bestuurdersaansprakelijkheid

Selectieve betaling door ondernemer in moeilijkheden

6 augustus 2017

In geval van betalingsonmacht en dreigend faillissement moet je als ondernemer voorzichtig zijn. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn sowieso aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Ondernemers met een bv, kunnen echter ook soms in privé aansprakelijk worden gehouden. Selectieve betalingen doen is daarom zéér gevaarlijk.

Wij leggen uit waar je onder meer op moet letten als je onderneming zich in zwaar weer verkeert. Ben je echter schuldeiser, dan lees je in dit artikel waar wellicht nog kansen liggen met betrekking tot het in privé aansprakelijk houden van een ondernemer met een bv.

Selectieve betalingen

Als ondernemer in moeilijkheden lijkt het vaak verstandig om selectieve betalingen te doen. Immers: de schuldeisers die het hardste roepen (c.q. degenen die dreigen met procedures, faillissementsaanvragen of stopzetten van leveringen) worden het eerst betaald. Alles om de onderneming te kunnen voortzetten.

Soms is dat geen probleem. Toch liggen er voor een ondernemer die selectieve betalingen doet bij betalingsonmacht gevaren op de loer. Specifiek zijn dat:

  1. Pauliana
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Pauliana

Wanneer selectieve betalingen door een ondernemer worden gedaan terwijl hij weet dat hij daarmee andere schuldeisers zal benadelen, kan dat paulianeus zijn. In dat geval kan een benadeelde schuldeiser de vernietiging van de onderliggende rechtshandeling inroepen via de zogenaamde ‘actio pauliana‘. Daardoor vervalt de selectieve betaling en moet degene die hem heeft ontvangen als zijnde onverschuldigd betaald terugontvangen. Volgt daadwerkelijk een faillissement na de betaling, dan kan ook de curator besluiten om de onderliggende rechtshandeling te vernietigen.

Niet alle selectieve betalingen zijn terug te halen via de actio pauliana. Als ondernemer in moeilijkheden is het daarom van belang om je goed te laten informeren door een jurist voordat je selectieve betalingen doet. Als schuldeiser is het een goed idee om een jurist in te schakelen indien je denkt dat een bepaalde betaling paulianeus zou kunnen zijn.

2. Bestuurdersaansprakelijkheid

Selectieve betalingen kunnen tevens leiden tot privéaansprakelijkheid van de ondernemer als bestuurder van een bv. Indien de ondernemer wist of had moeten weten dat de selectieve betaling zou leiden tot schade voor de overige schuldeisers, kan er privéaansprakelijkheid van deze bestuurder ontstaan als hij de selectieve betaling toch doorzet.

Dat zorgt dus voor grote risico’s voor ondernemers die selectieve betalingen doen. Het zorgt tevens voor kansen voor derden die gedupeerd worden door de selectieve betaling. In beide gevallen is het verstandig om een jurist te laten beoordelen of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

Selectieve betaling door inbetalinggeving

Er zijn ondernemers die proberen om de regels rondom pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid te omzeilen door een alternatieve selectieve betaling te doen. Ze betalen geen geld, maar betalen met voorraad of inventaris van de onderneming.

Ook dergelijke betalingen zullen als selectieve betaling gelden. Ook in die gevallen kan de onderliggende rechtshandeling worden vernietigd via de actio pauliana en/of kan bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan.

Kortom: ondernemer moet tijdig ingrijpen

Zit je als ondernemer in zwaar weer? Grijp dan tijdig in en ga niet door totdat je écht niet meer anders kunt. Selectieve betalingen kunnen in een aantal gevallen gewoon worden teruggedraaid en kunnen zorgen voor grote risico’s. Schakel tijdig een jurist in om te bekijken welke mogelijkheden er nog zijn en hoe je aansprakelijkheid kunt afwenden. Je zult immers -naast het niet doen van selectieve betalingen- onder meer ook meldingen moeten maken bij fiscus en/of pensioenfonds om privéaansprakelijkheid te kunnen voorkomen.

Ben je schuldeiser van een bv die in betalingsmoeilijkheden zit en waarvan de bestuurder selectieve betalingen heeft gedaan? Dan bieden bovenstaande regelingen wellicht kansen om alsnog je geld te krijgen. Een jurist kan de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.