Faillissement van klant aanvragen om factuur te incasseren?

11 april 2017
faillissement incasso

Wanneer je klant niet betaalt is dat vervelend. Je kunt dan een incassoprocedure bij de rechter starten. Dat kan echter lang duren en is prijzig. Een faillissementsaanvraag kan een manier zijn om je vordering sneller te incasseren, maar dan moet je dat wel goed aanpakken.

Lees meer…

Help, er is conservatoir beslag gelegd! Wat nu?

28 maart 2017
conservatoir beslag

Als je maar lang genoeg ondernemer bent, kom je vanzelf in een conflict terecht. Vaak betreft het conflicten met afnemers of leveranciers. Zij kunnen in aanloop naar een rechtszaak besluiten om alvast beslag bij je te leggen: conservatoir beslag. Dat komt vaak zeer onverwacht en vrijwel altijd erg ongelegen. Wat kun je doen tegen een conservatoir beslag?

Lees meer…

Beslag leggen bij een klant: hoe doe je dat?

26 juli 2016
beslag leggen bij klant

Als je als ondernemer goederen of diensten levert aan je klanten, wil je ook graag dat ze die goederen of diensten betalen. Doen de klanten dat niet, dan kun je dat op allerhande manieren afdwingen. Het ultieme middel daarvoor is het leggen van beslag.

In dit blogartikel bekijken we hoe beslag leggen bij een klant in zijn werk gaat. De verschillende soorten beslag komen aan de orde, net als de manier om dat voor elkaar te krijgen.

Lees meer…

Hoelang na de factuurdatum kun je een factuur nog innen?

17 november 2015
factuur innen verjaring

Als ondernemer vind je het belangrijk dat je facturen op tijd worden betaald, zeker als je zelf je diensten of producten hebt geleverd. Blijft betaling uit, dan herinner je je klant eraan, je stuurt een aanmaning en als niets werkt, schakel je een jurist in om alsnog betaling te verkrijgen. Toch zal dat niet altijd de beste keuze zijn: soms weet je al vooraf dat je klant het geld simpelweg niet heeft.In dat geval zijn er soms juridische handigheidjes als het reclamerecht die je een handje helpen, maar daar heb je niet altijd iets aan.

In sommige gevallen is het echter een beter idee om pas later te proberen om de factuur te innen. De vraag is dan wel: Hoelang is die factuur geldig? Hoelang kun je nog betaling van je factuur afdwingen? Waar hangt dat vanaf? In dit blogartikel leggen we het uit. Uiteraard gelden de hierna genoemde regels ook indien de factuur om een andere reden niet geïnd is.

Lees meer…

Beslaglegging: de bv, de eenmanszaak en de vof

22 januari 2015
beslaglegging

Wij worden regelmatig gevraagd om advies te geven over beslaglegging. Onze klanten zijn daarbij zowel degenen die beslag willen leggen, als degenen waar beslag wordt gelegd (de beslagenen).

Waar vaak veel onduidelijkheid over bestaat, is de aansprakelijkheid bij bedrijven. Wanneer kan er beslag bij de aandeelhouder van een bv worden gelegd? Hoe zit het met de bestuurder van de bv? Hoe zit het met de eenmanszaak en de vof?

Om die onduidelijkheid weg te nemen, leggen we in dit blogbericht de aspecten van beslaglegging bij bedrijven uit. Tevens bekijken we wanneer de personen achter de onderneming aansprakelijk zijn.

Lees meer…

Van een kale kip kun je niet plukken

2 december 2014
beslag

In de juridische wereld gaat het om twee dingen: gelijk hebben én gelijk krijgen. Dat dat nogal eens uiteen loopt is vaak maar al te duidelijk.

De reden dat je niet altijd gelijk krijgt, is heel vaak gelegen in het ontbreken van bewijs. Ja, je hebt een (rechtsgeldige) mondelinge overeenkomst gesloten, maar als je het niet kunt bewijzen, blijf je met lege handen achter.

Dat geldt ook in het geval van de ‘kale kip’. Heeft een particulier of ondernemer gewoon geen bezittingen meer, dan kun je in een procedure gelijk krijgen wat je wil, maar je gaat je geld nooit krijgen. Van een kale kip kun je niet plukken.

Toch kan het zinvol zijn om goed te onderzoeken of een kip écht niet meer geplukt kan worden. Die bespreek ik hier. Tevens is het goed om te bekijken wat er gedaan kan worden om deze situatie te voorkomen. Tips daarvoor, zullen ook terug te vinden zijn aan het einde van deze blogpost.

Lees meer…

Bestuurdersaansprakelijkheid: De uitholling van de vermogensscheiding

27 oktober 2014
bestuurdersaansprakelijkheid

Vermogensscheiding is een van de meest genoemde redenen om een rechtspersoon als een bv of nv op te richten. Het privévermogen van de bestuurder (vaak de enig aandeelhouder zelf) is afgescheiden van het zakelijk vermogen. Privéschuldeisers kunnen niet aan het vermogen in de zaak (overigens wél aan de aandelen!), zakelijke schuldeisers kunnen niet aan het privévermogen komen.

Een mooi principe, zeker omdat mensen meer ondernemend zullen zijn wanneer het verlies uiteindelijk beperkt is als niet alles volgens plan gaat. Algemeen wordt aangenomen dat het feit dat meer mensen gaan ondernemen dan weer goed is voor de economie, dus dat is een win-win-situatie. Echt een voorbeeld van die VOC-mentaliteit die oud minister-president Balkenende ooit aanhaalde, zeker aangezien de rechtspersoon een Nederlandse uitvinding was uit de VOC-tijd (en die daarna in rap tempo de wereld veroverde).

Helaas lijkt de vermogensscheiding bij de rechtspersoon (vooral bij de bv) de laatste tijd meer een lege dop, dan een half ei te zijn. Hoe komt dat zo?

Lees meer…

Aanbetalen van auto’s, meubels en reizen: de juridische kant ervan

3 oktober 2014
aanbetalen

Het economisch herstel gaat langzaam, waardoor nog steeds veel fabrikanten en distributeurs van allerhande goederen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.

Regelmatig krijgen wij dan ook vragen over ondernemingen die op het randje van de afgrond (eventueel in een surseance van betaling) staan of ondernemingen die al daadwerkelijk in het faillissement terecht zijn gekomen.

Dat zijn vragen van ondernemers, zoals ‘Hoe voorkom ik een faillissement en wat kan ik nog doen?’, maar ook van particulieren die zich afvragen ‘Moet ik eigenlijk wel aanbetalen?’ en ‘Mijn leverancier staat op het punt om failliet te gaan, wat nu!?’

Om de meestgestelde vragen over aanbetalen uit te leggen, heb ik daarom deze blogpost geschreven. Ik gebruik daarin steeds de term ‘aanbetaling’, maar uiteraard gelden dezelfde regels voor een aanbetaling van de gehele rekening (eigenlijk gewoon een vooruitbetaling).

Lees meer…

De eenmanszaak als verkapte bv

10 september 2014
eenmanszaak bv

Onder het nieuwe bv-recht heb je bij een bv, naast de normale eventuele privéaansprakelijkheden, ook uitkeringsbeperkingen. Keer je aan jezelf in privé uit (of aan een andere aandeelhouder) terwijl dat wettelijk niet is toegestaan óf keer je meer uit dan toegestaan, dan is de kans zeer aanwezig dat je voor de bijl gaat als het minder goed gaat met de zaak.

Vroeger was bestuurdersaansprakelijkheid in de bv nog een mythe, tegenwoordig is het aan de orde van de dag.

Dat had ik een vriend van mij ook verteld. Zakenman als hij is, had hij daarom zelf ook op internet gezocht over manieren om toch zijn privérisico af te dekken. Hij wilde zakelijk zo weinig mogelijk reserves aanhouden, terwijl hij in privé ook geen risico wilde lopen. Daarnaast wilde hij de voordelen van de eenmanszaak niet missen. Daarom had hij een omweg bedacht.

Lees meer…

7 verschillende manieren van beslag leggen

3 september 2014
loonbeslag

Wanneer er wordt gesproken over beslaglegging, komen veel verschillende termen naar boven. Er bestaat onder meer executoriaal beslag, conservatoir beslag, loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, eigenbeslag en bodembeslag.

Ik heb gemerkt dat daar nogal wat onduidelijkheid over bestaat in de praktijk. Wat betekenen die termen precies en hoe worden ze gebruikt?

Hierna zal ik daarom een uitleg geven van die verschillende soorten beslag. Eventueel zijn deze vormen ook nog onderling te combineren, bijvoorbeeld als ‘conservatoir derdenbeslag’. Daar ga ik niet specifiek op in (want dan wordt dit artikel een boek).

Lees meer…