Misleiding bij sluiten van overeenkomst

5 december 2014
misleiding

Iedereen wil graag verkopen wat hij te koop heeft staan. Het komt echter maar al te vaak voor, dat iemand zo graag iets wil verkopen, dat hij een ‘klein’ leugentje om zijn eigen bestwil vertelt. De koper heeft niets in de gaten en komt er meestal pas thuis of na enige tijd achter dat er sprake is van misleiding.

Helaas komt misleiding bij het sluiten van een overeenkomst regelmatig voor. Bij ons kloppen met grote regelmaat mensen aan die daar het slachtoffer van zijn geworden. Het betreft mensen uit alle lagen van de samenleving, het betreft zowel consumenten als ondernemers en zowel laag- als hoogopgeleiden.

Soms zijn mensen wanhopig, want de verkoper wil het geld niet meer teruggeven of dreigt met advocaten. Toch is dat vaak niet nodig, want ook de wetgever heeft een hekel aan misleidende verkopers. Dat scheelt dan weer.

Lees meer…

Kun je een overeenkomst met jezelf sluiten?

22 november 2014
overeenkomst

Ik kwam enige tijd geleden een situatie tegen waarin iemand een koopovereenkomst had gesloten met zijn vrouw. Niet zo raar, want in principe kan dat gewoon. Wat wel apart was, was dat hij gehuwd was zonder huwelijkse voorwaarden, dus onder gemeenschap van goederen. Wat is mijn, is dijn.

Dat levert een heel aparte situatie op, want hoe is het mogelijk dat zowel verplichting als recht in dezelfde handen vallen? Deze blog gaat over hoe de wet hiermee omgaat.

Lees meer…

Postcodeloterij Miljoenenjacht-claim 2: Kans van slagen?

13 oktober 2014
miljoenenjacht

Waar sommigen van mening zijn dat haar gloriedagen achter haar liggen, blijft Patty Brard de media gewild en ongewild opzoeken. Vanochtend stond namelijk in de Telegraaf: Advocaat pakt Miljoenenjacht aan.

Wat blijkt: er is een fout gemaakt in de op 28 september uitgezonden aflevering van het RTL4-programma Miljoenenjacht, waardoor een deelnemer meent schade te hebben geleden. Daarom wil hij graag geld zien. John de Mol is er nog niet achter wie de afperser is, maar heeft wel al weer een nieuwe (potentiële) miljoenenclaim erbij.

Hoe zit dat? Wat heeft dat te maken met Patty Brard? Is er een kans om daadwerkelijk de geleden schade te claimen? Zo ja: moet Endemol 5 miljoen euro uitkeren?

Lees meer…

Aanbetalen van auto’s, meubels en reizen: de juridische kant ervan

3 oktober 2014
aanbetalen

Het economisch herstel gaat langzaam, waardoor nog steeds veel fabrikanten en distributeurs van allerhande goederen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.

Regelmatig krijgen wij dan ook vragen over ondernemingen die op het randje van de afgrond (eventueel in een surseance van betaling) staan of ondernemingen die al daadwerkelijk in het faillissement terecht zijn gekomen.

Dat zijn vragen van ondernemers, zoals ‘Hoe voorkom ik een faillissement en wat kan ik nog doen?’, maar ook van particulieren die zich afvragen ‘Moet ik eigenlijk wel aanbetalen?’ en ‘Mijn leverancier staat op het punt om failliet te gaan, wat nu!?’

Om de meestgestelde vragen over aanbetalen uit te leggen, heb ik daarom deze blogpost geschreven. Ik gebruik daarin steeds de term ‘aanbetaling’, maar uiteraard gelden dezelfde regels voor een aanbetaling van de gehele rekening (eigenlijk gewoon een vooruitbetaling).

Lees meer…

Wat kinderen juridisch gezien wél en niet mogen: Van overeenkomst tot aansprakelijkheid

1 oktober 2014
kinderen

Kinderen komen over het algemeen niet in aanraking met de wet denkt men wel eens. Als het dan zo is, dan enkel via Bureau HALT omdat ze zich hebben misdragen.

Toch is dat niet helemaal juist: minderjarigen komen namelijk doorlopend in aanraking met de wet. Niet op de strafrechtelijke manier, maar wel wanneer ze een zak chips kopen of een nieuw computerspel. Ook is de wet er weer, wanneer ze de laptop van hun oom per ongeluk laten vallen.

Al deze gebeurtenissen worden door de wet gereguleerd en hebben wettelijk vastgestelde gevolgen.

In deze blogpost bekijk ik wat minderjarigen civielrechtelijk eigenlijk mogen (Mogen ze wettelijk gezien een zak chips kopen? En een piano of vakantiehuis?) en hoe het zit met de aansprakelijkheid van minderjarigen (Kun je bij de ouders aankloppen als kinderen al dan niet per ongeluk iets kapot maken?).

Lees meer…

Waarom een goede (ge)rechtskeuze in overeenkomsten geen overbodige luxe is

28 september 2014
rechtskeuze

Wanneer er een overeenkomst wordt gesloten, zijn er een aantal zaken van belang. Zo is het handig om overeenkomsten in elk geval schriftelijk te sluiten, want dan voorkom je de ellende van een mondelinge overeenkomst (ze zijn wel geldig, maar je kunt het niet bewijzen).

Inhoudelijk gezien moet je goed afspreken wat de rechten en plichten van beide partijen zijn, net als nog een aantal andere zaken. Daar hebben we al een handleiding voor het opstellen van een overeenkomst voor geschreven.

Bij grensoverschrijdende overeenkomsten is echter extra van belang om duidelijk de rechtskeuze én de gerechtskeuze vast te leggen. Doe je dat niet, dan kun je in (zeer) vervelende situaties terecht komen. Ik zal uitleggen hoe dat zit.

Lees meer…

Overeenkomst sluiten via Whatsapp: Kan dat?

3 september 2014
whatsapp overeenkomst

Vandaag werd ik gebeld door een cliënt die ik enige tijd geleden heb bijgestaan. Hij had een nieuw probleem, want hij had een overeenkomst gesloten die niet werd nagekomen. Hij zou een lading zand storten, maar dat werd ter plekke tegengehouden en, zoals dat dan gaat, werd ook zijn factuur niet betaald.

Aangezien hij zelf ondernemer is, heeft hij wel enige juridische kennis en weet hij dat hij (eventueel na ingebrekestelling) bijvoorbeeld de overeenkomst kan ontbinden en/of schadevergoeding kan vragen.

Deze situatie kon hij echter niet zelf oplossen. De overeenkomst was namelijk gesloten via Whatsapp en de wederpartij gaf aan dat hij zich niet gebonden voelde aan een Whatsapp-afspraak. “Whatsapp is informeel en niet officieel: er is nooit een schriftelijke overeenkomst getekend”, had hij gezegd.

Aan mij de taak om te beslissen (de vraag te beantwoorden aan de hand van de wet) of er een overeenkomst was gesloten of dat overeenkomsten via Whatsapp ongeldig zijn.

Lees meer…

Hoe een overeenkomst tot stand kwam terwijl jij nog onderhandelde

20 augustus 2014
overeenkomst

De titel van deze blog lijkt tegenstrijdig. Hoe kan een overeenkomst reeds tot stand komen terwijl men nog in de onderhandelingen zit? Als er nog wordt onderhandeld, wil dat toch juist zeggen dat er nog geen overeenkomst is?

Juridisch gezien niet, en daar gaat deze blog over. Juridisch gezien kan het voorkomen dat jij nog onderhandelt met de wederpartij, terwijl dat niet meer (geheel) vrijblijvend is. Lees meer…

De Ferrari en het verschil tussen eigendomsoverdracht en overeenkomst

19 augustus 2014
eigendomsoverdracht

Af en toe komen er écht juridisch interessante vragen langs. Zo had een kennis van mij een klassieke auto gekocht, een prachtige Ferrari uit eind jaren ’60, een rode 365 gt 2+2. Vergeleken met de Ferrari’s uit begin jaren ’60, had hij een ‘goedkoop’ model uitgekozen én aangezien het een 2+2 was, een praktische auto om ook de kinderen in te vervoeren of een leuk IKEA-dressoir te halen.

Hoe dan ook, hij wilde exact dat model én exact die uitvoering en kleur. Na de koopovereenkomst te hebben getekend was hij tevreden naar huis gegaan. Hij zou nog eerst op vakantie gaan en daarna zou hij de auto ophalen, dat kwam hem beter uit. Betaling zou (gedeeltelijk) vooraf per bank gebeuren. De rest op het moment van aflevering. Lees meer…

Hoe jij tijdelijk een geweldige jurist kunt worden (en waarom dat misschien niet het beste idee is)

12 augustus 2014
jurist

De uurtarieven van advocaten en juristen zijn niet mals. Een beetje advocaat rekent al snel 250 euro per uur en een beetje jurist zit daar weliswaar onder, maar hoeft zeker geen droog brood te eten. We zijn goedbetaalde jongens en meisjes.

Als ondernemer (en als particulier, aangezien dit artikel net zozeer geldt voor particulieren) ben je echter helemaal niet op zoek naar mensen die je veel geld moet betalen voor het maken van contracten (en eventueel het procederen). Hoge juridische kosten zijn een doorn in het oog. Daarom wordt er gesneden in het budget voor juridische diensten. Als ondernemer ga je het zelf doen of laat je een van je vaste werknemers juridische diensten uitvoeren, om zo geld te besparen.

Met wat research op internet kom je een flink stuk en al snel worden (arbeids)contracten opgemaakt, algemene voorwaarden opgesteld en samenwerkingsverbanden aangegaan. Waarom heb je een jurist nodig als alle kennis gratis via het internet toegankelijk is? Lees meer…