aansprakelijk voor loon werknemers leverancier

Aansprakelijk voor loon van werknemers van je leverancier?

4 oktober 2016

Werknemers worden in Nederland goed beschermd. Onder meer moet er moet een bepaald minimumloon worden uitbetaald door de werkgever. Ben jij als ondernemer ook werkgever, dan zul je voor je je daar voor je eigen werknemers aan moeten houden.

Echter, in sommige gevallen ben je als ondernemer ook aansprakelijk voor het loon van werknemers van je leverancier, hoe vreemd dat ook klinkt. Deze relatief jonge regelgeving (1 juli 2015) is onbekend, maar kan grote gevolgen hebben voor je onderneming.

Aansprakelijk voor werknemers leverancier?

Particulieren zijn niet aansprakelijk voor de werknemers van hun leveranciers. Ondernemers zijn dat in bepaalde gevallen wel. Dit komt door de ‘WAS’, de Wet Aanpak Schijnconstructies. Doel van de wet is om ervoor te zorgen dat er geen onderbetaling van werknemers plaatsvindt door schijnconstructies.

Denk daarbij aan de situatie waarbij de werknemer bij onderneming A in dienst is, maar voor een (te) laag bedrag wordt doorgeleend naar onderneming B, waarvoor ook de werkzaamheden worden uitgevoerd. A gaat failliet en/of kan het loon niet betalen, B heeft zeer goedkope werknemers ‘ingehuurd’ die niet in contractuele relatie met B stonden. B heeft zo indirect zeer goedkope arbeid ingehuurd, want de werknemers kunnen hem niet aanspreken voor hun loon.

Door het invoeren van de WAS, kunnen ondernemers (A in bovenstaand verhaal) alsnog worden aangesproken voor het achterstallige loon van werknemers van leveranciers (B) als die leveranciers het niet zelf betalen.

Ondanks dat de wet is ingevoerd om schijnconstructies aan te pakken moeten ook gewone eerlijke ondernemers hier in bepaalde gevallen rekening mee houden. Het scheelt dat:

 1. deze regels niet gelden voor alle leveranciers;
 2. er uitzonderingen op de aansprakelijkheid zijn.

Werknemers van leverancier

Deze aansprakelijkheid als ondernemer voor de correcte betaling van loon geldt slechts voor de werknemers van leveranciers die:

Je bent als ondernemer dus onder meer niet aansprakelijk voor de loonbetaling aan werknemers van leveranciers die:

 • goederen leveren;
 • bedrijfspanden verhuren.

Uitzondering: niet aansprakelijk

Als ondernemer ben je niet altijd aansprakelijk voor de correcte uitbetaling van het minimumloon van de werknemers van bovenstaande leveranciers die arbeid ter beschikking stellen. Aansprakelijkheid is niet aan de orde wanneer jou niet verweten kan worden dat een werknemer te weinig of gene loon heeft ontvangen.

De wet geeft geen voorbeelden daarvan. Toch kan uit de wetsgeschiedenis een en ander worden afgeleid. Zo kun je aansprakelijkheid onder meer voorkomen door:

 1. Enkel in zee te gaan met leveranciers die een onderscheidend keurmerk of certificaat hebben waaruit blijkt dat ze altijd het minimumloon zullen uitbetalen.
 2. Zelf maatregelen te nemen, waaronder:
  • Zorg dragen voor een verantwoordelijke opdrachtverlening, onder meer door geen opdrachten te verlenen die ver onder de marktconforme prijs liggen.
  • Contractuele bepalingen opnemen waaruit blijkt dat de leverancier werknemers altijd het verschuldigde minimumloon moeten uitbetalen. Dit kan worden gecombineerd met audits en een kettingbeding.
  • Opname in de overeenkomst van een adequate procedure bij geconstateerde misstanden.
  • Het daadwerkelijk nemen van adequate maatregelen na geconstateerde misstanden.
  • Enkel zaken doen met bedrijven die in het Handelsregister van de KvK zijn geregistreerd.

Conflict voorkomen of oplossen?

Een rechter zal het moeten betalen van loon voor de werknemers van een leverancier altijd toetsen aan de concrete omstandigheden van het geval. In elke situatie is een andere handelswijze gepast. Het is dus verstandig om bij het sluiten van belangrijke overeenkomsten een jurist met verstand van zaken in te schakelen.

Indien je toch in conflict raakt met de werknemers van een leverancier en/of met de leverancier zelf, is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.