beslag leggen bij klant

Beslag leggen bij een klant: hoe doe je dat?

26 juli 2016

Als je als ondernemer goederen of diensten levert aan je klanten, wil je ook graag dat ze die goederen of diensten betalen. Doen de klanten dat niet, dan kun je dat op allerhande manieren afdwingen. Het ultieme middel daarvoor is het leggen van beslag.

In dit blogartikel bekijken we hoe beslag leggen bij een klant in zijn werk gaat. De verschillende soorten beslag komen aan de orde, net als de manier om dat voor elkaar te krijgen.

Beslag leggen bij een klant: soorten beslag

Als je beslag wil leggen bij een klant omdat hij niet betaalt, zijn er twee soorten beslag mogelijk:

 1. Executoriaal beslag. Het leggen van executoriaal beslag bij een klant, zorgt ervoor dat de goederen waarop je beslag legt worden verkocht door een deurwaarder. Met de opbrengst wordt jouw vordering voldaan. Leg je beslag op een bankrekening, dan wordt daaruit direct je vordering voldaan.
 2. Conservatoir beslag. Het leggen van conservatoir beslag bij een klant, zorgt ervoor dat de goederen waarop je beslag legt niet meer door de klant kunnen worden verkocht of weggegeven. Leg je conservatoir beslag op een bankrekening dan wordt het daarop staande saldo in zijn geheel ‘bevroren’. Door het leggen van conservatoir beslag win je tijd om uiteindelijk executoriaal beslag te kunnen leggen.

Hierna leggen we uit hoe het leggen van deze twee verschillende soorten beslag bij een klant in zijn werk gaat.

1. Executoriaal beslag

Om executoriaal beslag te kunnen leggen bij een klant, moet je in beginsel naar de rechter toe. Uitzonderingen daarop zijn er wel, bijvoorbeeld indien je een pandrecht of hypotheekrecht hebt (zoals banken vaak hebben). Over het algemeen zal dat niet het geval zijn en is een gang naar de rechter dus noodzakelijk om beslag te kunnen leggen bij een klant.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 1. Inschatten zaak. Je bekijkt of je vordering ‘hard’ genoeg is en of je voldoende bewijs hebt. Je kunt wel een dure gang naar de rechter maken, maar dat moet natuurlijk wel kansrijk zijn. Een jurist kan je helpen met het inschatten hiervan.
 2. Dagvaarding. Blijkt dat je voldoende reden hebt om naar de rechter te gaan, dan zul je een dagvaarding moeten laten uitbrengen door een deurwaarder. De deurwaarder schrijft die dagvaardingen (over het algemeen) niet zelf, net als de kans groot is dat je dit zelf nog nooit hebt gedaan. Ook hiervoor is het inschakelen van een jurist verstandig. Voor vorderingen boven de € 25.000,- is een advocaat in beginsel verplicht.
 3. Rechtszaak. De zaak zal daarna door de rechtbank behandeld worden. Soms enkel met schriftelijke rondes, soms met een zitting.
 4. Vonnis. Een dergelijke procedure eindigt met een schikking of met een vonnis van de rechter. Dat vonnis is een ‘executoriale titel’, waarmee je executoriaal beslag bij je klant kunt leggen.
 5. Deurwaarder. Werkt je klant niet mee aan uitvoering van het vonnis? Dan kun je met het vonnis naar de deurwaarder die het beslag daadwerkelijk vorm zal geven.

Zoals je ziet is beslag leggen bij een klant vaak een lange procedure. Gaat het om kleine bedragen en wordt de zaak bij de kantonrechter gevoerd, dan gaan er gemiddeld enkele maanden overheen. Gaat het om grote bedragen en wordt de zaak bij de sector civiel van de rechtbank gevoerd, dan kan een vonnis wel tot een jaar op zich laten wachten.

2. Conservatoir beslag

Gezien het feit dat executoriaal beslag bij een klant leggen lang kan duren, heeft de wetgever je als schuldeiser ook nog een andere mogelijkheid gegeven: conservatoir beslag. Dit soort beslag is zinvol wanneer je vermoedt dat er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn tegen de tijd dat je executoriaal beslag kunt leggen. Ook wordt conservatoir beslag bij een klant wel eens gebruikt als pressiemiddel, al is het daar eigenlijk niet voor bedoeld.

Hoe gaat het leggen van conservatoir beslag bij een klant in zijn werk?

 1. Verzoekschrift. Er moet een verzoekschrift worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De wet stelt een advocaat verplicht.
 2. Toewijzing? Uitzonderingen daargelaten, wordt je klant niet gehoord over zijn standpunt. Het verzoek wordt toegewezen of afgewezen door de rechter.
 3. Deurwaarder. Met het verlof van de voorzieningerechter kun je een deurwaarder opdracht geven om conservatoir beslag bij je klant te leggen.
 4. Eis hoofdzaak. Je bent verplicht om na het krijgen van verlof en het leggen van conservatoir beslag binnen een bepaalde termijn (vaak 14 dagen) een hoofdzaak te starten met een normale dagvaarding, om zo een executoriale titel te verkrijgen.
 5. Opheffingskortgeding. Het kan zo zijn dat er snel na het leggen van het beslag een kort geding wordt gevoerd door je klant om het beslag op te heffen. Hier moet je rekening mee houden zodra .
 6. Toewijzing/afwijzing hoofdzaak. Bij toewijzing van de eis in de hoofdzaak, wordt het conservatoir beslag bij je klant omgezet in een executoriaal beslag. Bij afwijzing, is de hoofdregel dat het beslag komt te vervallen.

Het leggen van conservatoir beslag bij een klant kan een goed idee zijn, maar moet nooit lichtvaardig worden gedaan. Leg je onterecht beslag, dan ben je aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit voor je klant.

Hulp nodig?

Het is verstandig om een jurist in te schakelen zodra u over wenst te gaan op het leggen van beslag bij een klant. Wij hebben veel ervaring met zowel executoriaal beslag als met conservatoir beslag en weten de ‘ins en outs’. We helpen u met het inschatten van uw kansen en risico’s, we bekijken wat de beste keuze is in uw geval en voeren de procedure. Kunnen we iets voor u betekenen? Laat het ons weten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.