werknemer ontslag

Werknemer weigert op het werk te verschijnen

8 september 2015

Over het algemeen zul  je het als ondernemer goed met je werknemers kunnen vinden, maar soms halen ze je het bloed onder de nagels vandaan. Zo ook bij een vaste cliënt van ons kantoor, die geconfronteerd werd met een werknemer die niet meer op het werk wilde verschijnen.

Hier bekijken we wat je zoal kunt doen wanneer een werknemer weigert op het werk te verschijnen. Mag je de werknemer een officiële waarschuwing geven? Kun je hem schorsen? Mag je hem op staande voet ontslaan?

Waarom werkt de werknemer niet (meer)?

Voordat er een oordeel kan worden geveld over hoe je als ondernemer en werkgever de werknemer kunt aanpakken, zal er eerst moeten worden bekeken waarom de werknemer niet meer werkt. Er zijn een aantal mogelijkheden, waaronder:

 • de werknemer meent dat hij ziek is;
 • de werknemer meent dat hij verlof of vakantie heeft;
 • de werknemer heeft een arbeidsconflict gehad met jou of met een collega;
 • de werknemer kan niet op het werk komen omdat zijn auto kapot is of de bus niet rijdt;
 • de werknemer geeft geen reden op waarom hij niet komt werken.

Het is verstandig om uit te zoeken welke reden de werknemer heeft om niet te komen werken. Wellicht is er simpelweg sprake van een communicatiefout of van een onduidelijkheid in het rooster. Is dat het geval, dan zal de werknemer daar niet snel voor gestraft kunnen worden.

Is er sprake van iets anders, dan zal per situatie moeten worden bekeken wat het beste plan van aanpak is:

 • meent de werknemer dat hij ziek is terwijl jij meent dat hij zijn ziekte voorwendt, dan laat je hem een bezoekje aan de bedrijfsarts of arbo-arts brengen, met eventueel daaropvolgend een bezoek aan de uwv-arts;
 • meent de werknemer dat hij verlof heeft, maar meen jij dat hij dat onterecht heeft opgenomen, dan houd je zijn gedrag naast de geldende regels in het bedrijf en naast de wettelijke regels omtrent verlof en vakantie;
 • is er sprake van een arbeidsconflict, dan is het zaak om dat conflict tot een goed einde te brengen door met elkaar in gesprek te gaan, voor zover dat mogelijk is (en anders schakel je een jurist in om uit te zoeken waar je juridisch gezien staat);
 • kan de werknemer niet op het werk komen om logistieke redenen (zoals een kapotte auto), dan kan dat gebeuren, echter, hij kan niet zomaar weigeren om de bus te nemen als de auto kapot is;
 • wordt er geen reden opgegeven om thuis te blijven, dan is vaak toch een van bovenstaande punten aan de hand.

Kortom: over het algemeen is het verstandig om goed uit te zoeken wat er aan de hand is en, voor zover mogelijk, in onderling overleg tot een goede oplossing te komen.

Soms toch disciplinaire maatregelen nemen

Natuurlijk kan het zo zijn dat het feit dat de werknemer niet werkt geen enkele goede reden heeft. Voorbeelden:

 • de werknemer heeft geen zin;
 • de werknemer heeft een fikse kater en blijft daarom thuis;
 • de werknemer heeft een kapotte auto, maar wil de bus niet nemen om toch op het werk te komen;
 • de werknemer weigert bepaalde werkzaamheden uit te voeren en blijft daarom thuis.

Dergelijke gevallen zullen vrijwel altijd vallen onder werkweigering, omdat de belangen van de werknemer om het werk niet uit te voeren over het algemeen niet opwegen tegen het belang van jou als werkgever dat de werknemer gewoonweg aanwezig is.

In die gevallen kunnen dan ook disciplinaire maatregelen worden getroffen. Van belang voor het treffen van dergelijke maatregelen is wel, dat je als werkgever kiest voor een maatregel die de ernst van de overtreding weerspiegelt. Zodra er echter sprake is van een voldoende serieuze werkweigering, is al snel ontslag op staande voet toegestaan, maar je kunt ook kiezen voor minder zware maatregelen zoals een schorsing en/of een officiële waarschuwing.

Het is bij het nemen van disciplinaire maatregelen van groot belang dat je correct handelt. Zo is het bij ontslag op staande voet van belang dat je zeker weet dat het is toegestaan in een dergelijk geval en dat je het onverwijld geeft, met tevens een onverwijlde mededeling van de reden ervan. Bij een schorsing, is het dan weer belangrijk dat je je realiseert dat je in verreweg de meeste gevallen het loon zult moeten doorbetalen. Doe je dat niet, dan zal de werknemer het eventueel in een juridische procedure opeisen.

Kortom

Je hebt voldoende mogelijkheden om een werknemer die niet op het werk wil verschijnen aan te pakken indien dat noodzakelijk is. Echter, eerst is het van belang om te bekijken waarom de werknemer niet wil verschijnen en het probleem bij de bron aan te pakken.

Zit je in een conflict met een werknemer, dan kun je bij twijfel het best een jurist raadplegen. Het maken van fouten (bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet) kan grote financiële gevolgen hebben zodra de werknemer besluit zich te verzetten hiertegen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.