offerte intrekken

Kun je een offerte of aanbod juridisch gezien intrekken?

22 maart 2016

Veel ondernemers brengen regelmatig offertes uit. Het doel van een zorgvuldig samengestelde offerte is natuurlijk dat de ‘prospect’ uiteindelijk ‘klant’ wordt. Het kan echter gebeuren dat er uiteindelijk alsnog iets voorvalt waardoor je de offerte wilt intrekken. Je hoort bijvoorbeeld dat de potentiële klant een notoire wanbetaler is, of je haalt een andere opdracht binnen waardoor je onvoldoende capaciteit hebt.

De vraag is dan natuurlijk: mag je zomaar een offerte of aanbod intrekken? In dit blogartikel bekijken we hoe het intrekken van een offerte of aanbod juridisch gezien in elkaar zit.

De offerte – aanbod en aanvaarding

Het uitbrengen van een offerte is juridisch gezien een aanbod. Die term komt uit de wijze van totstandkoming van een overeenkomst: door een aanbod en door aanvaarding daarvan.

Zodra de offerte, het aanbod, wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand. Aangezien een overeenkomst bindend is, is het dus niet mogelijk om ná aanvaarding de offerte nog terug te trekken.

Vóór aanvaarding intrekken van een offerte

De offerte moet dus altijd vóór de aanvaarding worden ingetrokken. Echter, niet elke offerte is in te trekken. Er wordt een onderscheid gemaakt:

  • Offertes met een geldigheidstermijn. Dergelijke offertes kunnen (in beginsel) niet worden ingetrokken. Ze zijn onherroepelijk en verlopen automatisch op de gestelde datum of aan het einde van de gestelde termijn.
  • Onherroepelijke offertes. Offertes waarin wordt gesteld dat ze onherroepelijk zijn of waarbij uit andere omstandigheden blijkt dat ze onherroepelijk zijn, zijn niet in te trekken.
  • Offertes zonder geldigheidstermijn. Het intrekken van een offerte zonder geldigheidstermijn is in beginsel gewoon mogelijk.
  • Offertes die ‘vrijblijvend’ worden gedaan. Is er bij een offerte gesteld dat de offerte ‘vrijblijvend’ gedaan wordt, dan kan er vóór aanvaarding worden ingetrokken, maar ook nog direct na aanvaarding. Te lang wachten na de aanvaarding mag dus niet.

Behalve in het laatste geval (dat een kleine uitzondering bevat) moet het intrekken van een offerte of aanbod worden gedaan vóórdat aanvaarding heeft plaatsgevonden. Soms is het echter onduidelijk hoe dat zit. Hierna bekijken we twee situaties:

  • De situatie waarin de aanvaarding afwijkt van de offerte.
  • De situatie waarin onderhandelingen plaatsvinden.

Wanneer is er sprake van ‘aanvaarding’? – Aanvaarding wijkt af van offerte

Soms is het onduidelijk wanneer er sprake is van een aanvaarding van een offerte. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een aanvaarding van de andere partij afwijkt van de offerte. Dit is géén aanvaarding in de zin van de wet. Het is de afwijzing van het huidige aanbod en het doen van een nieuw aanbod, dat apart aanvaard moet worden.

Voorbeeld:

Ondernemer: “Wij bieden 1000 kuub grof metselzand aan voor € 50,- per kuub. We kunnen het dan wel pas leveren over vier weken.”

Klant: “Akkoord. De levering zie ik volgende week dinsdag tegemoet.”

In bovenstaand geval heeft de klant het aanbod van de ondernemer afgewezen en is zelf met een nieuw aanbod gekomen. De ondernemer zal hierop nog akkoord moeten geven, wil een overeenkomst tot stand komen.

Wanneer is er sprake van ‘aanvaarding’? – Onderhandelingen

Ook bij gewone onderhandelingen kan er sprake zijn van onduidelijkheid over de vraag of er een aanvaarding heeft plaatsgevonden. Denk aan de situatie waarin er al een tijd is onderhandeld en er akkoord is over sommige punten, maar over andere punten nog niet. Op welk moment is er dan voldoende aanvaarding om de offerte/het aanbod niet meer te kunnen intrekken?

Ondanks dat dat wellicht enigszins een dooddoener is, moet worden gezegd: ‘Dat ligt aan de omstandigheden van het geval’. Elk geval is anders, waardoor altijd op een ander moment een aanvaarding is ontstaan. Van belang in een onderhandeling zijn in elk geval twee punten:

  • Het punt waarop de overeenkomst ontstaat. Dat gebeurt zodra er overeenstemming is over de belangrijkste zaken. Dat er nog geen overeenstemming is over alles is dan vaak niet erg.
  • Het punt waarop het intrekken van de offerte tot het moeten betalen van schadevergoeding leidt. Dit is het geval waarin nog geen aanvaarding tot stand is gekomen, maar er wel al in een dusdanig grote mate het vertrouwen gewekt dat de overeenkomst tot stand zou komen. Het intrekken van het aanbod of de offerte is dan weliswaar mogelijk, maar enkel met betaling van schadevergoeding.

Voorop staat bij onderhandelingen echter, dat er een grote vrijheid is om ze af te breken: er is een grote vrijheid om géén overeenkomst aan te gaan. Het intrekken van een offerte of aanbod zal dan ook vaak gewoon toegestaan zijn. Twijfel je alsnog, dan is het verstandig om een jurist te laten uitzoeken hoe het in jouw geval zit.

Conflict?

Offertes zijn helaas niet zelden de bron van een conflict. Soms omdat de offerte niet wordt nagekomen of niet kan worden nagekomen. Soms omdat men een akkoord op een offerte (terecht of onterecht) als bindend beschouwd, terwijl de andere partij dat anders ziet. Ten slotte kunnen conflicten ontstaan omdat offertes worden ingetrokken.

In bovenstaande gevallen is het raadzaam om een jurist te raadplegen als het belang hoog genoeg is. Juist bij (ingetrokken) offertes is tijdig juridische bijstand inschakelen van belang, omdat langer wachten zonder actie de situatie meestal verergert.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.