Brief advocaat

Brief van een advocaat gekregen?

15 maart 2015

Wanneer je een brief van een advocaat krijgt, schrik je vaak. Soms weet je dat er een conflict speelt, soms heb je geen enkel idee waar het over gaat wanneer je de brief krijgt.

In dit artikel geven we je ‘eerste hulp’ voor- wanneer je een brief van een advocaat krijgt. We bekijken wat je het best kunt doen en leggen uit wat van belang is.

Brief van advocaat gekregen

Krijg je een brief van een advocaat, dan is het verstandig om eerst goed te bekijken waar het over gaat. Ben jij wel de juiste partij, of gaat het eigenlijk helemaal niet over een conflict met jou (en is er een misverstand)? Is er een misverstand, dan kun je dat de advocaat schriftelijk of telefonisch laten weten.

Gaat het conflict dat in de brief van de advocaat wordt beschreven daadwerkelijk om jouw situatie, dan is het verstandig om goed te bekijken wat de advocaat precies wil. Kun je je daarin vinden, dan kun je overwegen om op het aanbod (of de sommatie) in de brief in te gaan.

Niet eens met verzoek/sommatie uit brief advocaat

Ben je het niet eens met wat de advocaat wil, dan zul je moeten uitzoeken wat je juridische positie is. Van belang is dan onder meer:

 • Wat is er afgesproken tussen jou en de cliënt van de advocaat?
 • Wat zegt de wet daarover?
 • Heb je iets anders dan de wettelijke regeling afgesproken: mocht dat, of betrof het dwingend recht?
 • Heb je bewijs van wat er is afgesproken?
 • Heb je bewijs dat de overeenkomst is nagekomen (of juist niet)?

Zeker voor stap 2 en 3 kan het zinvol zijn om een jurist in te schakelen. Het is voor een leek vaak erg lastig om de precieze juridische positie in te schatten, waardoor ook de vervolgstappen onmogelijk te bepalen zijn.

Reactie op brief van advocaat opstellen

Je kunt kiezen om te reageren, of om helemaal niets te laten horen nadat je een brief van een advocaat hebt gehad waar je het niet mee eens bent. Besluit je te reageren op de brief van de advocaat, dan is het verstandig om erin te zetten:

 • Dat je het niet eens bent met zijn eisen;
 • Waarom je het niet eens bent met zijn eisen (zijn argumenten zijn onjuist, hij schetst de situatie verkeerd, et cetera);
 • Een tegenbod of de stelling dat je een procedure met vertrouwen tegemoet ziet.

Overigens is het, wanneer je het niet eens bent met de brief van een advocaat, altijd verstandig om juridische bijstand te zoeken. Wanneer je als niet-jurist tegenover een advocaat staat, is de kans dat je onder de tafel gepraat wordt erg groot, zelfs al heb je gelijk.

Daarnaast weet een jurist precies wanneer hij welke argumenten moet aandragen, waardoor een strategische briefwisseling plaatsvindt. Reageer je toch zelf op de brief van de advocaat, dan bedenk dat het niet handig is om al je kruit in één keer te verschieten: vaak is het handig om bepaalde argumenten achter te houden en pas in een procedure te gebruiken.

Blafbrief: Advocaat schrijft in zijn brief dat ik snel moet reageren!

Het komt regelmatig voor dat de brief van een advocaat een zogenaamde ‘blafbrief’ is. Dat zijn brieven waarbij je als ontvanger vaak de schrik om het hart slaat, omdat er gedreigd wordt met grote gevolgen indien je niet snel nakomt wat de advocaat in zijn brief vordert.

Vaak is datgene wat gevorderd wordt exorbitant en helemaal niet wat de eiser volgens de wet toekomt. Er wordt gehoopt dat jij als ontvanger van de brief van de advocaat schrikt en snel akkoord gaat met wat de eiser wil. De advocaat ‘misbruikt’ zijn briefpapier eigenlijk om de wil van zijn cliënt ‘door te drukken’.

Blafbrieven zijn te herkennen aan een of meerdere van de volgende punten:

 • Korte termijnen:
  • Vaak 24 of 48 uur;
  • Zo heb je nauwelijks tijd om juridisch advies in te winnen en ben je geneigd om snel akkoord te gaan;
 • De dreiging met grote gevolgen:
  • Vaak het starten van een kort geding;
  • Er zijn vrijwel altijd ‘hoge kosten’ mee gemoeid die op u verhaald zullen worden;
  • Vaak zijn er ook andere gevolgen: er wordt bijvoorbeeld aangifte gedaan of een faillissement wordt aangevraagd;
 • Veel juridische terminologie en moeilijk taalgebruik:
  • Indruk maken op een goedkope manier, in plaats van juridische argumenten aan te voeren;
 • Juridische argumenten zijn te algemeen:
  • Er wordt bijvoorbeeld gesproken over: ‘Cliënt heeft een intellectueel eigendomsrecht’, niet over welk recht dat precies is;
  • Er wordt bijvoorbeeld gesteld ‘Cliënt heeft meer dan voldoende bewijsmiddelen’, in plaats van te stellen welk bewijs er aanwezig is;
 • Juridische argumenten zijn onjuist:
  • Er wordt bijvoorbeeld geschreven: ‘Uw argumentatie om de overeenkomst te ontbinden is volstrekt ontoereikend’, terwijl dat helemaal niet zo is;
 • De advocaat klopt zichzelf door het gebruik van een drogreden nog even op de borst:
  • ‘Ik procedeer al dertig jaar in deze zaken en neemt u maar van mij aan dat u geen poot heeft om op te staan’.

Reactie op blafbrief van een advocaat

Dat een dergelijke brief door een advocaat wordt verzonden, wil dus zeker niet altijd zeggen dat hij gelijk heeft. Het hoeft overigens ook niet altijd zeggen dat hij geen gelijk zou hebben. Het is daarom raadzaam om de brief serieus te bekijken en bij twijfel een jurist te raadplegen.

Zou een advocaat na de brief met korte deadline toch direct een kort geding aanhangig maken, dan is hij overigens (in veel gevallen) tuchtrechtelijk verwijtbaar bezig én loopt hij het risico om zelfs bij winst in de proceskosten veroordeeld te worden. Daarnaast zal het overschrijden van een zeer korte deadline verder voor geen enkele rechter van doorslaggevend belang zijn. Het is dus niet waarschijnlijk dat de advocaat direct een kort geding aanhangig maakt als je niet op tijd reageert. Toch kan het in een aantal gevallen wel verstandig zijn om binnen de deadline te reageren.

De reactie op een blafbrief van de advocaat kan een stilzwijgen zijn, maar kan ook een schriftelijke (of telefonische) reactie zijn. Het is dan verstandig om de punten op te nemen die hierboven ook reeds zijn genoemd. Eventueel kun je zelf een blafbrief terugzenden, maar dat kan de situatie op het spits drijven, dus is niet altijd de juiste keuze.

Brief van een advocaat gekregen? – Conclusie

Wanneer je een brief van een advocaat krijgt, kun je je flink schrikken. Met bovenstaande tips, kun je in elk geval een globale indruk krijgen van wat de mogelijkheden zijn en van welke technieken worden gebruikt om je te intimideren (de ‘blafbrief’).

De beste manier om om te gaan met een brief van een advocaat, is het zelf inschakelen van juridische hulp. De kosten van een jurist haal je er vrijwel altijd uit doordat je op die manier met een goede strategie een geschil vaak kunt voorkomen. Kan dat niet, dan kan een jurist in het geschil de beste verdediging voeren én proberen om alle kosten om de cliënt van de advocaat te verhalen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.