Wie moet wat bewijzen in een juridisch geschil?

25 juni 2020
arbeidsconflict

Uiteraard hoop je als ondernemer nooit in een juridisch geschil terecht te komen, maar de kans zit erin dat dit toch gebeurt. Als dat gebeurt, wordt wel eens gedacht: ‘ja, maar ik heb toch gelijk, dus heb niets te vrezen’. Dat is niet altijd zo: gelijk hebben is namelijk niet hetzelfde als gelijk krijgen. Het verschil zit hem (voornamelijk) in de vraag wat je moet bewijzen en wat je kunt bewijzen.

In dit artikel bekijken we wie wat moet bewijzen in een juridisch geschil. Er wordt gekeken naar waarom het van belang is of je iets kunt bewijzen, wanneer dat van belang is en wanneer je juist niets hoeft te bewijzen.

Lees meer…

E-mail juridisch bekeken: de voor- en nadelen

4 juni 2015
e-mail

De eerste e-mail werd verzonden in 1971, waarna het communicatiemiddel een dikke twintig jaar nauwelijks gebruikt werd. Sinds half jaren ’90 heeft de e-mail echter flink aan invloed gewonnen in ons dagelijkse leven, tot het moment waarop tegenwoordig vrijwel iedereen een e-mailadres heeft en kan e-mailen.

Dat brengt natuurlijk ook de nodige juridische problemen met zich mee. Die problemen worden vaak uitgelicht in juridische artikelen. We sommen ze hier dan ook nog eens een keer op. Echter, e-mail brengt ook een aantal voordelen met zich mee, die veel minder worden uitgelicht in de juridische context. Een afweging van de nadelen tegen die voordelen zal soms uitwijzen dat e-mail wel een geschikt middel is om met je klanten of leveranciers te communiceren.
Lees meer…

Wat is een akte?

30 april 2015
akte

Regelmatig wordt door juristen een beroep op een akte gedaan. Voor de leek kan dat verwarring oproepen, omdat vaak onduidelijk is wat een akte precies is. Er wordt vaak gedacht dat dit een document bij de notaris is, maar dat is slechts in een beperkt aantal gevallen correct.

Daarom leggen we in dit blogartikel uit wat een akte precies is, welke bewijskracht ervan uitgaat, hoe je een akte goed gebruikt om je rechtspositie te versterken en hoe je verweer levert tegen een akte.

Lees meer…

Het aanvechten van een definitief vonnis

24 januari 2015
herroeping

Een juridische procedure eindigt met een vonnis van een rechter, die de knoop over een geschil doorhakt wanneer partijen dat onderling niet voor elkaar krijgen. Het vonnis is soms definitief, soms niet.

In dit blogartikel bekijken we wat een definitief vonnis is en of er nog iets tegen een definitief vonnis te doen is. We bekijken dat aan de hand van het civiele recht.

Lees meer…

Het belang van bewijs

10 december 2014
bewijs

In de rechtszaal geldt: wie eist, bewijst. We kunnen wel roepen dat we gelijk hebben, maar dat moeten we met bewijs of met argumenten kunnen aantonen. Ik heb gelijk want…. Bewijs is van belang. Niet voor niets dat we een Handleiding Bewijs hebben geschreven.

Het belang van bewijs wordt nogal eens vergeten, zowel vóór als tijdens een conflict. Vandaar deze blogpost: Wat gebeurt er als je geen bewijs hebt, waarom is bewijs belangrijk en hoe verzamel je het?

Lees meer…

Telefoongesprekken opnemen als bewijs, kan dat?

21 september 2014
telefoongesprek opnemen

Het is hier op Wet & Recht al eerder gezegd: ook een telefonisch gesloten overeenkomst is geldig. Mondelinge overeenkomsten die telefonisch zijn gesloten hebben echter een groot nadeel: ze zijn onbewijsbaar.

Tegenwoordig is door de opkomst van de smartphone een goed hulpmiddel ontstaan. Er zijn namelijk gewoon apps te downloaden die gemakkelijk een telefoongesprek voor je kunnen opnemen. Waar vroeger het opnemen van een telefoongesprek nauwelijks voorkwam (en dan enkel met grote speciale taperecorders, zoals in de film), kan tegenwoordig een tiener met een iPhone simpel bewijs vergaren op die manier.

Dat bewijs is niet enkel handig wanneer het gaat om telefonisch gesloten overeenkomsten, maar ook wanneer er telefonisch andere toezeggingen zijn gedaan of wanneer er bijvoorbeeld bedreigingen zijn geuit.

De vraag is echter (zeker in het geval de wederpartij niet van de opname weet): Mag je telefoongesprekken wel zomaar opnemen? Staat een rechter dat toe als bewijs of is dat ‘onrechtmatig verkregen bewijs’?

Lees meer…