Help, iemand gebruikt mijn handelsnaam als domeinnaam

14 februari 2017
Domeinnaam als handelsnaam

Het internet is tegenwoordig niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Wie met zijn bedrijf actief is op het internet weet dat een goede domeinnaam heel belangrijk kan zijn. Klanten moeten jouw website natuurlijk wel weten te vinden. Veelal wordt de naam van een bedrijf, of de handelsnaam, tevens gebruikt als domeinnaam. Maar wat doe je als jouw handelsnaam al als domeinnaam door iemand anders gebruikt wordt?

Lees meer…

Illegale software op uw bedrijfscomputers

24 januari 2017
illegale software

Software is veelal auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de rechthebbende niet zomaar gekopieerd of verspreid worden. Om legaal gebruik te kunnen maken van software dien je in de meeste gevallen een licentie te kopen van de softwarefabrikant (denk bijvoorbeeld aan een licentie voor het gebruik van Windows die je van Microsoft krijgt).

Bijna elk bedrijf maakt tegenwoordig in meer of mindere mate gebruik van software, al is het alleen om e-mail te verwerken en de boekhouding te doen. Daarnaast maken bedrijven ook veelvuldig gebruik van andere, vaak prijzige, software(pakketten). Licenties voor sommige van deze pakketten kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Vanwege de hoge kosten of het gemak van downloaden via internet, kan het voor bedrijven aanlokkelijk zijn om software illegaal te gebruiken. Echter, wie software gebruikt zonder (geldige) licentie kan door de rechthebbende aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade.

Lees meer…

Conflict met websitebouwer, wat nu?

19 april 2016
website conflict

Als ondernemer wil je graag een mooie website hebben, zeker in deze tijd waarin een groot deel van het leven zich op internet lijkt af te spelen. Er zijn gelukkig voldoende andere ondernemers die die website voor je willen bouwen. Toch is het verstandig om goed op te letten bij het geven van een opdracht om een website te bouwen, aangezien er nogal wat mis kan gaan.

In dit artikel bekijken we welk soort conflicten zoal kunnen ontstaan met de websitebouwer, hoe conflicten worden voorkomen en wat je moet doen als er toch een conflict ontstaat.

Lees meer…

Bescherming persoonsgegevens binnen uw organisatie

16 februari 2016
bescherming persoonsgegevens

Op 1 januari 2016 is er een wetswijziging ingegaan die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) uitbreid met een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens, ook wel datalekken genoemd. Bovendien mag het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vanaf 1 januari in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van de privacyregels.

Binnen organisaties worden op vele verschillende manieren persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij bestellingen in een webshop, aanmeldingen voor nieuwsbrieven of het opbouwen van een klantenbestand. Dit dient allemaal te gebeuren conform de reeds geldende privacyregels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in de Wbp. Inhoudelijk veranderen de bestaande regels niet, er staan vanaf januari alleen (meer) boetes op het niet naleven ervan.

Lees meer…

E-mail juridisch bekeken: de voor- en nadelen

4 juni 2015
e-mail

De eerste e-mail werd verzonden in 1971, waarna het communicatiemiddel een dikke twintig jaar nauwelijks gebruikt werd. Sinds half jaren ’90 heeft de e-mail echter flink aan invloed gewonnen in ons dagelijkse leven, tot het moment waarop tegenwoordig vrijwel iedereen een e-mailadres heeft en kan e-mailen.

Dat brengt natuurlijk ook de nodige juridische problemen met zich mee. Die problemen worden vaak uitgelicht in juridische artikelen. We sommen ze hier dan ook nog eens een keer op. Echter, e-mail brengt ook een aantal voordelen met zich mee, die veel minder worden uitgelicht in de juridische context. Een afweging van de nadelen tegen die voordelen zal soms uitwijzen dat e-mail wel een geschikt middel is om met je klanten of leveranciers te communiceren.
Lees meer…

De 7 meestgestelde vragen over auteursrecht

4 september 2014
blogger auteursrecht

Ik heb reeds het een en ander over auteursrechten geschreven op andere blogs, bijvoorbeeld op Frankwatching. Naar aanleiding daarvan krijg ik regelmatig vragen van bloggers over hoe het precies zit met auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet?

Om daar wat meer duidelijkheid in te scheppen, ben ik mijn e-mailbox doorgelopen op zoek naar de berichten die gaan over auteursrechten. Daaruit heb ik de meest gestelde vragen gehaald en die heb ik op een rijtje gezet. 7 stuks, ter leering en vermaek. Lees meer…

Overeenkomst sluiten via Whatsapp: Kan dat?

3 september 2014
whatsapp overeenkomst

Vandaag werd ik gebeld door een cliënt die ik enige tijd geleden heb bijgestaan. Hij had een nieuw probleem, want hij had een overeenkomst gesloten die niet werd nagekomen. Hij zou een lading zand storten, maar dat werd ter plekke tegengehouden en, zoals dat dan gaat, werd ook zijn factuur niet betaald.

Aangezien hij zelf ondernemer is, heeft hij wel enige juridische kennis en weet hij dat hij (eventueel na ingebrekestelling) bijvoorbeeld de overeenkomst kan ontbinden en/of schadevergoeding kan vragen.

Deze situatie kon hij echter niet zelf oplossen. De overeenkomst was namelijk gesloten via Whatsapp en de wederpartij gaf aan dat hij zich niet gebonden voelde aan een Whatsapp-afspraak. “Whatsapp is informeel en niet officieel: er is nooit een schriftelijke overeenkomst getekend”, had hij gezegd.

Aan mij de taak om te beslissen (de vraag te beantwoorden aan de hand van de wet) of er een overeenkomst was gesloten of dat overeenkomsten via Whatsapp ongeldig zijn.

Lees meer…

Onmisbaar: 5 juridische tips voor de website van je webshop

30 augustus 2014
webshop

Een vriend van mij is van plan om een dezer dagen een webshop te starten in producten voor oudere mensen. De verkoop gaat enkel aan particulieren plaatsvinden. De exacte producten en plannen kan ik natuurlijk niet vertellen, maar hij heeft me verzekerd dat er markt is voor internetverkopen aan senioren. Die groep groeit immers nog steeds en is steeds meer actief op internet.

Met een unieke kijk op de wereld en een grenzeloos vertrouwen in zichzelf gaat hij de uitdaging dus aan. Op zichzelf natuurlijk prijzenswaardig, al blijf ik nog steeds vragen hebben bij zijn producten en businessmodel.

Hoe dan ook, ik ben jurist en bemoei me daar verder niet mee. De reden waarom hij mij had gevraagd om hulp, betrof niet zijn businessmodel, maar de juridische vormgeving van zijn website. Hij wil geen juridische risico’s lopen en vroeg zich daarom af wat er allemaal op die website te vinden zou moeten zijn. We hebben een hele lijst afgewerkt, waarvan ik de belangrijkste 5 punten hierna heb benoemd. Lees meer…