Deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK zinvol?

22 september 2015
algemene voorwaarden kvk

Algemene voorwaarden bezorgen veel ondernemers hoofdbrekens door de hoeveelheid regelgeving die eromheen hangt. Dat gaat van de inhoud van de algemene voorwaarden (want niet alle algemene voorwaarden zijn toegestaan), tot alle regelgeving over de manier van het van toepassing verklaren ervan.

Een van de vragen die ondernemers vaak hebben is: “Ben ik verplicht om mijn algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel en zo nee: waarom zou ik dat dan doen?”. In dit artikel geven we antwoord op die vraag.

Lees meer…

Overeenkomst opstellen? Houd het einde ervan in gedachten.

15 september 2015
beëindiging overeenkomst

Als ondernemer kies je er waarschijnlijk voor om niet alle overeenkomsten te laten opstellen en/of controleren door een jurist. Gaat het om minder belangrijke overeenkomsten met een wederpartij die je volledig vertrouwt, dan zul je ervoor kiezen om de overeenkomst zelf op te stellen.

Dat levert weliswaar een minder sterke overeenkomst op, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Wel is het belangrijk dat je dan een aantal belangrijke principes in acht neemt. Een van die principes is het onderwerp van dit blogartikel: Houd altijd het einde in gedachten bij het opstellen van een overeenkomst.

Lees meer…

De inherente zwakte van geheimhoudingsbedingen

25 augustus 2015
geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbedingen, ook wel geheimhoudingsovereenkomsten of geheimhoudingsverklaringen genoemd, worden in de zakelijke praktijk veel gebruikt. Toch wordt er maar weinig aandacht geschonken aan de inherente zwakte van een dergelijk beding, terwijl er nogal wat problemen kunnen ontstaan (en in de praktijk ook daadwerkelijk ontstaan).

In dit blogartikel bekijken we daarom kort wat de belangrijkste problemen van geheimhoudingsbedingen zijn en geven we aan het einde enkele tips om daar goed mee om te gaan.

Lees meer…

De toepasselijkheid en geldigheid van algemene voorwaarden

11 augustus 2015
algemene voorwaarden

Een ondernemer sluit veel overeenkomsten. Natuurlijk is het niet verstandig om zomaar te tekenen, maar zonder een jurist ernaar te laten kijken, is het ook onmogelijk om alle pijnpunten te zien. Wat vaak voorkomt is een onduidelijkheid over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden.

De vraag is dan vaak drieledig:

  1. Zijn er algemene voorwaarden van toepassing?
  2. In het geval beide partijen algemene voorwaarden hanteren: welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? Die van mijzelf, of die van de wederpartij?
  3. Zijn de bepalingen uit deze algemene voorwaarden geldig?

In dit artikel bekijken we deze drie vragen en geven we aan waar je als ondernemer op zou moeten letten bij het sluiten van een overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Lees meer…

Hoe leg je een onduidelijke term in een overeenkomst uit?

24 juli 2015
uitleg overeenkomst

Als je ondernemer bent, sluit je waarschijnlijk met grote regelmaat overeenkomsten. Soms zijn dat overeenkomsten waar je over hebt onderhandeld, soms zijn het overeenkomsten waarbij niet onderhandeld is en die gewoon zijn gesloten. In beide gevallen kunnen er echter onduidelijkheden ontstaan met betrekking tot de uitleg van bepalingen in de overeenkomst.

Denk daarbij aan vragen als ‘Hoe moet de term ‘zand’ worden uitgelegd in de overeenkomst? Is het metselzand of speelzand?’ of ‘Geheime documenten mag een werknemer niet naar buiten brengen, maar is dit wel een geheim document?’ of ‘Facturatie moet schriftelijk plaatsvinden, kan dat dan ook per e-mail?’.

Het moge duidelijk zijn dat overeenkomsten aanleiding kunnen geven tot veel vragen. Dit blogartikel geeft een aanzet tot de oplossing ervan.

Lees meer…

Samenwerking beëindigen: hoe doe je dat?

24 mei 2015
samenwerking beëindigen

Ben je ondernemer (of particulier, al zal dat minder vaak voorkomen), dan heb je natuurlijk aan de ene kant klanten en aan de andere kant leveranciers. Vaak heb je echter ook andere bedrijven of ZZP-ers waar je mee samenwerkt, die zowel geen klanten als geen leveranciers zijn.

Als dat op een gegeven moment niet meer goed gaat, zul je van deze bedrijven af willen. Hoe doe je dat? Kan dat zomaar? Wat is de rol van de overeenkomst in dat opzicht? Wij leggen het uit.

Lees meer…

Waarom een overeenkomst vaak belangrijker is dan de wet

21 april 2015
overeenkomst wet

Het is een algemene volkswijsheid dat geen enkele overeenkomst boven de wet staat: het is niet mogelijk om in een overeenkomst tegen de wet in te gaan. Stelt de wet dat er een bepaald minimumloon moet worden betaald elke maand, dan is afwijking onmogelijk. Stelt de wet dat een consument 14 dagen bedenktijd heeft bij internetaankopen, dan is dat zo.

Toch is een overeenkomst vaak belangrijker dan de wet. In heel veel gevallen kan namelijk van de wet worden afgeweken in een overeenkomst. In dit blogartikel leggen we uit hoe dat precies zit.

Lees meer…

Waarom V&D haar rechtszaken verliest (en waarom V&D ze startte terwijl verlies te verwachten viel)

31 maart 2015
V&D rechtszaak

V&D heeft het de laatste tijd niet gemakkelijk en het bestuur probeert daarom bij eenieder geld los te krijgen om het concern te redden. Terecht of onterecht? Daar zullen we ons als juristen niet over uitlaten, maar daar hebben veel journalisten wel al over geschreven. In elk geval had V&D besloten om voor twee partijen eenzijdig de voorwaarden van de gesloten overeenkomsten aan te passen:

  • De werknemers moesten 5,8% loon inleveren in 2015, maximaal 2,1% in 2016 en maximaal 2,1% in 2017. Dat gold enkel voor medewerkers die meer dan de cao INretail aan salaris ontvingen. Later werd deze maatregel nog iets verlicht. Verder moesten medewerkers één vakantiedag per jaar inleveren, wilde V&D seniorendagen en de toeslag Winkelopenstelling laten vervallen. Er kwam wel een variabele beloning van 1% voor op de plaats, maar enkel als financiële targets gehaald werden. Ook werden bepaalde werknemers extra gecompenseerd voor werken op zondag.
  • De verhuurders van de winkelpanden moesten een huurvrije periode van vier maanden (februari tot en met mei 2015) inlassen.

In dit blogartikel zal aan de orde komen waarom V&D tot op heden geen van beiden heeft kunnen bereiken.

Lees meer…

Opdrachtgever betaalt factuur niet

22 maart 2015
opdrachtgever betaalt factuur niet

Wanneer je ondernemer bent, kom je met allerhande soorten klanten en opdrachtgevers in aanraking. Helaas behoren daar ook opdrachtgevers toe die hun factuur niet betalen.

In dit blogartikel bekijken we wat de beste manier is om om te gaan met een opdrachtgever die zijn factuur niet betaalt. We houden daarmee rekening met de juridische mogelijkheden, maar bekijken ook de commerciële kant kort.

Lees meer…

Mondelinge afspraak

15 februari 2015
mondelinge afspraak

Het komt vaak voor dat je een mondelinge afspraak maakt. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je samen met een vriend of vriendin naar de film gaat of je spreekt af met een werkgever dat je voor hem zult werken.

De vraag die dat vaak oproept is: is een dergelijke mondelinge afspraak rechtsgeldig? Kan een mondelinge afspraak worden afgedwongen bij de rechter? Kan er schadevergoeding worden geëist indien een mondelinge afspraak niet wordt nagekomen?

Lees meer…