te veel betaald loon

Terugvorderen per ongeluk te veel uitbetaald loon mogelijk?

13 september 2016

Als ondernemer doe je veel betalingen en dus gaat er wel eens iets mis. Maak je te weinig over, dan kun je dat gemakkelijk herstellen. Maak je te veel over, dan is dat lastiger. Dat wordt nog lastiger indien je te veel geld aan een werknemer overmaakt. Het arbeidsrecht beschermt werknemers namelijk sterk.

Hier bekijken we wat je kunt doen als je te veel loon hebt uitbetaald aan een werknemer. Wanneer kun je het terugvorderen en wanneer niet?

Te veel betaald loon: onverschuldigd betaald

Indien je te veel loon aan een werknemer hebt betaald, is dat in beginsel een onverschuldigde betaling. De wet stelt dat je een bedrag dat onverschuldigd is betaald terug kunt vorderen.

Uiteraard is dan wel van belang dat je daadwerkelijk kunt aantonen dat je te veel hebt betaald (en er geen discussies ontstaan over hoeveel er betaald had moeten worden) én dat er nog geen sprake is van verjaring.

Te veel betaald loon soms niet terug te vorderen!

Niet altijd kan te veel betaald loon worden teruggevorderd. In sommige gevallen kan het terugvorderen ervan in strijd zijn met bijvoorbeeld de redelijkheid en billijkheid en/of het goed werkgeverschap.

Daar is -helaas voor jou als ondernemer- vaak al snel sprake van. Van belang is daarbij onder meer of de werknemer heeft gemerkt of had moeten merken dat hij te veel loon uitbetaald kreeg. Immers: dan is hij in de mogelijkheid om het geld opzij te zetten en mag hij er niet op vertrouwen dat hij het kan behouden.

Bovendien loop je met werknemers altijd een incassorisico. De meeste werknemers houden een financiële buffer aan van enkele duizenden euro’s. Sommigen houden nog veel minder buffer aan. Een grote som aan te veel betaald loon terugbetalen zal dan ook erg lastig zijn. Een mogelijkheid is dan om (in overleg) steeds een gedeelte te verrekenen met toekomstige loonbetalingen.

Lange tijd te veel uitbetaald?

Indien je lange tijd te veel loon hebt uitbetaald, bijvoorbeeld door een foute berekeningsmethode of doordat je werknemers lange tijd een ‘extraatje’ hebt willen geven, kan er zelfs sprake zijn van het ontstaan van een arbeidsvoorwaarde. Dat wil zeggen dat de werknemer in dat geval ook voor de toekomst recht heeft hierop.

Er is nog maar weinig gezaghebbende rechtspraak hierover. Wel lijkt de huidige stand van de jurisprudentie aan te duiden dat veel gewicht wordt toegekend aan de tijdsduur dat te veel loon is uitbetaald. Hoe langer, hoe eerder het als arbeidsvoorwaarde zal worden gezien. Ook hier zal tevens van belang zijn of de werknemer wist of had moeten weten dat er onterecht te veel loon uitbetaald werd.

Wordt een dergelijke betaling gezien als arbeidsvoorwaarde, dan kan een werknemer die arbeidsvoorwaarde ook afdwingen. Er zijn uitzonderingssituaties, waarin u eenzijdig  arbeidsvoorwaarden weer kunt schrappen, maar die zijn aan zeer strenge eisen onderworpen.

Advies

Mocht het gebeuren dat u per ongeluk te veel loon uitbetaalt aan een werknemer, dan zijn de volgende tips van belang:

  1. Laat de werknemer direct schriftelijk weten dat er onterecht te veel loon is overgemaakt en laat weten voor welke termijn dat is gebeurd. Zorg dat toekomstige betalingen wél correct worden verwerkt.
  2. Ga met de werknemer in gesprek over terugbetaling van het te veel betaalde loon. Een goede mogelijkheid is om steeds kleine bedragen te verrekenen met toekomstige loontermijnen.
  3. Kom je toch in de problemen, bijvoorbeeld omdat een werknemer niet meewerkt, of omdat een werknemer meent dat de betaling als arbeidsvoorwaarde kwalificeert? Neem dan contact op met een jurist.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.