer dronken blijkt te zijn. Kun je overgaan tot ontslag op staande voet? Kun je overgaan tot andere disciplinaire maatregelen? Hoe zit het als de dronken werknemer zegt een alcoholverslaving te hebben?

Lees meer…

Aannemer bedrijfspand failliet, wat nu?

22 november 2016
aannemer failliet

Wanneer je je bedrijfspand laat verbouwen of je een nieuw bedrijfspand laat bouwen, heb je meestal één aanspreekpunt: de hoofdaannemer. Die hoofdaannemer besteed vaak klussen uit aan allerhande kleinere onderaannemers. Dat werkt prima, maar wat als de hoofdaannemer failliet gaat?

Als de aannemer van je bedrijfspand failliet gaat, is de kans groot dat de bouwwerkzaamheden stil komen te liggen. Wat zijn juridisch gezien je opties?

Lees meer…

Verborgen gebreken bij aankoop bedrijfspand

15 november 2016
verborgen gebreken aankoop bedrijfspand

De aankoop van een bedrijfspand is voor vrijwel elke onderneming een grote transactie. Groot is dan ook de schrik wanneer achteraf blijkt dat er verborgen gebreken aanwezig zijn in je bedrijfspand.

Wat zijn verborgen gebreken? Wat kun je doen als er verborgen gebreken aanwezig zijn in je bedrijfspand? Hoe kun je dat het best aanpakken?

Lees meer…

Werkgever aansprakelijk bij burn-out van medewerker?

8 november 2016
aansprakelijkheid-burnout

De meeste werkgevers zijn zich ervan bewust dat zij moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun personeel. Binnen de meeste organisaties wordt er dan ook in meer of mindere mate aandacht besteedt aan het inperken van risico’s op de werkvloer en men vindt het niet meer dan logisch dat een werkgever opdraait voor schade die een werknemer lijdt door een onveilige werkplek. Maar hoe zit het met psychische schade? Ben je als werkgever ook aansprakelijk als een werknemer thuis komt te zitten met een burn-out?

Lees meer…

Conflict met andere vennoot in de vof! Wat nu?

1 november 2016
conflict vennoot vof

In een vof wordt door ondernemers vaak nauw samengewerkt en ontstaan conflicten. Veel van die conflicten kunnen onderling worden opgelost, maar soms lukt dat niet en moet een meer rigoureuze oplossing worden gevonden. Als je een conflict met een andere vennoot hebt, kun je de vof namelijk binnen zeer korte tijd lam leggen.

In dit artikel bekijken we wat je het best kunt doen wanneer er een onoplosbaar conflict ontstaat met een andere vennoot. We bekijken hoe je daar als ondernemer het best uit komt en wat er daarna met de vof gebeurt.

Lees meer…

Overname bedrijfsonderdeel: verplicht werknemers in dienst nemen?

25 oktober 2016
overname bedrijfsonderdeel werknemers

Bij de overname van een bedrijfsonderdeel van een andere ondernemer komt nogal wat kijken. Juridisch gezien moet je onder meer voorzichtig zijn met bedrijfsonderdelen waar werknemers werken: soms moet je die verplicht overnemen.

In dit blogartikel komt aan de orde wanneer je verplicht werknemers moet overnemen, wat je daaraan kunt doen, hoe je met overtollige werknemers omgaat en wat de beste handelwijze is als er een conflict ontstaat hierover.

Lees meer…

Borgstelling voor zakelijk krediet

18 oktober 2016
borgstelling zakelijk krediet

Soms heb je als ondernemer extra liquiditeit nodig om investeringen te doen om je bedrijf in stand te houden of te laten groeien. Veel ondernemers kunnen dat geld niet uit hun privévermogen voldoen: vermogen zit vaak vast in bijvoorbeeld het woonhuis. Daarom wordt vaak bij een bank aangeklopt, waarbij de ondernemer zich privé borg stelt.

In dit artikel bekijken we de kenmerken en de risico’s van privé borgstellingen. Ook komt aan de orde wat je moet doen als je in conflict met de bank komt.

Lees meer…

Proeftijd: wat als een werknemer eerder of later start?

11 oktober 2016
proeftijd eerder of later starten

In een arbeidsovereenkomst met een werknemer staat altijd een bepaalde startdatum. Toch is dat vaak niet de daadwerkelijke startdatum, aangezien werknemers bijvoorbeeld eerder starten. Dat kan komen doordat het erg druk is in je onderneming en je een extra paar handen kunt gebruiken, of doordat de werknemer bijvoorbeeld nog op vakantie is of moet uitwerken bij zijn vorige baan.

Dat levert een aantal risico’s op, voornamelijk voor de proeftijd die is afgesproken. In dit blogartikel komt aan de orde wat er met de proeftijd gebeurt als een werknemer eerder of later start.

Lees meer…

Aansprakelijk voor loon van werknemers van je leverancier?

4 oktober 2016
aansprakelijk voor loon werknemers leverancier

Werknemers worden in Nederland goed beschermd. Onder meer moet er moet een bepaald minimumloon worden uitbetaald door de werkgever. Ben jij als ondernemer ook werkgever, dan zul je voor je je daar voor je eigen werknemers aan moeten houden.

Echter, in sommige gevallen ben je als ondernemer ook aansprakelijk voor het loon van werknemers van je leverancier, hoe vreemd dat ook klinkt. Deze relatief jonge regelgeving (1 juli 2015) is onbekend, maar kan grote gevolgen hebben voor je onderneming.

Lees meer…