bv

5 hardnekkige misverstanden over de (flex-)bv

24 augustus 2014

Sinds oktober 2012 hebben we de flex-bv. Daarover bestaan echter nog een flink aantal vooroordelen, merk ik in de praktijk. Veel mensen weten niet precies wat er veranderd is, wat er met die flex-bv mogelijk is (en wat er niet mogelijk is), hoe het zit met aansprakelijkheid in een flex-bv, hoe het zit met de fiscale gevolgen, hoe het zit met overdraagbaarheid en voornamelijk: of zij er een moeten hebben.

Daarom hierbij een aantal misverstanden over de flex-bv (en over de gewone bv) die in de praktijk nog regelmatig voorkomen.

1. Ik wil een bv, moet ik een flex-bv hebben of een gewone bv?

Dit is een van de meestvoorkomende vragen en deze is gemakkelijk te beantwoorden. Er is namelijk helemaal geen keuzemogelijkheid. Het bv-recht is geflexibiliseerd, waardoor élke bv die nu nog wordt opgericht automatisch een ‘flex-bv’ is.

Door de flexibiliteit van de bv, kun je deze uiteraard wel voor een flink gedeelte inrichten als een oude bv, maar de regels van de flex-bv zijn op elke bv van toepassing (bestaand én nog op te richten).

2. Ik wil geen enkel privérisico lopen, dus het wordt een flex-bv.

Deze stelling hoor ik ook regelmatig. Het klopt inderdaad dat een bv het risico van privéaansprakelijkheid afdekt. Echter, dat risico is nog steeds aanwezig, zeker in geval van mismanagement.

Met de nieuwe wetgeving rondom de flex-bv is het gemakkelijker om een bv op te richten, echter, daar zitten ook nadelen aan. Een van die nadelen is dat de flex-bv (en dus élke bv) uitkeringsregels heeft gekregen. Zodra de bestuurders gelden aan de aandeelhouders uitkeren (en bij kleine bv’s, is dat meestal één en dezelfde persoon), moet er een uitkeringstoets worden gedaan. Mag dit kapitaal wel daadwerkelijk worden uitgekeerd of levert dat onaanvaardbare risico’s voor de bv op? Wordt die toets niet positief doorstaan, dan is uitkeren niet mogelijk. Keer je toch uit, dan levert dat privéaansprakelijkheid op.

De bv levert dus enige aansprakelijkheidsbeperking in privé op, maar zal nooit alle risico’s afdekken. Maak je er een potje van, dan is de kans groot dat je alsnog in privé wordt aangepakt (al dan niet na faillissement).

3. Waarom zou ik nog voor een eenmanszaak kiezen nu bij een bv geen minimumkapitaal meer nodig is?

Inderdaad is de eis van 18.000 euro inleg bij oprichting afgeschaft, waardoor het lijkt alsof de bv een enorm aantrekkelijke keuze is geworden voor (startende) ondernemers. De aansprakelijkheid wordt immers afgedekt (zoals hierboven te zien is), terwijl dat bijvoorbeeld bij een eenmanszaak niet het geval is.

Toch is de bv meestal geen goede keuze. De reden daarvoor is in een aantal zaken te vinden:

  • Er zijn enkele honderden euro’s oprichtingskosten (want je moet naar de notaris), hoewel het plan is om dat ook af te schaffen;
  • Er zijn strengere administratieverplichtingen én de jaarrekening moet gedeponeerd worden bij de KvK;
  • De fiscale gevolgen, aangezien je met weinig winst meestal beter uit bent met een eenmanszaak en je met een bv onnodig veel belasting betaalt.

Zeker dat laatste punt is van belang.

Hoewel elk geval natuurlijk op zichzelf moet worden bekeken, kan als algemene stelregel wel worden gezegd dat een bv helemaal niet gunstig is bij weinig winst. Zeker voor startende ondernemers, is de eenmanszaak meestal de beste keuze.

4. Misschien dat ik mijn onderneming later wil overdragen, dan moet ik een (flex-)bv hebben!

Een van de voordelen van een bv is inderdaad het gemak waarop de gehele onderneming kan worden overgedragen. Een zogenaamde aandelenoverdracht is erg gemakkelijk en overdracht van de onderneming kan in één transactie plaatsvinden.

Echter, wanneer het overdragen van de onderneming slechts iets is dat misschien in de toekomst gaat gebeuren, is het kiezen van een bv om die reden onnodig. Ook een onderneming die in een eenmanszaak zit kan worden overgedragen, enkel moeten daar alle aparte onderdelen worden overgedragen op de manier waarop de wet dat voorschrijft. Dat is meer werk, maar levert ook een voordeel op: cherrypicking kan plaatsvinden, waardoor enkel de gunstige gedeelten worden overgenomen en de rest bij de oude eigenaar blijft (overigens wordt om deze reden ook regelmatig een bv op deze manier overgedragen, want dat kan ook!).

Hoe dan ook: de keuze voor de bv levert bij het in de toekomst misschien overdragen van de onderneming een klein voordeel op. De keuze voor de bv zal daar echter in het overgrote deel van de gevallen niet vanaf hangen en dus is dit meestal geen goede reden om juist voor een bv te kiezen.

5. Ik wil personeel in dienst nemen, dus ik moet wel voor een bv kiezen, een eenmanszaak kan immers niet.

Afgezien van het feit dat er natuurlijk nog meer rechtsvormen zijn dan een bv en een eenmanszaak, is de term ‘eenmanszaak’ in deze stelling nogal verwarrend. Een eenmanszaak wil namelijk niet zeggen dat er slechts één persoon werkzaam kan zijn in de onderneming. Het wil zeggen dat de onderneming aan één persoon toebehoort.

In een eenmanszaak kun je zoveel werknemers in dienst hebben als je maar wilt, al wordt het meestal op een gegeven moment (meestal om fiscale redenen) interessant om voor de bv te kiezen.

Samenvattend: De keuze voor de bv

De keuze voor de bv is niet verkeerd. Er zijn heel veel goede redenen om voor een bv te kiezen en er zijn heel veel ondernemers die terecht voor een bv hebben gekozen. Er zijn echter ook veel ondernemers die helemaal niet bewust en terecht voor een bv hebben gekozen, maar dat om de verkeerde redenen (en vanwege onwetendheid) hebben gedaan. Ik hoop dat ik met dit artikel nieuwe potentiële bv-ondernemers heb laten zien dat de keuze voor de bv vaak niet de juiste is.

Kom je daarna nog steeds tot de conclusie dat je een bv moet hebben, dan is dat prima. De keuze voor de bv is ook gewoon prima, zolang het om de juiste reden gebeurt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.