diploma vervalst

Werknemer heeft diploma vervalst! Wat nu?

9 augustus 2016

Werknemers vertellen wel eens een klein leugentje: dat ze hard hebben gewerkt vandaag terwijl dat best wel meeviel, dat ze nooit privé telefoongesprekken onder werktijd voeren terwijl dat wél zo is. Veel werkgevers weten ook wel hoe het écht zit, maar zien dergelijk gedrag door de vingers. Er zijn echter ook leugens die niet door de vingers gezien moeten worden, zoals de werknemer die zegt dat hij een diploma heeft, maar dat niet heeft. Vaak gaat dat gepaard met het overleggen van een valse kopie.

In dit artikel bekijken we hoe je als werkgever het best kunt omgaan met een werknemer die een vals diploma overlegt of stelt dat hij een diploma heeft, maar dat niet wil overleggen. We leggen uit of je erachter kunt komen of een werknemer een diploma heeft en hoe je kunt controleren of dat diploma wel echt is. Ten slotte komt aan de orde wat je mogelijkheden zijn indien blijkt dat het diploma vals is.

Werknemer wil diploma niet overleggen

Is de werknemer al bij je in dienst, dan zal het lastig zijn om hem/haar te vragen om zijn diploma te overleggen indien je dat eerder (bijvoorbeeld bij indiensttreding) niet hebt gedaan. Immers: wat is je reden om dit nu te vragen? Dat geldt des te meer, wanneer het diploma niet relevant is voor het werk dat de werknemer doet.

Het is dus verstandig om altijd vooraf het diploma op te vragen. Lukt dat niet? Een oplossing zou dan wellicht kunnen zijn om in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen: wordt het diploma niet binnen één maand na indiensttreding overgelegd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

Werknemer overlegt diploma, maar wellicht is dit vals?

Wanneer je werknemer een diploma overlegt, kunnen daardoor twijfels ontstaan. Er is maar één manier om met zekerheid te kunnen zeggen of een diploma écht of vals is: via een uittreksel uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Dat uittreksel kun je niet zelf opvragen: je werknemer zal dat moeten doen met zijn DigiD. Hij krijgt dan een digitaal gecertificeerd pdf-bestand. Met een programma als Adobe Reader kun je dit openen en kun je het certificaat bekijken. Via de handleiding op de website van DUO kun je dan beoordelen of het diploma echt van DUO afkomstig is en of er niet mee geknoeid is.

Let op: als je werknemer een diploma overlegt zonder certificaat, in een andere digitale vorm dan .pdf of hij het uittreksel van DUO heeft uitgeprint, kun je niet controleren of zijn diploma wel echt is.

Wat kun je doen wanneer een werknemer niet meewerkt of zijn diploma heeft vervalst?

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan het overleggen van zijn diploma, is dat niet altijd reden om disciplinaire maatregelen te nemen. Dat kan anders zijn indien u goede redenen heeft om naar het diploma te vragen: het niet meewerken kan dan bijvoorbeeld een schending van het goed werknemerschap zijn. Het is verstandig om voor de beoordeling hiervan altijd een jurist in te schakelen.

Wordt er daadwerkelijk een vervalst diploma overgelegd door de werknemer? Indien dat gebeurt bij indiensttreding kan dat reden zijn om de werknemer ontslag op staande voet te geven zodra je erachter komt dat het diploma is vervalst. Legt de werknemer op een ander moment een vervalst diploma over, dan is de wet daar minder duidelijk over. In veel gevallen kan er ook in dat geval ontslag op staande voet worden gegeven.

Mocht er in een bepaald geval géén mogelijkheid zijn om ontslag op staande voet te geven, dan kan er wellicht wel een mogelijkheid zijn om ontslag via de rechter te laten plaatsvinden. Het is verstandig om je daarover te laten adviseren door een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.