Aanmaning versturen: hoe vaak en welke inhoud?

4 februari 2020
ingebrekestelling

Wanneer je ondernemer bent, kom je regelmatig in contact met klanten die niet betalen en wellicht ook soms met leveranciers die niet leveren. Natuurlijk stuur je dan een aanmaning, maar hoe moet dat precies? Hoeveel aanmaningen moet je verzenden en wat moet erin staan?

In dit artikel wordt beschreven waarvoor een aanmaning dient, hoe vaak je iemand die niet betaalt moet aanmanen en wat er in een een dergelijke aanmaning moet staan. Ook bekijken we wat je kunt doen als je aanmaning geen effect lijkt te hebben.

Lees meer…

Contracten maken: standaardclausules gebruiken of niet?

5 februari 2019
contract

Contracten maken hoort erbij als ondernemer: hoewel het niet nodig is om een overeenkomst op papier te zetten (ook een mondelinge overeenkomst is bijvoorbeeld rechtsgeldig), is dat bij belangrijkere overeenkomsten wel vaak verstandig om te doen. Vaak staan standaardclausules in dergelijke contracten. In dit artikel beschrijven we of het zinvol is om standaardclausules te gebruiken en welk soort standaardclausules (niet) gebruikt moeten worden.

Lees meer…

Waarom considerans (‘overwegende dat’) in contract zetten?

23 mei 2018
considerans

Wanneer je als ondernemer een overeenkomst sluit met een klant of leverancier, zul je vaak bij het doorlezen een kopje tegenkomen met bijvoorbeeld de naam ‘overwegende dat…’. Dit is de zogenaamde considerans. Wat is het nut daarvan eigenlijk? Zou je deze considerans moeten opnemen in je eigen overeenkomsten of juist niet?

Lees meer…

Garantie afgegeven in een overeenkomst?

3 april 2018
garantie

Als ondernemer kom je natuurlijk je afspraken na. Om dat te onderstrepen wordt nogal eens een garantie afgegeven. Ook zijn er ondernemers die juist een dergelijke garantie vragen van hun zakenrelaties, om er zeker van te zijn dat een overeenkomst wordt nagekomen. Maar…. moet men een overeenkomst niet altijd nakomen?

In dit artikel bekijken we wat de (extra) waarde van een garantie is, hoe een garantie moet worden uitgelegd en wanneer je er geen beroep op kunt doen.

Lees meer…

Letter of intent: waar moet je als ondernemer op letten?

17 oktober 2017
letter of intent

Sommige ondernemers zijn er dagelijks mee bezig, anderen krijgen er misschien maar één keer in hun hele ondernemersbestaan mee te maken: de ‘letter of intent‘. Als ondernemer is het goed om je te beseffen wat een letter of intent is, wanneer je hem gebruikt en wat de risico’s ervan zijn. Wij leggen het uit.

Lees meer…

Overeenkomsten: hoe zit het met verboden bepalingen?

25 mei 2017

Veel ondernemers stellen wel eens zelf een overeenkomst op. Bij belangrijke overeenkomsten of overeenkomsten met een onbetrouwbare wederpartij is dat niet verstandig en kun je dat beter aan een jurist overlaten. Echter, zolang het belang laag is en de kans dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt klein is, kun je ervoor kiezen om de overeenkomst zelf op te stellen en de extra risico’s voor lief te nemen.

Je moet echter wél weten wat je in de overeenkomst opneemt. Er zijn namelijk bepalingen die wettelijk gezien verboden zijn en die een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig kunnen maken.

Lees meer…

Een zzp’er als verkoper in uw bedrijf? Goed oppassen!

12 mei 2017
overeenkomst zzp

Als ondernemer ben je ook verkoper: je moet je product verkopen. Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, waarbij het interessant kan zijn om een verkoper niet in loondienst te nemen, maar als zzp’er in te huren. Denk daar niet te lichtvaardig over, want daar zitten een aantal haken en ogen aan.

Lees meer…

Hoe kom je als ondernemer van een getekend contract af?

17 april 2017
van getekend contract af komen

Ook als ondernemer maak je wel eens een fout. Zo komt het regelmatig voor dat ondernemers contracten tekenen (of op een andere manier overeenkomsten aangaan) waar ze later spijt van hebben.

Indien er sprake is van bijkomende omstandigheden, kunnen er mogelijkheden zijn om van de overeenkomst af te komen. In dit artikel bekijken we welke mogelijkheden je zoal hebt.

Lees meer…

Het eigendomsvoorbehoud in de strijd tegen wanbetaling

21 februari 2017

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat producten niet direct bij levering worden betaald. De afnemer ontvangt meestal een factuur die binnen een bepaald aantal dagen betaald dient te worden. Dit kan uiteraard risico’s met zich meebrengen voor de leverancier. Wat als de koper in de tussentijd failliet gaat of om een andere reden de factuur niet kan of wil betalen? Vooral bedrijven die dure goederen leveren willen deze risico’s natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Het vestigen van een eigendomsvoorbehoud bij verkoop van producten kan een extra garantie bieden tegen wanbetaling.

Lees meer…

Misleid bij sluiten huurcontract voor winkel of kantoor?

10 januari 2017
misleid bij sluiten huurcontract

De meeste ondernemers ondernemen vanuit een winkel, kantoor of andere bedrijfsruimte. Die ruimtes worden veelal gehuurd van een verhuurder. Over het algemeen gaat dat goed, maar het kan voorkomen dat je je als ondernemer misleid voelt en dan aan een huurcontract van vijf jaar vast zit.

In dit artikel bekijken we wat je kunt doen als je bent misleid bij het sluiten van een huurcontract voor een winkel of kantoor. We bespreken wat misleiding bij het sluiten van een huurcontract is én wat je daaraan zou kunnen doen.

Lees meer…