Wanneer moet een werknemer een vast contract krijgen?

28 maart 2019
tijdelijk contract

Als je als ondernemer werknemers in dienst hebt, zul je vaak een bepaalde flexibiliteit willen behouden. Is er minder werk (of voldoet de werknemer niet), dan is het handig als je niet aan de werknemer vast zit. Heeft de werknemer een vast contract (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), dan is dat in de regel aanzienlijk moeilijker dan wanneer hij een tijdelijk contract (een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) heeft. De wetgever heeft echter aanzienlijke beperkingen verbonden aan het geven van contracten voor bepaalde tijd.

In dit artikel bekijken we wat de wettelijke regels zijn met betrekking tot het geven van een vast contract (en tijdelijke contracten), we bekijken hoe je daar het handigst mee kunt omgaan als werkgever (en hoe vooral ook niet) en we beschrijven welke wijzigingen van die regelgeving worden verwacht.

Lees meer…

Ik wil mijn werknemers gaan inhuren als zzp-er. Kan dat?

6 maart 2018
werknemer als zzp-er inhuren

Tegenwoordig is regelmatig in het nieuws dat bedrijven werknemers uit dienst laten treden om ze daarna weer in te huren als zzp-er. Een bekend voorbeeld daarvan was Post-NL, maar ook maaltijdbezorgservices en bepaalde andere ondernemers doen dit.

In dit artikel bekijken we of jij dat als ondernemer ook kunt doen en of dat verstandig is. Aan de orde komen verder de gevolgen van werknemers inhuren als zzp-er en een aantal risico’s en onzekerheden die dat met zich meebrengt.

Lees meer…

Aanzegtermijn bij vast contract in acht nemen?

27 februari 2018
arbeidsovereenkomst

Als ondernemer moet je goed letten op de arbeidsovereenkomsten van je werknemers. Lopen ze af, dan moet je tijdig actie ondernemen, want anders zit je een nieuwe periode (of voor onbepaalde tijd) aan de werknemer vast. Dat kan een vervelende situatie zijn als dat niet je bedoeling was. Bovendien moet je tijdig vooraf aangeven aan de werknemer of je zijn arbeidsovereenkomst wenst te verlengen.

Hoewel het alleen lijkt te gaan om het goed bijhouden van termijnen, gaat er toch nog wel eens iets mis met die termijnen. Wat er onder meer kan gebeuren is dat de aanzegtermijn in acht wordt genomen terwijl de werknemer ongemerkt al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gekregen. Dat kan grote problemen opleveren.

Lees meer…

Kan ik als ondernemer schade op mijn werknemer verhalen?

20 februari 2018
schade verhalen op werknemer

Het is een vraag die regelmatig terugkomt en die bij veel werkgevers speelt: is het mogelijk om een werknemer zelf de door hem gemaakte schade te laten betalen?

Het antwoord is: in beginsel niet, maar er zijn uitzonderingen. Hier leggen wij uit hoe dat precies zit.

Lees meer…

Wijzigingen in arbeidswetgeving: Het regeerakkoord 2017 voor werkgevers

10 oktober 2017
regeerakkoord

Als ondernemer is de kans groot dat je ook werkgever bent of in de nabije toekomst zult worden. Daar zitten nogal wat (juridische) risico’s aan, waaronder doorbetaling bij ziekte, transitievergoeding, onmogelijkheid om bepaalde medewerkers te ontslaan et cetera. In het Regeerakkoord van kabinet Rutte III dat is bekendgemaakt op 10 oktober 2017 worden wijzigingen aangekondigd die ook voor u van belang zijn. Wij sommen ze op.

Lees meer…

Mag je als ondernemer loonsverlaging doorvoeren?

1 september 2017
loonsverlaging

Of het nu is omdat er bedrijfseconomische problemen zijn of omdat je vindt dat de medewerker zijn salaris niet waard is: als ondernemer kunnen er meerdere redenen zijn om loonsverlaging te willen doorvoeren voor een medewerker.

De vraag is echter: kun je zomaar loonsverlaging doorvoeren met het strenge arbeidsrecht dat we in Nederland hebben?

Lees meer…

Werknemer is niet echt ziek: hoe pak je dat aan?

16 mei 2017
arts

Als werkgever heb je regelmatig te maken met zieke werknemers. Meestal is een zieke werknemer ook echt ziek en heb je geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Soms is dat echter anders en heb je het vermoeden dat je werknemer niet echt ziek is. Hoe ga je daarmee om?

Lees meer…

Langdurig ziekteverzuim werknemer

28 februari 2017
arts

Ondanks dat een werkgever er natuurlijk gebaat bij is het ziekteverzuim onder zijn personeel zo laag mogelijk te houden, komt het binnen de meeste organisaties regelmatig voor dat een medewerker zich ziek meldt. In het gunstigste geval gaat het dan om kortdurend verzuim; de medewerker heeft een griepje of een verstuikte enkel.

Helaas kan het ook voorkomen dat een medewerker langdurig ziek is en de organisatie hem langere tijd zal moeten missen. In dit artikel staat kort aangegeven waar je mee te maken kunt krijgen bij langdurig ziekteverzuim van een medewerker.

Lees meer…

Gegevens van een zieke werknemer verwerken

7 februari 2017
ziekte

Ziekmeldingen komen helaas in ieder bedrijf wel eens voor. Maar hoe ga je binnen jouw bedrijf om met een ziekmelding? Het zal regelmatig voorkomen dat een medewerker bij zijn ziekmelding aangeeft wat hem mankeert. Bijvoorbeeld bij een “simpel” griepje zal de medewerker hier niet geheimzinnig over doen. Maar mag je deze gegevens eigenlijk wel opnemen in jouw administratie? Ik dit artikel beschrijf ik hoe je de gegevens van een zieke werknemer mag verwerken.

Lees meer…

Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur weigeren, mag dat?

31 januari 2017
werknemer ziek

In onze moderne maatschappij wordt er meer en meer waarde gehecht aan een goede balans tussen werken en vrije tijd. Een 40-urige werkweek is al lang niet meer de norm.

Werknemers kunnen om verschillende redenen besluiten dat zij minder (of meer) willen gaan werken. Denk aan ouders die meer tijd met hun kinderen door willen brengen of werknemers die parttime willen werken om meer tijd aan een hobby te besteden. Ook iemand die altijd parttime gewerkt heeft kan op een gegeven moment besluiten dat een fulltime dienstverband toch de voorkeur heeft.

Een medewerker kan bij de werkgever een verzoek indienen om de arbeidsduur te wijzigen. In de praktijk komt het natuurlijk niet altijd even goed uit dat een werknemer minder of juist meer gaat werken. Het is dan ook goed om te weten hoe je als werkgever met zo’n verzoek om dient te gaan.

Lees meer…