bank opzegging krediet

Bank zegt krediet op! Wat nu?

2 augustus 2016

Veel ondernemers zijn afhankelijk van externe financiers, meestal van een bank. Een bank verschaft je leningen en kredieten, waarmee je je onderneming kunt voorzien van de benodigde liquiditeit. Wanneer het echter minder goed gaat, kan het voorkomen dat je bank je krediet opzegt, waardoor je onderneming richting afgrond dendert. Soms is er echter iets aan te doen.

In dit blogartikel bekijken we de volgende vragen: Mag een bank zomaar je krediet opzeggen? Wat zijn de maatstaven daarvoor? Wat kun je het best doen als je krediet wordt opgezegd en je bent het er niet mee eens?

Relatie tussen ondernemer en bank

Over het algemeen is de relatie tussen jou als ondernemer en de bank geregeld in een kredietovereenkomst. Daar hoort een flink pak aan algemene voorwaarden bij (vaak algemene bankvoorwaarden én aparte algemene voorwaarden voor het krediet).

Over het algemeen is in die voorwaarden of in de kredietovereenkomst zelf geregeld wanneer het krediet mag worden opgezegd door de bank. Vaak is er niet veel voor nodig: bij wanbetaling of het onvoldoende informeren van de bank kan vaak al opzegging plaatsvinden. Mag dat wel?

Zorgplicht bank bij opzegging krediet

Uiteraard geldt in beginsel dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Dat wil zeggen: spreek je met je bank af dat ze het krediet mogen opzeggen als dat hun goeddunkt, dan kunnen ze dat krediet ook opzeggen. Voor ondernemers scheelt het echter dat de bank ook een bepaalde zorgplicht heeft: dergelijke afspraken worden dan ook begrensd door de redelijkheid en billijkheid.

Kortom: ook al is afgesproken dat de bank je krediet kan opzeggen in een bepaalde situatie, dan nog wil dat niet zeggen dat dat ook altijd kan. Het is daarom verstandig om de opzegging van een krediet altijd te laten toetsen door een jurist wanneer je het er niet mee eens bent.

Wanneer mag de bank een krediet opzeggen?

In beginsel bestaat er vrijheid van de bank om het krediet op te zeggen. Het mag echter niet, wanneer de omstandigheden van het geval dermate zijn, dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het moge duidelijk zijn, dat dat in elke situatie anders is.

Van belang is onder meer:

 • de tijd dat je al een krediet afneemt van de bank;
 • of je nog kredieten afneemt van andere banken;
 • hoeveel krediet je afneemt van deze bank;
 • hoe ingewikkeld de kredieten zijn;
 • of de bank voldoende zekerheden (onderpand) heeft voor het krediet;
 • of je de bank tijdig op de hoogte hebt gesteld van omstandigheden die relevant zijn voor het krediet;
 • of je bent tekortgeschoten in de nakoming van de voorwaarden bij het krediet (denk aan kredietoverschrijdingen);
 • de te verwachten toekomst voor je onderneming;
 • de opzegtermijn van het krediet;
 • de gevolgen als niet binnen de opzegtermijn een andere financier is gevonden;
 • of de bank je heeft gewaarschuwd voor de kredietopzegging en/of overleg heeft gepleegd;
 • of de bank bepaalde verwachtingen (bijvoorbeeld dat overstanden zijn toegestaan) heeft gewekt;
 • overige belangen (van bijvoorbeeld werknemers binnen je bedrijf).

Ook andere zaken kunnen een rol spelen in de beoordeling of een krediet onterecht is opgezegd. Bovendien moeten alle zaken in samenhang bekeken worden en niet enkel losstaand van elkaar.

Wat moet je doen als je bank het krediet opzegt?

Wanneer de bank je krediet opzegt, zul je snel moeten handelen. Vaak heb je slechts een korte termijn (één of enkele maanden) om de gehele financiering bij een andere financier onder te brengen. Die financier/bank zal zelf ook onderzoek willen doen voordat ze met je in zee gaan. Een en ander kan lang duren.

Het is verstandig om ook gelijk een jurist die verstand heeft van kredietopzeggingen in te schakelen. Er zal immers moeten worden bekeken of de kredietopzegging wel terecht is geweest. Bovendien is het zinvol om te bekijken of de opzegtermijn niet kan worden verlengd. Een goede jurist kan je hiermee van dienst zijn.

Wij staan regelmatig ondernemers bij die te maken hebben met een bank die het krediet opzegt. Vaak gaat dat samen met het uitwinnen van zekerheden en worden borgstellingen aangeschreven. Ook hiermee zijn we bekend. Indien we iets voor je kunnen betekenen, horen we dat graag.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.