getuigschrift

11 veelgestelde vragen over het getuigschrift bij uitdiensttreding

22 augustus 2014

Wanneer je bij je werkgever uit dienst treedt, zul je aan de slag willen gaan bij een andere werkgever. Wellicht zit je nog in de sollicitatiefase. Het kan dan zinvol zijn dat je voormalig werkgever een getuigschrift opstelt, waarin hij bijvoorbeeld iets zegt over hoe je je werk hebt gedaan.

Toch zijn er veel onduidelijkheden over dat getuigschrift. Zo komt bij ons regelmatig de vraag voorbij wat er in een dergelijk getuigschrift moet staan of wat er gedaan kan worden indien de werkgever geen getuigschrift wil afgeven.

Daarom heb ik hier de 11 veelvoorkomende vragen over het getuigschrift opgesteld. Tevens is het een redelijk volledig artikel, want veel andere vragen over het getuigschrift dan deze 11, kun je haast niet hebben.

1. Moet mijn werkgever mij een getuigschrift uitreiken?

Dit is verreweg de meest gestelde vraag. Het antwoord is ‘ja’. Je werkgever is verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift uit te reiken wanneer je daarom vraagt.

2. Moet mijn werkgever het getuigschrift ondertekenen?

De wet zegt niets over het feit dat de werkgever het getuigschrift moet ondertekenen. Het doel van het getuigschrift is echter om bewijs ten opzichte van anderen (een volgende werkgever) te hebben. Daarom wordt aangenomen dat de werkgever het getuigschrift ook moet ondertekenen.

3. Wat moet er minimaal in een getuigschrift staan?

Indien je een getuigschrift vraagt aan je werkgever, dan moeten er minimaal in staan:

  • Aard van de verrichte arbeid (oftwel: wat deed je precies, wat was je functie?);
  • De arbeidsduur per dag of per week;
  • De begin- en einddatum van het dienstverband.

4. Waar kan ik nog meer om vragen in het getuigschrift?

Je werkgever is tevens verplicht om de volgende zaken in het getuigschrift op te nemen indien je daarom vraagt:

  • De wijze waarop je aan je verplichtingen hebt voldaan;
  • De wijze waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen;
  • Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, ook waarom hij dat heeft gedaan.

5. Moet het getuigschrift positief zijn?

Dat hoeft niet. Wanneer je vraagt om een getuigschrift inclusief een opgave van de wijze waarop je aan je verplichtingen hebt voldaan en je werkgever was niet tevreden over je, dan mag hij dat opnemen.

Hij mag punten onder 4 echter nooit opnemen in het getuigschrift wanneer je daar niet om vraagt. Tevens mag hij uiteraard niet liegen over je prestaties of je onterecht in een slecht daglicht plaatsen. Ook mag uit de bewoordingen of indeling van het getuigschrift niets anders (negatiefs) doorschemeren wanneer dat er niet daadwerkelijk in zoveel woorden staat.

6. Wat is een ‘neutraal’ getuigschrift?

Een neutraal getuigschrift is een getuigschrift waar enkel het broodnodige in staat, dus enkel de punten die onder vraag 3 naar boven kwamen.

Het heet zo, omdat er enkel opgave wordt gedaan van objectieve factoren en niet van jouw prestaties of de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

7. Mag mijn werkgever melden waarom ik uit dienst ben getreden?

In eerste instantie enkel wanneer je vraagt om dat op te nemen. Wanneer je de arbeidsovereenkomst hebt opgezegd én schadeplichtig bent geworden (bijvoorbeeld door het niet uitdienen van de opzegtermijn), mag je werkgever dat echter wél in het getuigschrift vermelden. Dat mag dus ook wanneer jij dat niet wilt.

8. Mag ik vragen om bepaalde zaken niet op te nemen in het getuigschrift?

Dat mag, zolang het geen zaken betreft als onder punt 3 of wanneer de werkgever in het getuigschrift opneemt dat je schadeplichtig bent geworden bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.

Verdere zaken mag de werkgever niet opnemen en kun je weigeren.

9. Wat als mijn werkgever weigert een getuigschrift af te geven?

Wanneer je werkgever weigert om een getuigschrift af te geven, kan dat leiden tot aansprakelijkheid voor de schade die je daardoor leidt (bijvoorbeeld doordat je daardoor een baan niet hebt gekregen).

10. In mijn arbeidsovereenkomst staat dat ik geen recht heb op geen getuigschrift. Hoe zit dat?

Het recht op een getuigschrift kan niet contractueel worden uitgesloten. Je blijft dus recht hebben op het getuigschrift.

11. Heeft mijn werkgever nog meer plichten behalve het opstellen van het getuigschrift (verstrekken referenties et cetera)?

Nee, je werkgever heeft enkel de plicht om je een getuigschrift te geven. Eventuele positieve referenties hoeft hij bijvoorbeeld telefonisch niet te verstrekken. Doet hij dat toch, dan mag hij uiteraard weer niets zeggen dat niet waar is of dat op een andere manier onrechtmatig is.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.