misleid bij sluiten huurcontract

Misleid bij sluiten huurcontract voor winkel of kantoor?

10 januari 2017

De meeste ondernemers ondernemen vanuit een winkel, kantoor of andere bedrijfsruimte. Die ruimtes worden veelal gehuurd van een verhuurder. Over het algemeen gaat dat goed, maar het kan voorkomen dat je je als ondernemer misleid voelt en dan aan een huurcontract van vijf jaar vast zit.

In dit artikel bekijken we wat je kunt doen als je bent misleid bij het sluiten van een huurcontract voor een winkel of kantoor. We bespreken wat misleiding bij het sluiten van een huurcontract is én wat je daaraan zou kunnen doen.

Wanneer is er sprake van misleiding bij het sluiten van een huurcontract?

De misleiding bij het aangaan van een huurcontract kan op veel verschillende manieren ontstaan. Een aantal situaties die in de praktijk regelmatig voorkomen zijn de volgende:

  • Het gehuurde blijkt achteraf ongeschikt voor de activiteiten die de huurder erin wil uitvoeren en de verhuurder heeft dat verzwegen terwijl hij dat wist.
  • Er is veel overlast in het gehuurde (geluid, stank, trillingen, lekkages et cetera) en dat is verzwegen door de verhuurder.
  • De verhuurder meldt dat een concurrerende ondernemer in de buurt zal vertrekken, maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn, of de ondernemer verzwijgt dat een concurrent zich zal vestigen in de buurt terwijl hij dat wel al weet.
  • Zowel huurder als verhuurder zijn niet op de hoogte van de aanleg van een nieuwe snelweg waardoor de onderneming niet meer aan de doorgaande weg zal liggen.

Vaak zorgt misleiding ervoor dat de winkel of het kantoor niet gebruikt kunnen worden zoals jij als ondernemer wenst. Wel zit je er vaak lange tijd aan vast, vaak vijf jaar.

Misleiding bij het sluiten van een huurcontract voor een winkel of kantoor kan dus tot stand komen door het doen van mededelingen die onjuist zijn (zowel bewust als onbewust), maar ook door het verzwijgen van belangrijke informatie. Juridisch gezien kunnen er tevens mogelijkheden zijn indien de misleiding is gebaseerd op informatie die zowel verkoper als koper niet kenden.

Hoe misleiding bij het sluiten van een huurcontract aan te pakken?

Er zijn een aantal manier waarop misleiding door een verhuurder kan worden bestreden:

  • Als huurder kun je een beroep doen op wanprestatie. In dat geval moet je aantonen dat de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft geschonden. Denk bij geluidsoverlast bijvoorbeeld aan de verplichting om ongestoord huurgenot te verschaffen aan jou als huurder. Afhankelijk van de precieze situatie kun je dan de huurovereenkomst ontbinden en/of kun je schadevergoeding vorderen.
  • Een alternatief kan zijn om te stellen dat er sprake is van bedrog. In dat geval kan het huurcontract vernietigd worden, waardoor het contract juridisch gezien nooit heeft bestaan. Wel moet dan worden aangetoond dat er opzet in het spel is geweest bij de verhuurder. Dat kan erg lastig zijn. Indien er sprake is van bedrog, zal het vaak ook mogelijk zijn om schadevergoeding te vorderen.
  • Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van dwaling. Daarvoor hoeft geen sprake te zijn van opzet, maar wel moet worden aangetoond dat de verkoper mededelingen heeft gedaan die niet klopten en/of zaken heeft verzwegen en dat juist daarom het huurcontract voor de winkel of het kantoor is aangegaan. Ook kan het zo zijn dat zowel jij als de verhuurder zijn uitgegaan van de verkeerde veronderstelling en je daardoor bent misleid. In het geval van dwaling kan soms ook schadevergoeding worden gevorderd.

In sommige van bovenstaande situaties kun je bovendien de reeds betaalde huurpenningen terugvorderen. Die mogelijkheid staat voornamelijk open als je geen/nauwelijks genot hebt gehad van de huurovereenkomst.

Welke van de bovenstaande aanpakken je kiest is afhankelijk van de precieze situatie. In sommige situaties kan het ook zo zijn dat een andere of een aangepaste strategie tot de beste resultaten leidt. Het is altijd verstandig om dat te bespreken met een jurist.

Plan van aanpak bij misleiding?

Het is verstandig om al vanaf het eerste moment de juiste insteek te kiezen wanneer je bent misleid bij het sluiten van een huurcontract voor een kantoor of winkel. Dat kan het verschil zijn tussen een goede en een slechte afloop. Als de verhuurder niet meewerkt aan het vinden van een goede oplossing, kun je een en ander afdwingen via de rechter.

Het simpelweg niet meer betalen van de huurpenningen kan in bepaalde situaties ook een optie zijn. De bal ligt dan bij de verhuurder – en hij zal dan de eerste stap naar de rechter moeten zetten. Let wel: vaak staan er boeteclausules in het huurcontract. In dat geval kan het simpelweg niet betalen van huurpenningen voor aanzienlijke boetes zorgen.

Het is raadzaam om met een jurist die thuis is in deze materie te bespreken hoe je het best kunt omgaan met een verhuurder die niet meewerkt, ondanks dat je bent misleid. Wij helpen je hier natuurlijk graag bij.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.