conflict vennoot vof

Conflict met andere vennoot in de vof! Wat nu?

15 juni 2016

In een vof wordt door ondernemers vaak nauw samengewerkt en ontstaan conflicten. Veel van die conflicten kunnen onderling worden opgelost, maar soms lukt dat niet en moet een meer rigoureuze oplossing worden gevonden. Als je een conflict met een andere vennoot hebt, kun je de vof namelijk binnen zeer korte tijd lam leggen.

In dit artikel bekijken we wat je het best kunt doen wanneer er een onoplosbaar conflict ontstaat met een andere vennoot. We bekijken hoe je daar als ondernemer het best uit komt en wat er daarna met de vof gebeurt.

Wat is er afgesproken tussen vennoten?

Een vof is een overeenkomst tussen jou en de overige vennoten. Overeenkomsten kun je vormvrij overeen komen, dus je zou een vof gestart kunnen zijn zonder iets op papier te zetten.

Vaak zijn echter wel afspraken tussen vennoten op papier gezet. Van belang is dan om dat vof-contract erbij te pakken en te bekijken wat daarin is opgenomen over conflicten tussen vennoten en aan de hand daarvan stappen te ondernemen.

Voor een ondernemer kan het lastig zijn om de beste aanpak te destilleren uit een dergelijk vof-contract, nu het tevens wordt beperkt en wordt aangevuld door wettelijke bepalingen. Het is dan ook raadzaam om bij een conflict met een andere vennoot een jurist in te schakelen.

Zelf uit vof stappen na conflict met andere vennoot

Vaak loopt een conflict uit op een definitief einde van de samenwerking. In beginsel is het dan mogelijk om de vof te beëindigen door opzegging aan de andere vennoot of vennoten. De vof wordt dan ontbonden. Je kunt niet om elke reden opzeggen zonder dat daar iets aan te doen is: het is namelijk mogelijk dat die opzegging vernietigbaar is omdat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is verricht.

Mocht er contractueel of op grond van de wet geen mogelijkheid zijn om de vof op te zeggen, dan kan aan de rechter worden gevraagd om de vof wegens gewichtige redenen te ontbinden. Een hoogoplopend conflict tussen vennoten zal vaak voldoende reden hiervoor zijn.

Na een ontbinding zullen de vennoten het vermogen van de vof moeten vereffenen.

In het vof-contract kan overigens ook een mogelijkheid zijn opgenomen waarin staat dat de overige vennoten de vof zullen voortzetten in dat geval. Is dat het geval, dan kan het zo zijn dat de overige vennoten daarvoor kiezen.

Vennoot uit vof zetten na conflict?

Op grond van de wet is het niet mogelijk om een vennoot waarmee je een conflict hebt uit de vof te zetten. Wel zou een dergelijke bepaling waarbij de ene vennoot de andere uit de vof kan zetten kunnen zijn opgenomen in het vof-contract.

Of die bepaling geldig is, is maar net de vraag. Een dergelijke bepaling ondermijnt de gelijkwaardigheid van de vennoten. In de praktijk zal van geval tot geval moeten worden bekeken of een dergelijke bepaling door de beugel kan.

Vaak ziet men ook bij een conflict dat de vennoten die in conflict zijn met één andere vennoot de vof opzeggen. Daarna richten ze, zonder deze andere vennoot, een nieuwe vof op, waardoor de vennoot feitelijk uit de vof is gezet. Die handelswijze zal vaak tegen de redelijkheid en billijkheid indruisen en dus zal de opzegging dan vernietigbaar zijn.

Hulp nodig bij (dreigend) conflict in vof?

Heb je als vennoot in een vof een (dreigend) conflict met een of meerdere andere vennoten? Dan is het verstandig om tijdig contact op te nemen met een jurist. In beginsel geldt: hoe eerder je contact opneemt, hoe groter de kans op een gunstige oplossing.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.