Wie mag een contract ondertekenen voor een onderneming?

2 juni 2020
contract

Overeenkomsten hoef je niet op papier te zetten, maar als je dat wel doet, kun je die afspraken maar beter goed vastleggen. Een van de zaken die daarbij belangrijk is, is het feit dat je voor jezelf duidelijk moet hebben wie je contractspartij is en wie het contract mag ondertekenen voor die partij.

Dat is niet altijd even eenvoudig, maar daarom helpen we je met dit artikel. We bekijken onder meer hoe je achter de correcte naam van je contractspartij komt (pas op met handelsnamen!) en hoe je uitvindt wie er rechtsgeldig mag ondertekenen voor je contractspartij.

Lees meer…

Product niet in orde: recht op reparatie, vervanging of geld terug?

14 mei 2020
fouten in producten

Als je concludeert dat een product dat aan jou is geleverd of dat jij als ondernemer hebt geleverd aan een klant niet voldoet aan wat er is afgesproken, zul je je hoogstwaarschijnlijk afvragen welke gevolgen dat met zich meebrengt. Moet je geld teruggeven? Moet je het product repareren?

Wat die gevolgen precies zijn, dat bekijken we in dit artikel. Er wordt aandacht besteed aan wat de maatstaf is voor producten die geleverd moeten worden, aan wat geëist kan worden als een product niet in orde is.

Lees meer…

Hoe beoordeel je of een product juridisch gezien in orde is?

15 april 2020
aansprakelijkheid producten

Hoeveel kwaliteitscontrole je als ondernemer ook doet: vroeg of laat krijg je een klacht van een klant dat een uitgeleverd product niet in orde is. Een dergelijke klacht kan terecht of onterecht zijn, maar in beide gevallen is het verstandig om actie te ondernemen.

In dit artikel leggen we uit hoe je beoordeelt of een klacht over een product juridisch gezien steek houdt. Tevens beschrijven we welke mogelijkheden je klant heeft – en hoe je daar als ondernemer mee om kunt gaan.

Lees meer…

Contracten opstellen: verplicht of eigenlijk niet nodig?

8 april 2020
contract

Een ondernemer wil over het algemeen zo efficiënt mogelijk werken, want dat levert een beter (financieel) resultaat op. Overbodige handelingen dien je dus het best achterwege te laten. Sommige ondernemers kiezen ervoor om geen (of heel weinig) contracten op te stellen met leveranciers, financiers of klanten.

In dit artikel bekijken we of dat verstandig is. We bekijken wanneer een contract moet worden opgesteld (en wanneer een contract verplicht is), maar ook wanneer het wellicht achterwege kan blijven. Tevens bekijken we welke risico’s dit met zich meebrengt.

Lees meer…

Aanmaning versturen: hoe vaak en welke inhoud?

4 februari 2020
ingebrekestelling

Wanneer je ondernemer bent, kom je regelmatig in contact met klanten die niet betalen en wellicht ook soms met leveranciers die niet leveren. Natuurlijk stuur je dan een aanmaning, maar hoe moet dat precies? Hoeveel aanmaningen moet je verzenden en wat moet erin staan?

In dit artikel wordt beschreven waarvoor een aanmaning dient, hoe vaak je iemand die niet betaalt moet aanmanen en wat er in een een dergelijke aanmaning moet staan. Ook bekijken we wat je kunt doen als je aanmaning geen effect lijkt te hebben.

Lees meer…

Contracten maken: standaardclausules gebruiken of niet?

5 februari 2019
contract

Contracten maken hoort erbij als ondernemer: hoewel het niet nodig is om een overeenkomst op papier te zetten (ook een mondelinge overeenkomst is bijvoorbeeld rechtsgeldig), is dat bij belangrijkere overeenkomsten wel vaak verstandig om te doen. Vaak staan standaardclausules in dergelijke contracten. In dit artikel beschrijven we of het zinvol is om standaardclausules te gebruiken en welk soort standaardclausules (niet) gebruikt moeten worden.

Lees meer…

Waarom considerans (‘overwegende dat’) in contract zetten?

23 mei 2018
considerans

Wanneer je als ondernemer een overeenkomst sluit met een klant of leverancier, zul je vaak bij het doorlezen een kopje tegenkomen met bijvoorbeeld de naam ‘overwegende dat…’. Dit is de zogenaamde considerans. Wat is het nut daarvan eigenlijk? Zou je deze considerans moeten opnemen in je eigen overeenkomsten of juist niet?

Lees meer…

Garantie afgegeven in een overeenkomst?

3 april 2018
garantie

Als ondernemer kom je natuurlijk je afspraken na. Om dat te onderstrepen wordt nogal eens een garantie afgegeven. Ook zijn er ondernemers die juist een dergelijke garantie vragen van hun zakenrelaties, om er zeker van te zijn dat een overeenkomst wordt nagekomen. Maar…. moet men een overeenkomst niet altijd nakomen?

In dit artikel bekijken we wat de (extra) waarde van een garantie is, hoe een garantie moet worden uitgelegd en wanneer je er geen beroep op kunt doen.

Lees meer…

Letter of intent: waar moet je als ondernemer op letten?

17 oktober 2017
letter of intent

Sommige ondernemers zijn er dagelijks mee bezig, anderen krijgen er misschien maar één keer in hun hele ondernemersbestaan mee te maken: de ‘letter of intent‘. Als ondernemer is het goed om je te beseffen wat een letter of intent is, wanneer je hem gebruikt en wat de risico’s ervan zijn. Wij leggen het uit.

Lees meer…

Overeenkomsten: hoe zit het met verboden bepalingen?

25 mei 2017

Veel ondernemers stellen wel eens zelf een overeenkomst op. Bij belangrijke overeenkomsten of overeenkomsten met een onbetrouwbare wederpartij is dat niet verstandig en kun je dat beter aan een jurist overlaten. Echter, zolang het belang laag is en de kans dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt klein is, kun je ervoor kiezen om de overeenkomst zelf op te stellen en de extra risico’s voor lief te nemen.

Je moet echter wél weten wat je in de overeenkomst opneemt. Er zijn namelijk bepalingen die wettelijk gezien verboden zijn en die een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig kunnen maken.

Lees meer…