dagvaarding

Dagvaarding gekregen! Wat nu?

8 december 2014

De meeste mensen vinden de blauwe brieven die af en toe in de bus vallen de meest gevreesde stukken die ze krijgen. Dat zijn meestal mensen die nog nooit een dagvaarding hebben gehad.

Onze ervaring is dat een dagvaarding bij veel mensen voor veel paniek zorgt. Logisch, want je moet voor de rechter verschijnen. Toch is die paniek maar gedeeltelijk terecht, want met wat hulp kun je een goede verdediging opzetten. Je moet natuurlijk wel even weten wat je moet doen.

Daarom dit artikel: Wat moet je doen als je een dagvaarding hebt gekregen? We gaan ervan uit dat het gaat over een civiele dagvaarding en niet over een dagvaarding in het strafrecht.

Dagvaarding

Meestal komt een dagvaarding niet geheel uit de lucht vallen. Er gaat (vrijwel) altijd een traject van correspondentie aan vooraf. Je komt er niet uit met de tegenpartij en de tegenpartij ziet geen andere oplossing meer dan je te dagvaarden. Zijn goed recht.

Lees de dagvaarding dus eerst eens even door. Bekijk eens rustig waar het nu precies om gaat, wat de eiser precies wil en bedenk wat jouw standpunt daarin is. Daarna moet je de verdediging gaan voeren. Jouw goed recht.

Reageren op de dagvaarding

Het is de bedoeling dat je reageert op de dagvaarding. Bij de rechtbank mag je niet zelf optreden, behalve bij de kantonrechter (maar procederen zonder jurist is op zijn zachtst gezegd niet echt verstandig).

Reageer je niet op de dagvaarding, dan zul je bij verstek veroordeeld worden en dan zal in de meeste gevallen de eis van de tegenpartij worden toegewezen. Ondanks dat daar (indien je op tijd bent) nog wel een en ander aan te doen is, wil je dat niet, dus reageer je het liefst netjes op tijd.

Je reageert op een dagvaarding niet met een brief, maar met een zogenaamde conclusie van antwoord. Dat er een conclusie van antwoord moet worden gemaakt is ook een van de redenen om juist een jurist in te schakelen. Er worden door de wet namelijk eisen aan gesteld en (veel belangrijker) een jurist kan niet alleen feitelijk inhoudelijk, maar ook juridisch inhoudelijk op de dagvaarding reageren. Dat is wel zo handig natuurlijk.

Wat staat er in de conclusie van antwoord?

Terug naar waar we waren: de reactie op de dagvaarding gebeurt dus met een conclusie van antwoord. Daarin breng je alle argumenten en bewijsmiddelen die je hebt naar voren en uiteindelijk zul je daarbij tot de conclusie komen dat de eis moet worden afgewezen.

Als je tot de conclusie komt dat de eis geheel terecht is en moet worden toegewezen, kun je beter niet reageren op de dagvaarding en toegeven aan de eis (bijvoorbeeld door het geëiste bedrag te betalen).

Kom je tot de conclusie dat je juridisch gezien wél gelijk hebt, maar feitelijk gezien dat niet kunt bewijzen, dan heb je een probleem. Het kan dan een goed idee zijn om te onderhandelen met de eiser en te bekijken of er een schikking getroffen kan worden.

In verreweg de meeste gevallen echter, zul je tot de conclusie komen dat de eis moet worden afgewezen.

Juridisch inhoudelijke reactie

Zoals gezegd, op de dagvaarding moet je gaan reageren. In eerste instantie zal dat juridisch inhoudelijk moeten. Het gaat dan onder meer om vragen als:

  • Is de dagvaarding eigenlijk wel geldig? Zo niet, dan kan het geding al snel afgelopen zijn, want dan is de dagvaarding nietig.
  • Is de dagvaarding bij de juiste rechter aangebracht? Er moet zowel worden gekeken naar de vraag of de juiste rechter (geografisch) is ingeschakeld én naar de vraag of de juiste rechter (kantonrechter/rechtbank) over de zaak gaat beslissen.
  • Kan de eiser wel eisen wat hij wil? Als eiser kun je bijvoorbeeld enkel voor je eigen belangen opkomen. Heeft partij A een vordering en gaat partij B daarvoor dagvaarden, dan kan dat (in beginsel) niet.
  • Is de vordering juridisch eigenlijk wel juist? Is er wel een juridische grond voor de vordering?
  • Welke juridische regelingen zijn van toepassing en welke verweren kunnen worden opgeworpen? Denk bijvoorbeeld aan ‘overmacht‘, ‘redelijkheid en billijkheid‘ of ‘rechtsverwerking‘, maar ook minder algemene verweren die specifiek op die situatie betrekking hebben kunnen worden gebruikt.

Dit is dus de voornaamste reden dat bijstand door een jurist verstandig is: de kans dat je als juridische leek een goede juridische strategie volgt is helaas vrijwel nihil.

Feitelijk verweer tegen dagvaarding

Behalve juridisch inhoudelijk, moet ook met feitelijke argumenten worden gereageerd op de dagvaarding. Het betreft dan bijvoorbeeld vragen als:

  • Is het logisch wat de wederpartij aanvoert in de dagvaarding, of zitten er redeneringen in die geen hout snijden?
  • In hoeverre zijn de argumenten die gebruikt worden ondersteunend aan de stellingen?
  • Kunnen de argumenten gestaafd worden met bewijs?

Uiteraard moeten die vragen van beide kanten worden bekeken: aan de ene kant voor de vraag in hoeverre de dagvaarding onderuit kan worden gehaald, aan de andere kant om een sterke verdediging op te bouwen.

Overigens komt een jurist niet alleen voor het juridisch verweer tegen de dagvaarding van pas. Juist omdat het zijn werk is om onder meer redeneringen die geen hout snijden te herkennen en bewijsmiddelen te toetsen, is een jurist zijn geld ook waard bij het feitelijke verweer.

Na het verweer tegen de dagvaarding

Nadat er verweer tegen de dagvaarding is gevoerd, gaat de procedure verder. In veel gevallen gaat de procedure verder met een comparitie, waarbij de partijen voor de rechter moeten verschijnen. Soms gaat de procedure schriftelijk verder.

Uiteindelijk zal de procedure tot een vonnis komen. De rechter beslist dan over de zaak. Niet mee eens? Dan kun je vaak nog in hoger beroep. Nog steeds niet mee eens? Dan kun je wellicht nogmaals in hoger beroep (‘cassatie’ genoemd).

Dat is echter op de zaken vooruit lopen. Eerst maar eens goed verweer voeren tegen die dagvaarding, daarna verder zien en hopen dat hoger beroep niet nodig is. Succes!

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.