bijscholing werknemer

Bijscholing van werknemers: ook juridisch gezien van belang!

2 februari 2016

Als werkgever ben je ook ondernemer: je wil natuurlijk zoveel mogelijk marge pakken. Omzet hoog, kosten laag. Daardoor is het wellicht verleidelijk om je werknemers niet/nauwelijks bij te scholen: bijscholing is immers duur en drukt de winst.

Toch is dat niet verstandig. In dit artikel gaan we in op de juridische gevolgen van het (niet) bijscholen van werknemers. Het bijscholen van werknemers is namelijk ook verstandig om een optimale winst te behouden en bedreigingen voor die winst te minimaliseren.

(Bij)scholing van werknemers sowieso verstandig

Het bijscholen van medewerkers is vrijwel altijd een goed idee. Op LinkedIn zie ik de volgende quote regelmatig voorbij komen.

CFO: “Wat als we veel geld investeren in de scholing van onze medewerkers en ze verlaten ons bedrijf daarna?”

CEO: “Wat als we het niet doen, en ze blijven?”

Enkel naar geld kijken werkt niet. Voor de motivatie en productiviteit van medewerkers is het verstandig om ze bij te scholen. Dat is beter voor zowel de medewerker als voor jou als werkgever en ondernemer.

Ook juridisch gezien is het verstandig om je medewerkers bij te scholen om drie redenen:

  1. Je bent het wettelijk verplicht.
  2. Ontslag wegens disfunctioneren is anders onmogelijk.
  3. Aansprakelijkheidsrisico’s liggen op de loer.

1. Je bent het wettelijk verplicht

Sinds 1 juli 2015 is het in de wet verankerd dat je als werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers voldoende scholing krijgen. Wat voornamelijk van belang is, is dat je:

  1. De werknemer in staat stelt om de scholing te volgen die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van zijn functie.
  2. De werknemer in staat stelt om scholing te volgen die hem in staat stelt om een andere functie uit te voeren als zijn functie komt te vervallen of hij niet langer in staat is om zijn eigen functie uit te voeren.

Je bent dus wettelijk verplicht om de werknemer voor zijn eigen functie (bij) te scholen, maar ook voor andere functies indien op die manier ontslag voorkomen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de taxichauffeur die zijn baan zal kwijtraken terwijl hij met bijscholing de op dat moment openstaande vacature voor centralist kan vervullen.

2. Ontslag wegens disfunctioneren is anders onmogelijk

Ook ontslag wordt lastiger als je je werknemers niet geschoold hebt, zeker ontslag wegens disfunctioneren. Voordat ontslag wegens disfunctioneren mogelijk is, zal uiteraard aan de ‘standaard-gronden’ moeten worden voldaan. Zo zal er moeten worden bekeken of er een redelijke reden is om de werknemer te ontslaan en of er geen andere functie voor hem beschikbaar is.

Scholing is specifiek van belang:

  • voor het antwoord op de vraag of er een andere functie beschikbaar is voor de medewerker. Ook de mogelijkheid van (om)scholing moet dan worden meegenomen. Dit vereiste sluit natuurlijk enigszins aan bij de wettelijke regeling die al onder 1. is besproken.
  • voor ontslag wegens disfunctioneren. Dat is namelijk niet meer mogelijk zodra je onvoldoende zorg voor de scholing van de werknemer hebt betracht en dat de reden is dat de werknemer disfunctioneert.

3. Aansprakelijkheidsrisico’s liggen op de loer

Het niet goed omgaan met scholing en voorlichting levert ook aansprakelijkheidsrisico’s op. Het betreft hier niet zozeer het moeten betalen van een hoge ontslagvergoeding (hoewel dat ook in bepaalde situaties een risico is), maar juist aansprakelijkheid vanwege bijvoorbeeld ongevallen op het werk.

Je moet werknemers namelijk voldoende scholing geven over de risico’s die zij lopen en de manier waarop ze daarmee om moeten gaan. Zorg je als werkgever voor beschermingsmiddelen, ook dan zul je de medewerkers moeten instrueren in het gebruik daarvan.

Aansprakelijkheid voor ongelukken komen in beginsel op jouw bord als ondernemer. Daar kun je (tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid) niet onderuit komen indien je onvoldoende voorlichting hebt gegeven over veiligheidsrisico’s en de te gebruiken beschermingsmiddelen.

Tevens overtreed je de arbowet in bovenstaand geval. Dat kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat de arbeidsinspectie bij een controle boetes oplegt of het werk stillegt.

Kortom

Zorg dat je je medewerkers voldoende scholing aanbiedt. Zo kom je je wettelijke plichten na, kun je een werknemer zonder meer aanspreken op disfunctioneren, voorkom je aansprakelijkheid en heb je (als het goed is) tevreden medewerkers een hogere productiviteit.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.