factuur innen verjaring

Hoelang na de factuurdatum kun je een factuur nog innen?

17 november 2015

Als ondernemer vind je het belangrijk dat je facturen op tijd worden betaald, zeker als je zelf je diensten of producten hebt geleverd. Blijft betaling uit, dan herinner je je klant eraan, je stuurt een aanmaning en als niets werkt, schakel je een jurist in om alsnog betaling te verkrijgen. Toch zal dat niet altijd de beste keuze zijn: soms weet je al vooraf dat je klant het geld simpelweg niet heeft.In dat geval zijn er soms juridische handigheidjes als het reclamerecht die je een handje helpen, maar daar heb je niet altijd iets aan.

In sommige gevallen is het echter een beter idee om pas later te proberen om de factuur te innen. De vraag is dan wel: Hoelang is die factuur geldig? Hoelang kun je nog betaling van je factuur afdwingen? Waar hangt dat vanaf? In dit blogartikel leggen we het uit. Uiteraard gelden de hierna genoemde regels ook indien de factuur om een andere reden niet geïnd is.

Factuur innen

Een factuur wordt verzonden nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Uit die overeenkomst volgen twee of meer verplichtingen: vaak moet de een een dienst of product leveren, terwijl de ander daarvoor een prijs moet betalen.

Die vordering om de prijs te betalen is ook te zien in de factuur. Vaak is die factuur tevens een aanduiding van de hoogte van het bedrag dat betaald moet worden. Is die hoogte al vooraf bekend, dan is de factuur meer een formele bevestiging daarvan (die uiteraard tevens nodig is voor de administratie en vastlegging voor de fiscus).

De duur dat de factuur kan worden geïnd is afhankelijk van de betalingstermijn. Na de betalingstermijn is het betreffende bedrag ‘opeisbaar’ en is de factuur inbaar tot het moment dat hij verjaart óf totdat er sprake is van rechtsverwerking.

Verjaring

De tijd die je hebt nadat de vordering opeisbaar is geworden wordt voornamelijk beperkt door het leerstuk van verjaring. Zodra een vordering is verjaard wordt de gewone verbintenis een zogenaamde natuurlijke verbintenis. Dat wil zeggen dat de factuur niet meer kan worden opgeëist.

Er is niets dat kan worden gedaan om dat proces terug te draaien. Hooguit kun je in zo’n geval nog een beroep op verrekening doen, maar ook dat is in de meeste gevallen geen optie. Kortom: je moet vóór de verjaringstermijn actie ondernemen.

De verjaringstermijnen voor facturen/vorderingen zijn:

  • Voor diensten: 5 jaar
  • Voor producten die verkocht worden aan bedrijven: 5 jaar
  • Voor producten die verkocht worden aan consumenten: 2 jaar

Hierbij is van belang, dat het mogelijk is om afwijkende afspraken te maken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Zijn er afwijkende afspraken over verjaring gemaakt, dan gelden die in beginsel (al is niet elke afwijkende afspraak in elk geval toegestaan, denk bijvoorbeeld aan zeer korte verjaringstermijnen van minder dan een jaar).

Loopt de verjaringstermijn op zijn eind, dan zul je de verjaring moeten stuiten (de termijn start dan opnieuw) of je zorgt ervoor dat je de factuur voor het verjaringstijdstip hebt geïnd.

Rechtsverwerking

Naast verjaring bestaat er rechtsverwerking. De factuur kan namelijk ook niet meer worden geïnd indien je als ondernemer ‘je recht hebt verwerkt’: je hebt je recht opgegeven. Het is logisch dat wanneer je expliciet een schuld kwijtscheldt, je je recht hebt opgegeven. Bij rechtsverwerking gaat het echter verder: ook door andere gedragingen kun je je recht opgeven.

Er moet dus sprake zijn van gedragingen, dat stelt ook de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Tevens moeten die gedragingen ervoor zorgen dat het tegen de redelijkheid en billijkheid ingaat om de factuur nog te kunnen innen.

Dat kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Opgewekt vertrouwen: door je gedragingen mocht je klant verwachten dat je de factuur niet meer zou innen nadat er al een lange tijd overheen is gegaan.
  • Onredelijke benadeling: door je gedragingen en het dermate laat innen van de factuur wordt je klant benadeeld in bijvoorbeeld zijn bewijspositie.

Het is van belang om op te merken dat een klant zich niet snel op rechtsverwerking zal kunnen beroepen. Doet een klant hier een beroep op, dan is het verstandig om heel goed te controleren of daar wel een juridische basis voor is. Rechters zijn terughoudend met het aannemen van rechtsverwerking omdat het op gespannen voet staat met het wettelijke systeem van verjaring.

Conclusie

Het innen van een factuur kan over het algemeen dus gebeuren totdat de vordering verjaard is. In uitzonderingsgevallen is de termijn korter, omdat er sprake kan zijn van rechtsverwerking. Daar wordt echter niet snel vanuit gegaan.

Loop je tegen problemen aan met het innen van een factuur of zit je met een conflict rondom verjaring of rechtsverwerking? Laat ons iets weten, wij zijn je graag van dienst.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.