De ingebrekestelling: niet vergeten en goed opstellen

26 januari 2016
ingebrekestelling

Wanprestatie: een van de vervelendste zaken waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Je levert je goederen of betaalt de te leveren goederen en de andere partij, vaak een klant of leverancier, komt zijn verplichtingen niet na. Je hebt wellicht wel eens gehoord van het versturen van een ingebrekestelling, maar wat is daar het nut van in die situatie?

In dit artikel leggen we uit waarom je een ingebrekestelling moet verzenden, in welke situatie dat moet en wat het gevolg is als je je niet aan de (juridische) regels houdt.

Lees meer…

Is er iets mis met geleverde producten? Klaag op tijd!

12 januari 2016
klachtplciht

Als een producent je als ondernemer producten levert, is het van belang, dat je bekijkt of die levering wel klopt. Is het wel de gehele bestelde hoeveelheid? Is het wel de kwaliteit die je wenst? Zijn er geen andere gebreken? Doe je dat niet en kom je pas (veel) later achter bepaalde gebreken, dan kan dat je lelijk opbreken.

In dit artikel bekijken we het belang van tijdig klagen als er iets mis is met geleverde producten. Er wordt aandacht besteed aan de formele klachtplicht die je hebt, maar ook aan twee andere leerstukken die kunnen opspelen: verjaring en rechtsverwerking.

Lees meer…

Algemene voorwaarden in de overeenkomst zelf opnemen

15 december 2015
algemene voorwaarden in overeenkomst

Algemene voorwaarden worden door veel ondernemers gebruikt. Immers: het is handig om bij elke overeenkomst terug te kunnen verwijzen naar één document met voorwaarden die van toepassing zijn, in plaats van voor elke overeenkomst opnieuw alle tussen partijen geldende regels te moeten opstellen. Algemene voorwaarden hebben echter één groot nadeel: ze zijn veel gemakkelijker buiten spel te zetten dan de overeenkomst zelf.

Laatst hoorde ik een ‘oplossing’ voor dat probleem: neem gewoon alle algemene voorwaarden integraal op in de overeenkomst zelf, in plaats van ernaar te verwijzen. Er is dan geen sprake meer van algemene voorwaarden, maar van een overeenkomst. In dit artikel bekijken we of het echt zo gemakkelijk is, of dat er toch nog haken en ogen aan zitten.

Lees meer…

Een boete uit een contract innen: hoe werkt dat?

8 december 2015
contract boete

Commerciële contracten moeten worden nageleefd, zeker omdat er vaak grote belangen mee gemoeid zijn. Wordt een contract niet nageleefd, dan is er sprake van wanprestatie en kan er, als aan alle voorwaarden is voldaan, schadevergoeding gevorderd worden. Het probleem is echter, dat de schade vaak slecht kan worden vastgesteld én dat het risico van het moeten betalen van schadevergoeding soms niet voldoende afschrikwekkend werkt.

Daarom worden boetes in contracten opgenomen. Worden bepaalde regels overtreden, dan kan de boete die op het niet naleven van de verplichting staat geïnd worden. De schade hoeft dan niet te worden bewezen en de afschrikwekkende werking is vaak veel hoger dan het moeten betalen van schadevergoeding wegens wanprestatie. Toch zijn er nogal een aantal haken en ogen aan het innen van een boete uit een contract. Die bekijken we hier.

Lees meer…

Ontbinding van een overeenkomst, hoe werkt dat?

1 december 2015
ontbinding van een overeenkomst

Ondernemers sluiten veel overeenkomsten: met leveranciers, met klanten, met werknemers, met verhuurders et cetera. Soms komt het echter voor, dat je als ondernemer van een overeenkomst af wilt. De redenen daarvoor kunnen divers zijn, maar hebben vaak te maken met het niet nakomen van verplichtingen van de andere contractspartij.

In dit blogartikel bekijken we de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. We bekijken wanneer die mogelijkheid er is, hoe dat precies werkt en wat de rol van het soort overeenkomst en de inhoud van de overeenkomst daarin is.

Lees meer…

Het maken van afspraken tussen aandeelhouders in een bv

24 november 2015
aandeelhouders afspraken

Sommige bv’s hebben maar één aandeelhouder. Daar zullen geen conflicten tussen aandeelhouders ontstaan. Er zijn echter ook bv’s (en nv’s), waar meerdere aandeelhouders zijn. De kans dat vroeg of laat conflicten ontstaan, is aanzienlijk, omdat alle aandeelhouders in beginsel voor hun eigen belang zullen kiezen.

Het is van belang om dergelijke situaties te voorkomen, aangezien ze niet zelden leiden tot verlamming van de onderneming en de gevolgen daarvan, zoals een faillissement. Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, is de kans op een patstelling en de daaruit volgende verlamming zelfs erg groot zodra er conflicten gaan ontstaan.

Het vooraf maken van goede afspraken tussen aandeelhouders kan dergelijke problemen voorkomen. In dit blogartikel bekijken we de mogelijkheden die je daartoe hebt.

Lees meer…

Contracteren met/voor gehuwden: Pas op!

10 november 2015
contracteren echtgenote

Het huwelijk is niet zonder gevolgen. Echtgenoten zijn elkaar bijvoorbeeld volgens de wet ‘getrouwheid, hulp en bijstand’ verschuldigd. Daarnaast zijn er gevolgen met betrekking tot de contractspartijen van een van beide huwelijkspartners.

Hier bekijken we hoe dat precies zit. Waar moet je als echtgenoot/echtgenote op letten en wat is je positie wanneer je de contractpartij van een gehuwde man of vrouw bent?

Lees meer…

Kan ik overeenkomsten van internet gebruiken?

3 november 2015
Domeinnaam als handelsnaam

Iedereen sluit (bewust of onbewust) overeenkomsten. Dat geldt zeker voor ondernemers. Soms gaat het om belangrijke zaken, soms om minder belangrijke zaken. Soms wordt er niets op papier gezet, soms wel.

Als de gemaakte afspraken op papier worden gezet wordt er nogal eens gezocht naar ‘voorbeeldovereenkomsten’ op internet. Even naam, adres en datum aanpassen en tekenen maar. Is dat een goed idee?

Lees meer…

De verkeerde naam aan een overeenkomst geven

20 oktober 2015
verkeerde naam overeenkomst

In onze praktijk komen we regelmatig voorbeelden tegen van overeenkomsten waar een verkeerde naam/titel boven staat. Dat klinkt raar, maar het gebeurt wel, soms opzettelijk, vaak ook niet opzettelijk. De gevolgen van een dergelijke overeenkomst zijn daardoor vaak vooraf niet te overzien.

Hier bekijken we zowel waarom je (bewust) een verkeerde naam aan een overeenkomst zou willen geven, we bekijken een aantal voorbeelden en leggen ten slotte uit welke problemen hierdoor kunnen ontstaan.

Lees meer…

Mag je goederen van je klant achterhouden totdat hij betaalt?

29 september 2015
goederen achterhouden

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met wanbetaling. Dat is frustrerend: jij hebt je diensten geleverd of reeds werk verzet, de klant betaalt uiteindelijk niet. Soms heb je echter nog eigendommen van de klant in je bezit, om welke reden dan ook. Logischerwijs denk je dan direct: ‘Hij krijgt niets terug, totdat hij betaald heeft.’

De vraag in dit artikel is dan ook: mag je als ondernemer de goederen van je klant achterhouden totdat de klant betaald heeft? Kan de klant zich op het standpunt stellen dat hij een eigendomsrecht heeft en dat hij op basis daarvan zijn spullen terug moet krijgen?

Lees meer…