klachtplciht

De mogelijkheid tot opschorting van verplichtingen

7 maart 2017

Een overeenkomst schept verplichtingen tussen partijen, maar wat kun je doen als de andere partij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet na komt? Kun je dan (tijdelijk) jouw eigen verplichtingen of prestaties uitstellen totdat de wederpartij wél presteert? In sommige gevallen mag je inderdaad je eigen prestatie uitstellen, dit wordt ook wel opschorting genoemd. Dit artikel legt uit hoe opschorting precies in zijn werk gaat en waar je op moet letten.

De mogelijkheid tot opschorting kan in de praktijk erg zinvol zijn en is een goed instrument om risico’s af te kunnen dekken. Vooral als er grote bedragen op het spel staan is het verstandig om te bekijken of er een mogelijkheid tot opschorting is. Opschorting houdt kort gezegd in dat als de ene partij zijn verplichtingen niet nakomt, de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting mag uitstellen (opschorten).

Wanneer kun je gebruik maken van opschorting?

Stel je koopt kantoorbenodigdheden bij een kantoorhandel. Er is afgesproken dat de spullen uiterlijk op 1 maart bij jou op kantoor geleverd worden. Op 7 maart heb je de bestelde producten nog steeds niet ontvangen. Wat je wel al ontvangen hebt is een factuur met een betaaltermijn van 7 dagen. Moet je deze factuur dan toch voor de vervaldatum netjes betalen?

Het recht tot opschorting geeft je de mogelijkheid om je eigen prestatie (in dit geval betaling van de factuur) uit te stellen totdat de wederpartij zijn prestatie heeft uitgevoerd (levering van de kantoorbenodigdheden). In bovenstaand voorbeeld kan er gebruik worden gemaakt van het recht tot opschorting door de betaling van de factuur uit te stellen totdat de kantoorbenodigdheden geleverd zijn, tenzij partijen onderling andere afspraken gemaakt hebben met betrekking tot hun recht op opschorting.

De wet stelt een aantal voorwaarden aan opschorting. Zo moet de vordering die je op de wederpartij hebt, wel al opeisbaar zijn. Als de kantoorhandel heeft afgesproken “begin maart” te zullen leveren, is de vordering tot levering op 1 maart in principe nog niet opeisbaar. Een tweede voorwaarde is dat er voldoende samenhang moet bestaan tussen de vordering van de wederpartij en de door jou te leveren prestatie. Als de vorderingen uit dezelfde overeenkomst voortvloeien zal dit meestal het geval zijn. De betaling van een factuur van de kantoorhandel die betrekking heeft op een geheel andere bestelling, kun je dus meestal niet opschorten.

Afwijken van de wettelijke regels met betrekking tot opschorting

De wettelijke bepalingen met betrekking tot opschorting zijn van regelend recht. Dit wil zeggen dat partijen van deze regels af kunnen wijken. Spreken partijen niks af over de mogelijkheid van opschorting dan gelden de wettelijke regels. Van de mogelijkheid om van de wettelijke regels af te wijken wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt. Vooral in algemene voorwaarden zie je vaak een beperking, uitbreiding of zelfs uitsluiting van de mogelijkheid tot opschorting.

Het is belangrijk om bij het sluiten van een overeenkomst te bekijken of je de mogelijkheden tot opschorting niet beter kunt aanpassen. Ook moet je natuurlijk voorzichtig zijn met bepalingen met betrekking tot opschorting die de wederpartij wellicht in zijn algemene voorwaarden heeft opgenomen. Deze kunnen namelijk dusdanig geformuleerd zijn dat zij in het onderhavige geval erg ongunstig voor jou uitpakken. Lees dan ook altijd de toepasselijke algemene voorwaarden, of laat ze beoordelen door een jurist of advocaat, zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. Verplichtingen opschorten terwijl je hier eigenlijk het recht niet toe had, kan leiden tot een schadevergoedingsplicht. Voorzichtigheid is dus geboden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.