opdrachtgever betaalt factuur niet

Opdrachtgever betaalt factuur niet

22 maart 2015

Wanneer je ondernemer bent, kom je met allerhande soorten klanten en opdrachtgevers in aanraking. Helaas behoren daar ook opdrachtgevers toe die hun factuur niet betalen.

In dit blogartikel bekijken we wat de beste manier is om om te gaan met een opdrachtgever die zijn factuur niet betaalt. We houden daarmee rekening met de juridische mogelijkheden, maar bekijken ook de commerciële kant kort.

Wat kun je doen wanneer de opdrachtgever de factuur niet betaalt?

Wanneer een opdrachtgever zijn factuur niet betaalt, is de eerste vraag die je jezelf moet stellen: ‘Waarom betaalt hij niet?’. Er zijn een aantal verschillende antwoorden op die vraag mogelijk, waaronder:

  • De opdrachtgever is vergeten om de factuur te betalen of heeft deze niet gekregen.
  • De opdrachtgever kan de factuur niet betalen omdat hij geen geld heeft.
  • De opdrachtgever betaalt de factuur niet, maar geeft geen reden daarvoor of is onbereikbaar.
  • De opdrachtgever wil de factuur niet betalen, bijvoorbeeld omdat hij ontevreden is of omdat hij meent dat de factuur onjuist is.

In elke situatie is een andere handelswijze gepast. We zullen deze verschillende situaties hierna bekijken.

Opdrachtgever is vergeten om factuur te betalen/heeft de factuur niet gekregen

In het geval de opdrachtgever is vergeten om de factuur te betalen of wanneer hij stelt de factuur niet te hebben gekregen, is het verstandig om duidelijke nieuwe afspraken over betaling te maken. Uiteraard is het daarbij van belang dat de factuur nogmaals wordt toegezonden in het geval er niet is betaald omdat de factuur ontbrak.

Nadat die nieuwe afspraken zijn gemaakt (en zijn bevestigd, bijvoorbeeld per e-mail), is het een goed idee dat je de nakoming van de afspraken goed in de gaten houdt. Vaak probeert een opdrachtgever met dergelijke excuses betalingsonmacht te maskeren, waardoor je er op tijd bij wil zijn als de nieuwe afspraken niet worden nagekomen.

Wel is het uiteraard verstandig om vanwege commerciële redenen de relatie met de klant goed te houden. Het is dus een goed idee om eerst een vriendelijke ‘herinnering’ te verzenden, in plaats van een dwingende aanmaning.

Opdrachtgever kan factuur niet betalen

Natuurlijk komt het ook voor dat een opdrachtgever een factuur niet kan betalen. In dat geval moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, want het niet tijdig kunnen betalen van facturen is een voorbode van meer ellende.

Gaat het om een klein bedrag, dan is het verstandig om in elk geval nieuwe afspraken te maken over betaling en eventueel een betalingsregeling te treffen. Gaat het om grotere bedragen, dan is het verstandig om dicht op de huid van de opdrachtgever te blijven zitten.

Lijkt het een slepende zaak te gaan worden, bijvoorbeeld omdat al meerdere malen afspraken over betaling door de opdrachtgever niet worden nagekomen of doordat je het gevoel hebt dat het niet meer goed gaat komen, dan is het een goed idee om te bekijken wat er juridisch gezien mogelijk is. Dat kan uiteraard het best in overleg met een jurist. Er moet dan worden gedacht aan opschorting van eigen verplichtingen, verrekening (indien mogelijk) of het starten van een juridische procedure. In sommige gevallen kan een faillissementsaanvraag ook uitkomst bieden, al is het maar als pressiemiddel.

Om commerciële redenen de relatie met de klant goed houden is in dit geval ook nog enigszins van belang. De klant heeft echter wel al gebleken geen betrouwbare betaler te zijn en de vraag is of je voor dergelijke opdrachtgevers wil werken. Het maken van een betalingsafspraak zal vaak de beste keuze zijn.

Opdrachtgever onbereikbaar of geeft geen reden voor niet betalen factuur

Wanneer de opdrachtgever onbereikbaar blijkt (zowel per telefoon, e-mail als brief) en de factuur nog steeds niet wil voldoen, is het verstandig om een laatste (aangetekende) brief te verzenden met daarin een ‘ingebrekestelling voor zover vereist’. Tevens zet je erin dat als de factuur niet wordt betaald, je rechtsmaatregelen zult moeten treffen.

Betaalt je opdrachtgever je factuur daarna nog steeds niet, dan is het aan te raden om niet direct te gaan procederen, maar eerst een jurist een brief te laten verzenden. De jurist kan daarbij ook gelijk buitengerechtelijke incassokosten rekenen bij een opdrachtgever die ondernemer is. Bij een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is kan dat ook, maar enkel wanneer je dat in de ingebrekestelling (inclusief bedrag) hebt aangekondigd.

Wordt er dan nog steeds niets betaald, dan is de enige overgebleven optie om een juridische procedure te starten. Bij winst, kunnen de kosten meestal gedeeltelijk op de opdrachtgever verhaald worden. Betaalt de opdrachtgever dan nog steeds niet, dan kan executoriaal beslag plaatsvinden.

Opdrachtgever betaalt factuur niet omdat hij niet wil betalen

Een opdrachtgever die de factuur niet betaalt omdat hij niet wil betalen is voor jou als opdrachtnemer vaak het vervelendst. Er zijn een aantal redenen denkbaar waarom de opdrachtgever niet wil betalen:

  • Het factuurbedrag klopt niet, soms vanwege een foutje, maar vaak is er een discussie of conflict rondom het factuurbedrag;
  • De opdrachtgever is niet tevreden en beschuldigt je van wanprestatie;
  • De opdrachtgever betaalt de factuur niet om een andere reden (bijvoorbeeld omdat hij de opdracht heeft opgezegd en meent dat de factuur niet meer verschuldigd is).

Wil de opdrachtgever niet betalen, dan moet uiteraard eerst worden bekeken of die onwil wel terecht is. Is er wel daadwerkelijk sprake van wanprestatie? Heeft de opdrachtgever de overeenkomst terecht opgezegd? Moet de opdrachtgever bij opzegging in het betreffende geval niet tóch een bepaald bedrag betalen?

Dergelijke vragen zijn vaak lastig zelf te beantwoorden opdrachtnemer. Gaat het om kleine bedragen, dan is het verstandig om zelf met de opdrachtgever in gesprek te gaan en tot een oplossing proberen te komen. Gaat het om grotere bedragen, dan is het verstandig om een jurist te laten inschatten wat je rechtspositie is en eventueel ook de jurist de rest van het traject te laten leiden.

Opdrachtgever betaalt factuur niet – Conclusie

Wanneer een opdrachtgever je factuur niet betaalt, is belangrijk om eerst te bekijken waarom de factuur niet wordt betaald. Sommige problemen zijn op die manier gemakkelijk en goedkoop zelf op te lossen.

Blijft de opdrachtgever je factuur echter niet betalen, dan is het aan te raden om in elk geval advies van een jurist in te roepen wanneer het gaat om een groot bedrag. Bij kleinere bedragen is het vaak verstandiger om zelf te proberen om het geld te innen en bij wanbetaling uiteindelijk de vordering af te schrijven. De grens zal ergens rond de 1000 euro liggen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.