klant leverancier buitenland

Klant of leverancier uit het buitenland: welk recht geldt?

4 april 2017

Als ondernemer werk je vaak over de grenzen heen: Belgiƫ en zeker Duitsland zijn vaak grote afzetmarkten. Sommige ondernemers hebben zelfs klanten of leveranciers in de rest van Europa of zelfs in de rest van de wereld. Een van de vragen die veel ondernemers hebben is: welk recht is dan van toepassing? In dit artikel leggen we het uit.

Overeenkomst met klant of leverancier in EU-land

Indien er een overeenkomst met een klant of leverancier in een ander EU-land is gesloten, zijn er twee mogelijkheden:

  • Er is een rechtskeuze gemaakt in de overeenkomst. Dat kan zijn gebeurd met een bepaling als ‘Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’.
  • Er is geen rechtskeuze gemaakt in de overeenkomst (omdat er geen rechtskeuzebeding in de overeenkomst staat, of omdat de overeenkomst bijvoorbeeld mondeling of stilzwijgend is gesloten).

Is er een rechtskeuze gemaakt, dan geldt dat recht tussen jou als ondernemer en je leverancier of klant. Uitzonderingen bestaan wanneer alle andere relevante elementen plaatsvinden in een ander land: in dat geval zijn alle dwingendrechtelijke wetsbepalingen van het land van toepassing.

Is er geen rechtskeuze gemaakt, dan geldt dat het recht van het land van de verkoper of dienstverlener geldt. Er zijn daar echter wel een aantal uitzonderingen op: dat is het geval bij franchiseovereenkomsten, distributieovereenkomsten, veilingen, (koop)overeenkomsten ten aanzien van onroerend goed, et cetera.

Twijfel je welk recht van toepassing is in een bepaalde situatie, dan is het altijd raadzaam om een jurist in te schakelen.

Overeenkomst met klant of leverancier buiten EU

Wanneer er een overeenkomst met een klant of leverancier buiten de EU wordt gesloten, is het van belang om te achterhalen welke verdragen zijn gesloten tussen Nederland en het land waarin de klant of leverancier zich bevindt. Met veel westerse landen zijn verdragen gesloten over het toepasselijke recht.

Ook in dit geval is het van belang dat je in een overeenkomst opneemt dat Nederlands recht van toepassing is. Zijn er geen verdragen, dan zal de Nederlandse rechter zich meestal bevoegd verklaren. Zijn er wel verdragen, dan is de kans groot dat een expliciete rechtskeuze tussen partijen gevolgd wordt. Kortom: baat het niet, dan schaadt het niet.

Welke rechter is bevoegd?

Behalve dat het van belang is om te bekijken welk recht van toepassing is, is het ook van belang om te bekijken welke rechter bevoegd is. Dat Nederlands recht van toepassing is, wil niet zeggen dat ook de Nederlandse rechter bevoegd is.

Ook daarbij zijn er weer twee mogelijkheden:

  • Er is een keuze voor een rechter gemaakt in de overeenkomst. Vaak gebeurt dat met een zogenaamde ‘forumkeuze’, zoals: ‘De Nederlandse rechter is bevoegd inzake alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst’.
  • Er is geen keuze gemaakt in de overeenkomst.

Is er een keuze voor een bepaalde rechter gemaakt, dan geldt die in beginsel. Het is dus altijd aan te bevelen om een zogenaamde

Is er geen keuze gemaakt, dan is de rechter uit de lidstaat van de verweerder bevoegd. Er zijn enkele uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is dat bij de verkoop van goederen of diensten de rechter uit het land waar de diensten moesten worden uitgevoerd of de goederen moesten worden afgeleverd jurisdictie heeft. In het geval van een overeenkomst met een klant of leverancier buiten de EU zal wederom moeten worden gekeken naar de verdragen die tussen Nederland en het betreffende land zijn gesloten.

Kortom

Het is van groot belang om je overeenkomsten goed op te stellen. Voorkomen is beter dan genezen. Zet daarom altijd een rechtskeuze- en forumkeuzebeding in je overeenkomst, zodat duidelijk is welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is als je een geschil met je klant of leverancier krijgt.

Heb je dat niet gedaan en ontstaan er problemen, dan kun je met bovenstaande regels een indicatie krijgen welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is. Er zijn echter nogal een aantal uitzonderingen van toepassing: om die reden is het altijd verstandig om een jurist te raadplegen. Dat geldt te meer omdat er in een procedure ook inhoudelijk naar de zaak moet worden gekeken.

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.