verstek

Bij verstek veroordeeld! Wat nu?

5 februari 2015

Opeens staat de deurwaarder voor de deur om even een vonnis te laten betekenen dat recentelijk is gewezen door de rechter. Welke rechter? Welke rechtszaak?

Het overkomt jaarlijks veel mensen: ze worden bij verstek veroordeeld. Soms gebeurt het omdat ze de dagvaarding die ze hebben ontvangen bij het oud papier hebben geworpen, soms omdat ze op een lange vakantie waren, soms doordat huisgenoten de dagvaarding hebben aangenomen maar deze niet hebben afgegeven en soms om een van de vele andere redenen die te bedenken zijn.

Bij verstek veroordeeld worden is vervelend, maar wanneer er snel genoeg actie wordt ondernomen, hoeft het niet fataal te zijn.

Bij verstek veroordeeld

Wanneer je bij verstek bent veroordeeld, wil dat simpelweg zeggen dat je niet bent verschenen in het geding (of je niet de verschuldigde griffierechten hebt voldaan). De rechter zal (uitzonderingen daargelaten) de vordering van de eiser toewijzen.

Er zijn twee dingen die je kunt doen tegen een verstekvonnis, afhankelijk van wanneer je erachter komt dat er een vonnis bij verstek is gewezen.

Verstekvonnis nog niet gewezen

Het kan zo zijn, dat je niet op de gestelde datum in het proces bent verschenen. In dat geval, zal de rechter niet direct een verstekvonnis tegen je wijzen. De rechter neemt een termijn van (meestal) vier weken om vonnis te wijzen.

In die tijd van vier weken, kun je het verstek nog zuiveren. Dat wil zeggen, dat je alsnog op de juiste wijze in het geding verschijnt. Het gaat daarna door, alsof je op tijd was geweest. Zijn er extra kosten gemaakt, dan draai je daar wél voor op.

Verstek niet meer te zuiveren: verzet

Is het verstekvonnis gewezen (dus na de termijn van vier weken), dan is zuivering van het verstek niet meer mogelijk. Je bent dan officieel bij verstek veroordeeld. Heeft de wederpartij gevraagd om uitvoerbaarheid bij voorraad, dan houdt dat ook in, dat hij het vonnis al ten uitvoer mag leggen (bijvoorbeeld door beslaglegging).

In dat geval kun je nog in verzet. Dat gebeurt door een verzetdagvaarding uit te brengen. Zoals je wellicht al kunt raden, zitten daar behalve een aantal haken en ogen, ook een aantal extra kosten aan vast. Het is dus van belang om het zover niet te laten komen als je de keuze hebt.

Je hebt nadat je bekend bent geworden met het eerste vonnis van de rechter in beginsel nog maar vier weken de tijd om in verzet te gaan. Het is van groot belang dat je goed bekijkt of je in verzet moet gaan of dat hoger beroep van toepassing is, gezien het verschil in termijnen.

Ga je niet binnen de vier weken in verzet, dan ben je te laat. Het vonnis is dan definitief. Hoger beroep is ook niet mogelijk.

Definitief verstekvonnis toch aanvechten?

Wil je een definitief vonnis toch nog aanvechten, dan heb je in het overgrote deel van de zaken simpelweg pech. Definitief is definitief: dat zorgt voor rechtszekerheid in de samenleving.

Slechts indien er sprake is van bedrog dat gepleegd is in het geding, valse stukken of achtergehouden stukken, kan in sommige gevallen herroeping plaatsvinden.

Let wel: in 99% van de gevallen is er géén sprake van een mogelijkheid tot herroeping na een verstekvonnis. Om te bekijken of een bepaald geval wél in aanmerking komt (en dus of één van bovenstaande drie situaties zich voordoen), kan het best contact op worden genomen met een goede jurist.

Conclusie

Wanneer je niet in het geding bent verschenen, is er vaak nog een remedie mogelijk. Je kunt alsnog verschijnen in het geding of in verzet komen van een verstekvonnis.

In alle gevallen geldt: ben je niet verschenen in het geding, neem dan zo snel als mogelijk contact op met een jurist. De wettelijke termijnen zijn namelijk erg kort en hoe eerder er gereageerd kan worden, hoe beter dat is (en hoe minder kosten u hoeft te maken).

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.