website conflict

Conflict met websitebouwer, wat nu?

19 april 2016

Als ondernemer wil je graag een mooie website hebben, zeker in deze tijd waarin een groot deel van het leven zich op internet lijkt af te spelen. Er zijn gelukkig voldoende andere ondernemers die die website voor je willen bouwen. Toch is het verstandig om goed op te letten bij het geven van een opdracht om een website te bouwen, aangezien er nogal wat mis kan gaan.

In dit artikel bekijken we welk soort conflicten zoal kunnen ontstaan met de websitebouwer, hoe conflicten worden voorkomen en wat je moet doen als er toch een conflict ontstaat.

Welke conflicten met websitebouwers kunnen ontstaan?

Een greep uit de conflicten die kunnen ontstaan met de bouwer van een website:

  • De website wordt niet tijdig opgeleverd, waardoor je schade lijdt.
  • De website blijkt niet aan de eerder afgesproken specificaties te voldoen.
  • De ontwikkeling van de website ligt stil omdat de bouwer meent dat hij meer geld wegens ‘meerwerk’ moet krijgen.
  • De bouwer van de website heeft ten onrechte auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt.
  • Er worden geen rechten overgedragen, zodat je vast zit aan deze specifieke websitebouwer.
  • De websitebouwer zet de website ‘op zwart’ (zonder goede reden).

Er zijn honderden verschillende scenario’s te bedenken waarin een ondernemer het aan de stok krijgt met een websitebouwer. Gelukkig zijn vrijwel alle conflicten op de een of andere manier op te lossen.

Conflict met websitebouwer oplossen

Er kan op elk moment in het proces een conflict ontstaan, zowel tijdens het bouwen van de website, als erna. In eerste instantie is het verstandig om dergelijke conflicten onderling te proberen op te lossen, maar wat als dat niet lukt?

In dat geval zal eerst de overeenkomst met de bouwer van de website moeten worden bekeken. In verreweg de meeste gevallen betreft het een overeenkomst van opdracht. Dat wil dus zeggen dat onder meer de regels rondom de overeenkomst van opdracht van toepassing zijn.

Daarna zal moeten worden gekeken in de overeenkomst zelf (als die er is). Bekeken moet worden of alle verplichtingen correct zijn nageleefd. Is dat niet het geval, dan zal het (al dan niet na het verzenden van een ingebrekestelling) in beginsel mogelijk zijn om de overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vragen. In elk geval is het mogelijk om de websitebouwer op te dragen om zijn verplichtingen na te komen.

Kom je er niet helemaal uit of wil je iets anders bewerkstelligen, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen. Over het algemeen geldt, dat hoe eerder je deskundige bijstand hebt, hoe beter de uitkomst is. Het is daarom verstandig om niet te lang te wachten met het raadplegen van een juridisch deskundige.

Tips om conflicten te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hierna een drietal tips om conflicten met de bouwer van je website te voorkomen:

  • Zet afspraken duidelijk op papier en dek jezelf voldoende in. Zonder een goede overeenkomst is de kans op problemen zéér groot. Denk dan niet alleen aan afspraken over oplevertermijn, functionaliteit en prijs, maar ook over onder meer het na oplevering doen van onderhoud en over het al dan niet overdragen van intellectueel eigendom.
  • Registreer zelf je domeinnaam, zodat je websitebouwer je niet feitelijk gezien kan afsluiten, ondanks dat hij daar geen juridische grond voor heeft.
  • Zorg dat je zelf ‘hosting’ afneemt, zodat de websitebouwer je niet zomaar je website offline kan halen.

Heb je geen idee wat er in een goede overeenkomst moet staan en gaat het om een dure website? Laat dan een jurist de overeenkomst opstellen of laat hem de overeenkomst (en algemene voorwaarden) van de websitebouwer bestuderen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.