aannemer failliet

Aannemer bedrijfspand failliet, wat nu?

22 november 2016

Wanneer je je bedrijfspand laat verbouwen of je een nieuw bedrijfspand laat bouwen, heb je meestal één aanspreekpunt: de hoofdaannemer. Die hoofdaannemer besteed vaak klussen uit aan allerhande kleinere onderaannemers. Dat werkt prima, maar wat als de hoofdaannemer failliet gaat?

Als de aannemer van je bedrijfspand failliet gaat, is de kans groot dat de bouwwerkzaamheden stil komen te liggen. Wat zijn juridisch gezien je opties?

Voorkomen is beter dan genezen

Het faillissement van een aannemer voorkomen heb je zelf als opdrachtgever niet in de hand. Wel kun je de gevolgen ervoor voor jouw eigen onderneming zo klein mogelijk houden.

De belangrijkste zaken:

  • Gebruik een goede juridisch gecontroleerde overeenkomst. Let erop dat daar onder meer in staat dat je van de overeenkomst af kunt wanneer de aannemer failliet gaat. Zo voorkom je dat je achteraf met een curator moet overleggen over voortzetting van het werk.
  • Betaal nooit de volledige aanneemsom vooruit. Spreek bijvoorbeeld af dat het werk in gedeelten wordt opgeleverd en dat je daarna per gedeelte betaalt. Is dat niet mogelijk, dan betaal elke keer enkel een klein gedeelte vooruit: gaat de aannemer failliet, dan ben je niet de volledige aanneemsom voor je bedrijfspand kwijt.
  • Heb je aanwijzingen dat er betalingsproblemen zijn ontstaan bij de aannemer? Zelfs als je hebt afgesproken vooraf te betalen kun je in bepaalde gevallen toch je verplichtingen opschorten. Overleg eerst met een jurist of die mogelijkheid er is: schort je op terwijl dat juridisch gezien niet mag, dan pleeg je zelf wanprestatie (en loop je onder meer het risico dat je schadevergoeding moet betalen).

Aannemer van bedrijfspand failliet

Gaat je aannemer toch failliet? Dan heb je na het faillissement te maken met een curator. De (bestuurders van de) aannemer zelf zijn niet meer de baas. De kans is dan ook groot dat het werk in eerste instantie stil komt te liggen.

Daarna zul je met de curator om tafel moeten. Een aantal vragen die beantwoord moeten worden:

  • Hoe zit het met het werk? Wil de curator dat afmaken? Wil jij dat nog? Zijn er mogelijkheden om van de overeenkomst af te komen?
  • Moeten er nog facturen worden betaald voor werk dat al is uitgevoerd? Vaak zul je die facturen moeten betalen.
  • Heb je al werkzaamheden vooraf betaald die nog niet zijn uitgevoerd en die de curator ook niet meer wil uitvoeren? Dan is de kans groot dat je dat bedrag moet afschrijven.

Aannemer in privé aansprakelijk stellen?

Soms is het mogelijk om de failliete aannemer in privé aansprakelijk te stellen. Dat kan in elk geval wanneer de aannemer een eenmanszaak of vof heeft. Had de aannemer bijvoorbeeld een bv, dan kan in sommige gevallen ook.

Een aantal voorbeelden waarin de kans groot is dat de aannemer in privé aansprakelijk is:

  • De aannemer heeft de opdracht voor het (ver)bouwen van jouw bedrijfspand aangenomen terwijl hij wist of had moeten weten dat hij failliet zou gaan.
  • De aannemer heeft veel gelden weggesluisd naar privé waardoor hij failliet is gegaan.
  • De aannemer heeft bewust de werkzaamheden aan jouw bedrijfspand niet (goed) uitgevoerd.
  • De aannemer is veel te grote verplichtingen voor zijn bv aangegaan, terwijl hij wist of had moeten weten dat dat voor problemen zou zorgen.

Het is altijd verstandig om in een specifiek geval een jurist te raadplegen. Immers: kun je de aannemer in privé aanspreken, dan blijf je wellicht niet met lege handen achter.

Werk niet goed uitgevoerd maar hoofdaannemer failliet?

Zijn bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd maar wel betaald, dan heb je waarschijnlijk pech. Zijn die werkzaamheden wél uitgevoerd, maar niet goed uitgevoerd door een onderaannemer, dan kan dat anders zijn.

Je hoofdaannemer aansprakelijk stellen heeft dan in de praktijk weinig zin. Immers: een vordering tot het betalen van schadevergoeding komt op de grote hoop (als hij al erkend wordt). De kans dat je nog een betaling krijgt is minimaal en als je al een betaling ontvangt, dan is dat hoogstwaarschijnlijk slechts een klein gedeelte van het hele bedrag.

De onderaannemer aansprakelijk stellen kan in dat geval meer zoden aan de dijk zetten. Dat is echter niet zomaar mogelijk: de onderaannemer moet in dat geval onrechtmatig handelen doordat hij tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn verplichtingen. Indien je vermoedt dat daar sprake van is, is het raadzaam om een jurist te laten uitzoeken of er nog mogelijkheden zijn om de onderaannemer(s) aansprakelijk te stellen.

Conclusie

Een faillissement van een ingeschakelde aannemer kun je niet voorkomen. Wel kun je de gevolgen ervan voorkomen: betaal niet (te veel) vooraf en sluit een goede overeenkomst af.

Gaat de aannemer die je bedrijfspand (ver)bouwt toch failliet? Dan is de kans groot dat al betaalde maar nog niet uitgevoerde werkzaamheden niet meer zullen worden uitgevoerd en dat je het betaalde bedrag niet meer terug krijgt.

Wel is het dan verstandig om te bekijken of de bestuurder niet in privé aansprakelijk gesteld kan worden en/of of onderaannemers aansprakelijk kunnen worden gehouden als ze hun werk niet goed hebben voltooid. Vermoed je dat daar mogelijkheden voor zijn? Raadpleeg dan een jurist om uit te zoeken of dat daadwerkelijk zo is en of je alsnog je schade kunt laten vergoeden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.