arbeidsconflict

De 8 meestgestelde vragen bij een arbeidsconflict

9 oktober 2014

Op plaatsen waar gewerkt wordt, ontstaan vroeg of laat conflicten. Gegarandeerd. Meestal worden die conflicten op een prettige manier opgelost, maar soms gebeurt dat niet.

Een arbeidsconflict met een collega is nog tot daar aan toe, maar wat als je een conflict hebt met een leidinggevende? Leidinggevenden zijn ook mensen en dus zitten er ook personen tussen die niet weten hoe ze om moeten gaan met (bepaalde) ondergeschikten.

Wat doe je als je leidinggevende niet met jou omgaat, zoals hij of zij met een werknemer om hoort te gaan? Mag je je ziek melden? Hoe zit het met ontslag tijdens een arbeidsconflict? Heb je recht op schadevergoeding? In deze blogpost leg ik het uit.

1. Mag mijn leidinggevende me wel zo behandelen?

Een werkgever (en ook een leidinggevende op je werk) behoort je te behandelen als een goed werkgever, dat is zeker. Of je leidinggevende je in een bepaald geval mag behandelen zoals hij of zij doet, hangt af van wat er precies is gebeurd.

Een discussie over het al dan niet moeten draaien van overwerk of het te laat komen op het werk, zal niet snel onacceptabel zijn, ook niet als de gemoederen hoog oplopen. Pesterijen en scheldpartijen door de leidinggevende zijn echter wel onacceptabel op de werkvloer.

Het bovenstaande betreft uitersten. Vaak is een arbeidsconflict een gecompliceerde situatie die is ontstaan door een aantal opeenvolgende gebeurtenissen. Welke situatie onacceptabel is en welke niet, ligt meestal aan de omstandigheden van het geval. Meestal heb je als werknemer zelf overigens wel een redelijk beeld van hoe acceptabel het optreden van je leidinggevende is.

2. Mag ik me ziek melden bij een arbeidsconflict?

Ben je ziek, dan mag je je ziek melden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in een depressie terecht bent gekomen door de ellende op het werk. Natuurlijk moet je dan wel de regels rondom ziekte volgen, om bijvoorbeeld je recht op loondoorbetaling bij ziekte niet te verspelen (en eventueel je baan daarbij te verliezen).

Het punt is echter, dat je meestal niet echt ziek bent in deze situatie. Je bent waarschijnlijk wél ziek op het werk (je functioneert niet meer goed door het conflict), maar als je thuis bent, functioneer je prima en heb je nergens last van. Totdat je weer denkt aan werk natuurlijk, want dan breekt het angstzweet je weer uit.

Dat heet ‘situatief arbeidsongeschikt’. Je bent enkel arbeidsongeschikt in een bepaalde situatie, namelijk ‘op het werk’.

Je kunt je ‘ziek melden’, maar aangezien je niet echt ziek bent, geldt in eerste instantie de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Wanneer je echter kunt bewijzen dat de schuld van het niet (kunnen) verrichten van arbeid niet bij jou ligt én dat je er alles aan doet om weer aan het werk te kunnen, zal je werkgever je je salaris moeten doorbetalen.

3. Kan mijn leidinggevende me zomaar ontslaan?

Zomaar ontslag geven vanwege een arbeidsconflict of vanwege een ruzie op het werk is niet mogelijk. Natuurlijk is het wel mogelijk dat je leidinggevende/werkgever je op andere manieren eruit probeert te werken.

Hij kan bijvoorbeeld proberen om je een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen, hij kan je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (als je die hebt) niet verlengen of hij kan besluiten dat je wordt ontslagen omdat je niet functioneert.

Als dat gebeurt, zijn er vaak nog wel juridische mogelijkheden om in elk geval een ontslagvergoeding te krijgen óf (indien je dat dan nog wilt) om je baan terug te krijgen. Een ontslag dat te maken heeft met een arbeidsconflict is niet zelden aan te vechten.

4. Kan ik ontslag nemen tijdens een arbeidsconflict?

Wanneer je in een arbeidsconflict zit, is het aanlokkelijk om zelf ontslag te nemen. Je bent dan in één klap van alle problemen af.

Je kunt juridisch gezien altijd ontslag nemen, zolang je maar de opzegtermijn in acht neemt. Is het wangedrag van je leidinggevende echt onacceptabel, dan hoef je zelfs de opzegtermijn niet uit te zingen, je kunt dan ontslag op staande voet nemen.

Het is verstandig om in dat geval altijd juridische hulp in te schakelen. Het kan namelijk in zo’n situatie goed zo zijn dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Tevens is juridische hulp van belang omdat je wilt voorkomen dat je verwijtbaar werkloos wordt, aangezien je dan géén ww-uitkering krijgt.

5. Krijg ik een ontslagvergoeding bij ontslag wegens een arbeidsconflict?

Als je wordt ontslagen vanwege een arbeidsconflict, zul je vaak geen ontslagvergoeding meekrijgen van je leidinggevende. Je leidinggevende zal vaak vinden dat je het ontslag aan jezelf te wijten hebt, dus vindt het logisch dat je dan geen zak geld mee naar huis krijgt. Jij bent immers (in zijn ogen) de veroorzaker van het arbeidsconflict.

Toch kan het wel zo zijn dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Over een specifiek geval is lastig iets te zeggen, want elk geval is anders. Over het algemeen geldt uiteraard wel: hoe meer de leidinggevende zich heeft ‘misdragen’, hoe beter je kansen zijn.

6. Kan ik schadevergoeding eisen vanwege de gedragingen van mijn leidinggevende?

Dit is ook een vraag die regelmatig voorbij komt. De leidinggevende heeft in sommige gevallen de werknemer in zoverre ‘mishandeld’, dat er schade is ontstaan. Meestal is dat geen fysieke schade, maar psychische schade.

Die psychische schade kan van alles zijn, van een enorme deuk in het zelfvertrouwen, tot een burn-out of overspannenheid.

De schade wordt juridisch gezien niet anders behandeld dan fysieke schade die is ontstaan op het werk, bijvoorbeeld doordat iemand met een pink in de zaagmachine is gekomen.

Er moet in dit geval voornamelijk worden gekeken naar de vraag, of de werkgever voldoende heeft gedaan om je schade te voorkomen. Bij een leidinggevende die écht de bron van de problematiek is, zal dat vaak niet het geval zijn.

Het kan dus heel goed zo zijn dat een leidinggevende die een arbeidsconflict veroorzaakt, daardoor ervoor zorgt dat de werkgever schadevergoeding moet betalen.

7. Wat moet mijn werkgever / HR doen tegen mijn leidinggevende?

Bij kleine ondernemingen is je directe leidinggevende vaak de ondernemer zelf. Dan is het met bovenstaande richtlijnen duidelijk waar hij/zij zich aan moet houden.

Echter, ook indien je in een grote onderneming werkt, kan het gedrag van een leidinggevende aan de werkgever worden toegerekend, zeker indien een hogere leidinggevende of de afdeling HR van de problemen op de hoogte is.

Die personen behoren actie te ondernemen, wanneer blijkt dat er een arbeidsconflict is ontstaan dat niet opgelost kan worden tussen leidinggevende en werknemer. Heeft de leidinggevende zich misdragen, dan behoort hij/zij op het matje geroepen te worden.

Gebeurt dat niet en blijft het conflict spelen, dan kan er wederom schadevergoeding geëist worden als er daardoor schade ontstaat. Ook ontslag nemen en daarbij aansturen op een ontslagvergoeding kan tot de mogelijkheden behoren.

8. Ik kom er niet uit met mijn leidinggevende / werkgever. Wat nu?

De hiervoor genoemde rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn allemaal duidelijk, maar wat als jouw werkgever of leidinggevende daar nu geen boodschap aan heeft? Wat als jouw werkgever zich er niet aan houdt en je probeert te ontslaan, je loon stopzet, of niets doet met je klachten?

In dat geval is het verstandig om advies in te winnen bij een jurist. Elke zaak is anders en bij elk arbeidsconflict is een andere aanpak het best. Spreek je zaak door, bekijk of het zinvol is om juridische stappen te ondernemen en laat de jurist eventueel onderhandelen met je werkgever.

Een goede jurist bekijkt wat juridisch gezien mogelijk is en wat je zelf graag wil. Wil je in dienst blijven? Wil je stoppen? Heb je al een andere baan? Soms moet er geprocedeerd worden, vaak hoeft dat ook niet.

Jouw wensen zijn erg belangrijk, want het gaat om jouw leven. Uiteindelijk word je immers niet blij van een juridisch optimale oplossing, maar van een oplossing die past bij wat jij wil.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.