Overeenkomst beëindigen bij misleiding

5 juli 2016
misleiding

Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten. Soms gaat dat mis: je sluit bijvoorbeeld een overeenkomst omdat je verkeerd bent geïnformeerd of omdat je bijvoorbeeld bewust om de tuin bent geleid door je wederpartij. Of dat nu een klant een leverancier of een andere derde is die je heeft misleid: je kunt daar vrijwel altijd iets aan doen.

Hier bekijken we welke wettelijke mogelijkheden je ter dienste staan indien je meent dat je bent misleid bij het aangaan van een overeenkomst.

Lees meer…

Kun je een offerte of aanbod juridisch gezien intrekken?

22 maart 2016
offerte intrekken

Veel ondernemers brengen regelmatig offertes uit. Het doel van een zorgvuldig samengestelde offerte is natuurlijk dat de ‘prospect’ uiteindelijk ‘klant’ wordt. Het kan echter gebeuren dat er uiteindelijk alsnog iets voorvalt waardoor je de offerte wilt intrekken. Je hoort bijvoorbeeld dat de potentiële klant een notoire wanbetaler is, of je haalt een andere opdracht binnen waardoor je onvoldoende capaciteit hebt.

De vraag is dan natuurlijk: mag je zomaar een offerte of aanbod intrekken? In dit blogartikel bekijken we hoe het intrekken van een offerte of aanbod juridisch gezien in elkaar zit.

Lees meer…

Overeenkomst zonder handtekening toch rechtsgeldig?

8 maart 2016
overeenkomst zonder handtekening

Enige tijd geleden kregen we de vraag voorgelegd of een overeenkomst zonder handtekening rechtsgeldig kan zijn. Het ging om een grote order, alles was in een overeenkomst op papier vastgelegd, er was nog een aantal keren over de bepalingen onderhandeld, maar door omstandigheden was de definitieve overeenkomst door de wederpartij nooit getekend.

De koper weigerde later om de goederen af te nemen en om de factuur te betalen. Is dat terecht, of had de koper toch de goederen moeten afnemen en de factuur moeten betalen?

Lees meer…

Pas op voor verjaring van facturen!

23 februari 2016
verjaring facturen

Facturen die niet betaald worden zijn een doorn in het oog van vrijwel elke ondernemer. Vervelender wordt het, wanneer je enige tijd hebt gewacht en het niet meer mogelijk blijkt te zijn om betaling af te dwingen. Dat kan namelijk gebeuren door verjaring van de factuur.

Dit artikel gaat over verjaring. We bekijken na hoeveel tijd een factuur verjaart en hoe je dat voorkomt.

Lees meer…

Hoe kom je onder algemene voorwaarden uit?

9 februari 2016
algemene voorwaarden

Ondanks dat je ze als ondernemer waarschijnlijk zelf ook van toepassing verklaart, is de kans groot dat je de algemene voorwaarden (of leveringsvoorwaarden/inkoopvoorwaarden) van je leveranciers of klanten niet leest. Achteraf kun je dan voor vervelende verrassingen komen te staan.

In dit artikel bekijken we hoe je onder algemene voorwaarden uit kunt komen als dat nodig is. Van belang is dat hier slechts mogelijke verweren betreft, die lang niet in elke situatie open zullen staan. Toch is een beroep erop vaak zeker niet kansloos.

Lees meer…

De ingebrekestelling: niet vergeten en goed opstellen

26 januari 2016
ingebrekestelling

Wanprestatie: een van de vervelendste zaken waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Je levert je goederen of betaalt de te leveren goederen en de andere partij, vaak een klant of leverancier, komt zijn verplichtingen niet na. Je hebt wellicht wel eens gehoord van het versturen van een ingebrekestelling, maar wat is daar het nut van in die situatie?

In dit artikel leggen we uit waarom je een ingebrekestelling moet verzenden, in welke situatie dat moet en wat het gevolg is als je je niet aan de (juridische) regels houdt.

Lees meer…

Is er iets mis met geleverde producten? Klaag op tijd!

12 januari 2016
klachtplciht

Als een producent je als ondernemer producten levert, is het van belang, dat je bekijkt of die levering wel klopt. Is het wel de gehele bestelde hoeveelheid? Is het wel de kwaliteit die je wenst? Zijn er geen andere gebreken? Doe je dat niet en kom je pas (veel) later achter bepaalde gebreken, dan kan dat je lelijk opbreken.

In dit artikel bekijken we het belang van tijdig klagen als er iets mis is met geleverde producten. Er wordt aandacht besteed aan de formele klachtplicht die je hebt, maar ook aan twee andere leerstukken die kunnen opspelen: verjaring en rechtsverwerking.

Lees meer…

Algemene voorwaarden in de overeenkomst zelf opnemen

15 december 2015
algemene voorwaarden in overeenkomst

Algemene voorwaarden worden door veel ondernemers gebruikt. Immers: het is handig om bij elke overeenkomst terug te kunnen verwijzen naar één document met voorwaarden die van toepassing zijn, in plaats van voor elke overeenkomst opnieuw alle tussen partijen geldende regels te moeten opstellen. Algemene voorwaarden hebben echter één groot nadeel: ze zijn veel gemakkelijker buiten spel te zetten dan de overeenkomst zelf.

Laatst hoorde ik een ‘oplossing’ voor dat probleem: neem gewoon alle algemene voorwaarden integraal op in de overeenkomst zelf, in plaats van ernaar te verwijzen. Er is dan geen sprake meer van algemene voorwaarden, maar van een overeenkomst. In dit artikel bekijken we of het echt zo gemakkelijk is, of dat er toch nog haken en ogen aan zitten.

Lees meer…

Een boete uit een contract innen: hoe werkt dat?

8 december 2015
contract boete

Commerciële contracten moeten worden nageleefd, zeker omdat er vaak grote belangen mee gemoeid zijn. Wordt een contract niet nageleefd, dan is er sprake van wanprestatie en kan er, als aan alle voorwaarden is voldaan, schadevergoeding gevorderd worden. Het probleem is echter, dat de schade vaak slecht kan worden vastgesteld én dat het risico van het moeten betalen van schadevergoeding soms niet voldoende afschrikwekkend werkt.

Daarom worden boetes in contracten opgenomen. Worden bepaalde regels overtreden, dan kan de boete die op het niet naleven van de verplichting staat geïnd worden. De schade hoeft dan niet te worden bewezen en de afschrikwekkende werking is vaak veel hoger dan het moeten betalen van schadevergoeding wegens wanprestatie. Toch zijn er nogal een aantal haken en ogen aan het innen van een boete uit een contract. Die bekijken we hier.

Lees meer…

Ontbinding van een overeenkomst, hoe werkt dat?

1 december 2015
ontbinding van een overeenkomst

Ondernemers sluiten veel overeenkomsten: met leveranciers, met klanten, met werknemers, met verhuurders et cetera. Soms komt het echter voor, dat je als ondernemer van een overeenkomst af wilt. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, maar hebben vaak te maken met het niet nakomen van verplichtingen van de andere contractspartij.

In dit blogartikel bekijken we de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. We bekijken wanneer die mogelijkheid er is, hoe dat precies werkt en wat de rol van het soort overeenkomst en de inhoud van de overeenkomst daarin is.

Lees meer…