Overeenkomsten: hoe zit het met verboden bepalingen?

25 mei 2017

Veel ondernemers stellen wel eens zelf een overeenkomst op. Bij belangrijke overeenkomsten of overeenkomsten met een onbetrouwbare wederpartij is dat niet verstandig en kun je dat beter aan een jurist overlaten. Echter, zolang het belang laag is en de kans dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt klein is, kun je ervoor kiezen om de overeenkomst zelf op te stellen en de extra risico’s voor lief te nemen.

Je moet echter wél weten wat je in de overeenkomst opneemt. Er zijn namelijk bepalingen die wettelijk gezien verboden zijn en die een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig kunnen maken.

Lees meer…

Een zzp’er als verkoper in uw bedrijf? Goed oppassen!

12 mei 2017
overeenkomst zzp

Als ondernemer ben je ook verkoper: je moet je product verkopen. Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, waarbij het interessant kan zijn om een verkoper niet in loondienst te nemen, maar als zzp’er in te huren. Denk daar niet te lichtvaardig over, want daar zitten een aantal haken en ogen aan.

Lees meer…

Hoe kom je als ondernemer van een getekend contract af?

17 april 2017
van getekend contract af komen

Ook als ondernemer maak je wel eens een fout. Zo komt het regelmatig voor dat ondernemers contracten tekenen (of op een andere manier overeenkomsten aangaan) waar ze later spijt van hebben.

Indien er sprake is van bijkomende omstandigheden, kunnen er mogelijkheden zijn om van de overeenkomst af te komen. In dit artikel bekijken we welke mogelijkheden je zoal hebt.

Lees meer…

Het eigendomsvoorbehoud in de strijd tegen wanbetaling

21 februari 2017
aansprakelijkheid producten

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat producten niet direct bij levering worden betaald. De afnemer ontvangt meestal een factuur die binnen een bepaald aantal dagen betaald dient te worden. Dit kan uiteraard risico’s met zich meebrengen voor de leverancier. Wat als de koper in de tussentijd failliet gaat of om een andere reden de factuur niet kan of wil betalen? Vooral bedrijven die dure goederen leveren willen deze risico’s natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Het vestigen van een eigendomsvoorbehoud bij verkoop van producten kan een extra garantie bieden tegen wanbetaling.

Lees meer…

Misleid bij sluiten huurcontract voor winkel of kantoor?

10 januari 2017
misleid bij sluiten huurcontract

De meeste ondernemers ondernemen vanuit een winkel, kantoor of andere bedrijfsruimte. Die ruimtes worden veelal gehuurd van een verhuurder. Over het algemeen gaat dat goed, maar het kan voorkomen dat je je als ondernemer misleid voelt en dan aan een huurcontract van vijf jaar vast zit.

In dit artikel bekijken we wat je kunt doen als je bent misleid bij het sluiten van een huurcontract voor een winkel of kantoor. We bespreken wat misleiding bij het sluiten van een huurcontract is én wat je daaraan zou kunnen doen.

Lees meer…

Overeenkomst beëindigen bij misleiding

5 juli 2016
misleiding

Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten. Soms gaat dat mis: je sluit bijvoorbeeld een overeenkomst omdat je verkeerd bent geïnformeerd of omdat je bijvoorbeeld bewust om de tuin bent geleid door je wederpartij. Of dat nu een klant een leverancier of een andere derde is die je heeft misleid: je kunt daar vrijwel altijd iets aan doen.

Hier bekijken we welke wettelijke mogelijkheden je ter dienste staan indien je meent dat je bent misleid bij het aangaan van een overeenkomst.

Lees meer…

Kun je een offerte of aanbod juridisch gezien intrekken?

22 maart 2016
offerte intrekken

Veel ondernemers brengen regelmatig offertes uit. Het doel van een zorgvuldig samengestelde offerte is natuurlijk dat de ‘prospect’ uiteindelijk ‘klant’ wordt. Het kan echter gebeuren dat er uiteindelijk alsnog iets voorvalt waardoor je de offerte wilt intrekken. Je hoort bijvoorbeeld dat de potentiële klant een notoire wanbetaler is, of je haalt een andere opdracht binnen waardoor je onvoldoende capaciteit hebt.

De vraag is dan natuurlijk: mag je zomaar een offerte of aanbod intrekken? In dit blogartikel bekijken we hoe het intrekken van een offerte of aanbod juridisch gezien in elkaar zit.

Lees meer…

Overeenkomst zonder handtekening toch rechtsgeldig?

8 maart 2016
overeenkomst zonder handtekening

Enige tijd geleden kregen we de vraag voorgelegd of een overeenkomst zonder handtekening rechtsgeldig kan zijn. Het ging om een grote order, alles was in een overeenkomst op papier vastgelegd, er was nog een aantal keren over de bepalingen onderhandeld, maar door omstandigheden was de definitieve overeenkomst door de wederpartij nooit getekend.

De koper weigerde later om de goederen af te nemen en om de factuur te betalen. Is dat terecht, of had de koper toch de goederen moeten afnemen en de factuur moeten betalen?

Lees meer…

Pas op voor verjaring van facturen!

23 februari 2016
verjaring facturen

Facturen die niet betaald worden zijn een doorn in het oog van vrijwel elke ondernemer. Vervelender wordt het, wanneer je enige tijd hebt gewacht en het niet meer mogelijk blijkt te zijn om betaling af te dwingen. Dat kan namelijk gebeuren door verjaring van de factuur.

Dit artikel gaat over verjaring. We bekijken na hoeveel tijd een factuur verjaart en hoe je dat voorkomt.

Lees meer…

Hoe kom je onder algemene voorwaarden uit?

9 februari 2016
algemene voorwaarden

Ondanks dat je ze als ondernemer waarschijnlijk zelf ook van toepassing verklaart, is de kans groot dat je de algemene voorwaarden (of leveringsvoorwaarden/inkoopvoorwaarden) van je leveranciers of klanten niet leest. Achteraf kun je dan voor vervelende verrassingen komen te staan.

In dit artikel bekijken we hoe je onder algemene voorwaarden uit kunt komen als dat nodig is. Van belang is dat hier slechts mogelijke verweren betreft, die lang niet in elke situatie open zullen staan. Toch is een beroep erop vaak zeker niet kansloos.

Lees meer…