Wie mag een contract ondertekenen voor een onderneming?

2 juni 2020
contract

Overeenkomsten hoef je niet op papier te zetten, maar als je dat wel doet, kun je die afspraken maar beter goed vastleggen. Een van de zaken die daarbij belangrijk is, is het feit dat je voor jezelf duidelijk moet hebben wie je contractspartij is en wie het contract mag ondertekenen voor die partij.

Dat is niet altijd even eenvoudig, maar daarom helpen we je met dit artikel. We bekijken onder meer hoe je achter de correcte naam van je contractspartij komt (pas op met handelsnamen!) en hoe je uitvindt wie er rechtsgeldig mag ondertekenen voor je contractspartij.

Lees meer…

Product niet in orde: recht op reparatie, vervanging of geld terug?

14 mei 2020
fouten in producten

Als je concludeert dat een product dat aan jou is geleverd of dat jij als ondernemer hebt geleverd aan een klant niet voldoet aan wat er is afgesproken, zul je je hoogstwaarschijnlijk afvragen welke gevolgen dat met zich meebrengt. Moet je geld teruggeven? Moet je het product repareren?

Wat die gevolgen precies zijn, dat bekijken we in dit artikel. Er wordt aandacht besteed aan wat de maatstaf is voor producten die geleverd moeten worden, aan wat geëist kan worden als een product niet in orde is.

Lees meer…

Ondernemer privé aansprakelijk voor schulden van de bv?

14 februari 2018
eenmanszaak bv

Onderneem je in een eenmanszaak of vof, dan ben je in privé aansprakelijk voor eventuele schulden die je maakt als ondernemer. Dat is riskant: een grote zakelijke schuld werkt dus in privé door zodra blijkt dat de onderneming niet kan betalen. Een zakelijk faillissement betekent daarmee ook een privé faillissement. Daarom ondernemen veel ondernemers in een bv: die scheidt het zakelijke vermogen van het privévermogen.

Toch ben je als ondernemer niet helemaal gevrijwaard. In de regel ben je als ondernemer namelijk ook bestuurder van de vennootschap en kun je in privé aansprakelijk worden gehouden in sommige situaties. Hoe zit dat?

Lees meer…

Selectieve betaling door ondernemer in moeilijkheden

6 augustus 2017
bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van betalingsonmacht en dreigend faillissement moet je als ondernemer voorzichtig zijn. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn sowieso aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Ondernemers met een bv, kunnen echter ook soms in privé aansprakelijk worden gehouden. Selectieve betalingen doen is daarom zéér gevaarlijk.

Wij leggen uit waar je onder meer op moet letten als je onderneming zich in zwaar weer verkeert. Ben je echter schuldeiser, dan lees je in dit artikel waar wellicht nog kansen liggen met betrekking tot het in privé aansprakelijk houden van een ondernemer met een bv.

Lees meer…

Een zzp’er als verkoper in uw bedrijf? Goed oppassen!

12 mei 2017
overeenkomst zzp

Als ondernemer ben je ook verkoper: je moet je product verkopen. Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, waarbij het interessant kan zijn om een verkoper niet in loondienst te nemen, maar als zzp’er in te huren. Denk daar niet te lichtvaardig over, want daar zitten een aantal haken en ogen aan.

Lees meer…

Hoe kom je als ondernemer van een getekend contract af?

17 april 2017
van getekend contract af komen

Ook als ondernemer maak je wel eens een fout. Zo komt het regelmatig voor dat ondernemers contracten tekenen (of op een andere manier overeenkomsten aangaan) waar ze later spijt van hebben.

Indien er sprake is van bijkomende omstandigheden, kunnen er mogelijkheden zijn om van de overeenkomst af te komen. In dit artikel bekijken we welke mogelijkheden je zoal hebt.

Lees meer…

Faillissement van klant aanvragen om factuur te incasseren?

11 april 2017
faillissement incasso

Wanneer je klant niet betaalt is dat vervelend. Je kunt dan een incassoprocedure bij de rechter starten. Dat kan echter lang duren en is prijzig. Een faillissementsaanvraag kan een manier zijn om je vordering sneller te incasseren, maar dan moet je dat wel goed aanpakken.

Lees meer…

Klant of leverancier uit het buitenland: welk recht geldt?

4 april 2017
klant leverancier buitenland

Als ondernemer werk je vaak over de grenzen heen: België en zeker Duitsland zijn vaak grote afzetmarkten. Sommige ondernemers hebben zelfs klanten of leveranciers in de rest van Europa of zelfs in de rest van de wereld. Een van de vragen die veel ondernemers hebben is: welk recht is dan van toepassing? In dit artikel leggen we het uit.

Lees meer…

Aandeelhoudersovereenkomst overtreden door aandeelhouder

21 maart 2017
aandeelhoudersovereenkomst

Als aandeelhouder maak je afspraken met de andere aandeelhouders. Die afspraken worden vastgelegd in de statuten en vaak ook in een aandeelhoudersovereenkomst. Het gebeurt in de praktijk met enige regelmaat dat een aandeelhouder zich niet houdt aan wat in de aandeelhoudersovereenkomst is afgesproken. Wat kun je doen als een andere aandeelhouder de overeenkomst met voeten treedt?

Lees meer…

Leverancier levert een slecht product. Wat te doen?

14 maart 2017
slecht product

Als ondernemer heb je vrijwel altijd leveranciers nodig die je een bepaald product leveren, of dat nu grondstoffen zijn, inventaris of andere bedrijfsmiddelen. Soms gebeurt het dat de kwaliteit van een geleverd product niet goed is. In dit artikel bekijken we wat je daartegen kunt doen.

Lees meer…