ontslag op staande voet

Wanneer mag je een werknemer op staande voet ontslaan?

12 april 2016

Soms misdragen werknemers zich dusdanig, dat je ze geen moment langer in het bedrijf wilt hebben. Het ‘ontslag op staande voet’, kan dan een oplossing zijn als je zorgvuldig te werk gaat.

Hier bekijken we wanneer je een werknemer ontslag op staande voet mag geven, hoe je dat het best kunt aanpakken en wat je kunt verwachten na het ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet houdt in, dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt opgezegd (dus zonder opzegtermijn). De wet stelt, dat ontslag op staande voet enkel kan worden gegeven zodra er een dringende reden voor is.

Van belang daarbij is, dat niet elke reden ‘dringend’ is. Zo zal bijvoorbeeld disfunctioneren vrijwel nooit een reden tot ontslag op staande voet opleveren.

Wanneer kun je ontslag op staande voet geven?

Ontslag op staande voet kan worden gegeven als er een dringende reden is door daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat het niet van jou als werkgever kan worden verwacht om de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Kortom: de werknemer moet zich op grove wijze misdragen.

Wanneer is daar sprake van? De wet noemt enkele situaties waarin er waarschijnlijk (dus niet altijd) sprake is van een mogelijk ontslag op staande voet, waaronder:

  • Het geven van valse inlichtingen of stukken bij indiensttreding.
  • Het in ernstige mate ongeschikt zijn voor het werk.
  • Dronken zijn op het werk, terwijl daar eerder al eens een waarschuwing voor is gegeven.
  • Strafbare feiten op het werk: diefstal, verduistering, bedrog, mishandeling, grove beledigingen, et cetera.
  • Uitlokking van anderen op het werk om illegale activiteiten of activiteiten die tegen de ‘goede zeden’ in gaan uit te voeren.
  • Na waarschuwing roekeloos, of zonder waarschuwing opzettelijk, schade toebrengen aan bezittingen van de werkgever of voor ernstig gevaar zorgen (voor zowel bezittingen als personen).
  • Het opzettelijk bekend maken van bedrijfsgeheimen.
  • Werkweigering.
  • Op een andere manier de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst op een grove manier schenden.
  • Opzettelijk of door roekeloosheid arbeidsongeschikt worden.

Van belang is dus, dat bovenstaande gronden niet altijd een reden voor ontslag op staande voet zijn én dat er ook andere redenen kunnen zijn om ontslag op staande voet te geven. Bij twijfel is het raadzaam om een jurist te raadplegen.

Hoe geef je ontslag op staande voet?

Bij het geven van ontslag op staande voet is van belang dat je het zo snel mogelijk geeft. Ook de reden van het ontslag moet daarbij zo snel als mogelijk worden medegedeeld. Het is verstandig om het ontslag op staande voet schriftelijk te geven of het in elk geval schriftelijk te bevestigen.

Het feit dat het ontslag op staande voet ‘snel’ moet worden gegeven, wil niet zeggen dat je geen mogelijkheid meer hebt om advies bij een jurist in te winnen. Die tijd zal een rechter je altijd geven, zolang je maar niet eerst drie dagen stilzit voordat je om advies vraagt.

Meen je een reden te hebben om een werknemer op staande voet te ontslaan, dan is het dus raadzaam om eerst advies hierover in te winnen. Doe je dat niet, dan zou het ontslag op staande voet achteraf kunnen worden teruggedraaid of kan het ontslag gehandhaafd blijven, maar moet er een hoge ontslagvergoeding worden betaald.

Wat kun je na een ontslag op staande voet verwachten?

In vrijwel alle gevallen, zal de werknemer die je op staande voet hebt ontslagen advies inwinnen bij een jurist. Je kunt daarna dan ook rekenen op een brief van de jurist, waarin hij onder meer aangeeft dat het ontslag onterecht is.

Zou een werknemer zich namelijk niet verzetten tegen een ontslag op staande voet, dan kost dat hem niet alleen zijn baan, maar óók zijn ww-rechten. Immers: hij is verwijtbaar werkloos geworden door het ontslag. Ook zal de werknemer geen recht hebben op een ontslagvergoeding of transitievergoeding.

Indien je nog geen juridische bijstand hebt ingeschakeld op dit punt, is het ten zeerste aan te raden om dat alsnog te doen. Zodra er een jurist van de werknemer in het spel is, zal waarschijnlijk binnen korte tijd (twee maanden) een procedure bij de rechter worden gestart om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.