algemene voorwaarden

Hoe kom je onder algemene voorwaarden uit?

9 februari 2016

Ondanks dat je ze als ondernemer waarschijnlijk zelf ook van toepassing verklaart, is de kans groot dat je de algemene voorwaarden (of leveringsvoorwaarden/inkoopvoorwaarden) van je leveranciers of klanten niet leest. Achteraf kun je dan voor vervelende verrassingen komen te staan.

In dit artikel bekijken we hoe je onder algemene voorwaarden uit kunt komen als dat nodig is. Van belang is dat hier slechts mogelijke verweren betreft, die lang niet in elke situatie open zullen staan. Toch is een beroep erop vaak zeker niet kansloos.

Algemene voorwaarden

De wet geeft een flink aantal regels voor het gebruik van algemene voorwaarden. Het gaat dan onder meer om wat precies algemene voorwaarden zijn, hoe ervoor wordt gezorgd dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een bepaalde overeenkomst en welke algemene voorwaarden acceptabel zijn in een overeenkomst.

Om onder algemene voorwaarden uit te komen, kun je een aantal punten aanvoeren. De twee die we in dit artikel bekijken zijn:

  1. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn onredelijk.

1. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing

Een logische stap om onder de algemene voorwaarden uit te komen is door te stellen dat ze niet van toepassing zijn. Je hebt daarvoor natuurlijk stellen dat de gehele overeenkomst ongeldig is, waardoor (logischerwijs) ook de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Kansrijker is wellicht om je specifiek te richten op die algemene voorwaarden.

De wederpartij moet de algemene voorwaarden van toepassing verklaren, maar moet je ook in de gelegenheid hebben gesteld om kennis te nemen van de voorwaarden. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het overhandigen van de algemene voorwaarden voor of bij het tekenen van de overeenkomst. Zijn de algemene voorwaarden niet correct van toepassing verklaard of heb je geen redelijke mogelijkheid gehad om er kennis van te nemen? Dan is de kans groot dat dit een manier is om onder toepassing ervan uit te komen.

Bij twijfel kun je uiteraard een jurist laten uitzoeken of er mogelijkheden zijn om onder de algemene voorwaarden uit te komen. Er zijn namelijk nogal wat uitzonderingen op bovenstaande regels.

2. De algemene voorwaarden zijn onredelijk

Ook de inhoud van de algemene voorwaarden kun je in sommige gevallen aangrijpen om onder een bepaalde verplichting uit te komen. De inhoud van de algemene voorwaarden moet daarvoor ‘onredelijk bezwarend’ zijn (deze escape geldt enkel voor het mkb, niet voor grote ondernemingen).

‘Onredelijk bezwarend’ is een lichte versie van de redelijkheid en billijkheid. Het houdt simpelweg in dat de verplichting uit de algemene voorwaarden te zwaar is voor het belang dat ermee wordt beschermd. Deze ‘escape’ houdt rekening met het feit dat velen de algemene voorwaarden niet lezen.

Of je hiervan gebruik kunt maken is natuurlijk geheel afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Om dit uit te zoeken is het vaak noodzakelijk om de jurisprudentie over algemene voorwaarden door te nemen.

Tips

Een aantal tips in het omgaan met algemene voorwaarden:

  1. Voorkomen is beter dan genezen: Lees de algemene voorwaarden bij (belangrijke) overeenkomsten altijd vóóraf door.
  2. Niet akkoord omdat de inhoud onredelijk is? Ga de overeenkomst dan niet aan. Vertrouw niet op de ‘escape’, want die werkt niet altijd.
  3. Kom je toch in een conflict terecht en gaat het om veel geld en/of een groot belang? Schakel dan zo tijdig mogelijk een jurist in. Zelf verweer voeren doet de zaak vaak meer kwaad dan goed.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.