incassokosten

Klant betaalt niet: hoe zit het met incassokosten?

5 april 2016

Het is altijd vervelend wanneer een klant niet betaalt, zeker wanneer je de goederen of diensten al hebt geleverd. Betaalt een klant zelfs na aanmaningen niet, dan kunnen incassokosten gerekend worden.

In dit artikel bekijken we wanneer incassokosten gerekend kunnen worden en hoe dat precies in zijn werk gaat. Ten slotte komt aan de orde hoe hoog het bedrag is dat verhaald kan worden op de klant.

Incassokosten

Natuurlijk probeer je eerst je klant met enkele vriendelijke e-mails, brieven of telefoontjes te bereiken. Immers: met het direct inzetten van een incassotraject maak je over het algemeen geen vrienden.

Wordt er nog steeds niet betaald, dan zal de klant over het algemeen al direct in verzuim zijn. Eventueel kun je nog een formele ingebrekestelling met een laatste termijn van bijvoorbeeld twee weken verzenden, zodat het daarna zeker is dat de klant in verzuim is.

Op het moment dat het verzuim is ingetreden, is bij een zakelijke klant het vorderen van schadevergoeding direct mogelijk. Die schadevergoeding bestaat onder meer uit de kosten die je hebt om te incasseren: de incassokosten.

Bij een particuliere klant is het vorderen van schadevergoeding (incassokosten) pas mogelijk indien u hem nogmaals een aanmaning met een termijn van veertien dagen heeft gegeven om te betalen nádat hij in verzuim is geraakt. Ook moet in deze aanmaning het bedrag aan incassokosten worden opgesomd, zodat de particulier weet wat het gevolg is van nogmaals wanbetaling.

Hoeveel incassokosten kunnen worden gerekend?

Het bedrag aan incassokosten dat mag worden gerekend is in de wet vastgelegd. Van belang daarbij is, dat ook kan worden aangetoond dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt: het vorderen van honderden euro’s aan incassokosten voor één simpele sommatiebrief is niet toegestaan.

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de vraag of je klant een particulier of een bedrijf is:

Particulieren

Bij particulieren geldt:

  • 15% over de eerste € 2.500,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over de rest.

Minimaal kunnen 40 euro aan incassokosten worden gerekend, maximaal € 6.775,-. Dat laatste bedrag wordt bereikt bij een vordering van € 1.000.000,- of meer.

Afwijking van de bovenstaande tabel is niet mogelijk in overeenkomsten waarbij de klant een particulier is.

Bedrijven

Bij bedrijven geldt dezelfde regeling als bij particulieren:

  • 15% over de eerste € 2.500,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over de rest.

Minimaal kunnen 40 euro aan incassokosten worden gerekend, maximaal € 6.775,-. Dat laatste bedrag wordt bereikt bij een vordering van € 1.000.000,- of meer.

Bij bedrijven is het echter wél mogelijk om af te wijken van de bovenstaande regeling. Vaak wordt een afwijking in de algemene voorwaarden opgenomen.

Wat als er daarna nog steeds niet wordt betaald?

Indien de klant nog steeds niet betaalt, zelfs na dreiging met incassokosten, zul je moeten bepalen wat je doet met de onbetaalde facturen. Uiteindelijk zul je de keuze moeten maken tussen het afschrijven van het bedrag of het incasseren ervan via de rechter. Incasso via de rechter is over het algemeen enkel rendabel bij hogere bedragen (in elk geval meer dan € 1.000,-), omdat anders de kosten te hoog zijn voor de opbrengsten.

Besluit je de incassoprocedure voort te zetten, dan zal een dagvaarding geschreven moeten worden. Het is over het algemeen verstandig om daar een jurist voor in te schakelen, aangezien fouten kunnen leiden tot het verlies van de zaak.

Een goede jurist zal naast de incassokosten, ook de wettelijke of contractuele rente én de proceskosten voor je vorderen. Bij winst blijft er dan (bij de wat grotere vorderingen in elk geval) nog maar een relatief klein bedrag over dat je als ondernemer zelf moet voldoen. Zo incasseer je relatief goedkoop alsnog je vordering.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.