eenmanszaak bv

De eenmanszaak als verkapte bv

10 september 2014

Onder het nieuwe bv-recht heb je bij een bv, naast de normale eventuele privéaansprakelijkheden, ook uitkeringsbeperkingen. Keer je aan jezelf in privé uit (of aan een andere aandeelhouder) terwijl dat wettelijk niet is toegestaan óf keer je meer uit dan toegestaan, dan is de kans zeer aanwezig dat je voor de bijl gaat als het minder goed gaat met de zaak.

Vroeger was bestuurdersaansprakelijkheid in de bv nog een mythe, tegenwoordig is het aan de orde van de dag.

Dat had ik een vriend van mij ook verteld. Zakenman als hij is, had hij daarom zelf ook op internet gezocht over manieren om toch zijn privérisico af te dekken. Hij wilde zakelijk zo weinig mogelijk reserves aanhouden, terwijl hij in privé ook geen risico wilde lopen. Daarnaast wilde hij de voordelen van de eenmanszaak niet missen. Daarom had hij een omweg bedacht.

De eenmanszaak ombouwen

Hij wilde zijn eenmanszaak behouden. Wellicht weet je, dat een eenmanszaak géén scheiding van zakelijk en privévermogen inhoudt. Dat houdt onder meer in, dat zakelijke schuldeisers zich eventueel kunnen verhalen op je privébezittingen indien je niet betaalt.

Hoe wilde hij die eenmanszaak dan gaan gebruiken?

Hij had als idee, dat hij het geld uit de eenmanszaak zou doorstorten naar hemzelf in privé en daarna direct zou doorstorten als schenking naar zijn vriendin, waarmee hij samenwoont.

Komen er problemen in de eenmanszaak, dan zullen die schuldeisers hem in privé aanspreken. Dat heeft dan geen zin, want hij heeft in privé niets. Ze kunnen dus prima beslag leggen. Dat werkt dan niet automatisch door naar zijn vriendin, want dat wordt wettelijk gezien als een afgescheiden vermogen.

Dat had volgens hem een aantal voordelen:

  • Hij had geen notariskosten om een bv op te richten;
  • Hij hoefde zich niet te houden aan de uitkeringsregels van de bv;
  • Hij had een veel grotere zekerheid, aangezien hij óók in privé niet kon worden aangesproken;
  • De voordelen van de eenmanszaak (belastingtechnisch) bleef hij houden.

Wel alle voordelen, geen nadelen volgens hem. Een verkapte bv-constructie met hoge muren om aansprakelijkheid vast te stellen.

Is de eenmanszaak als verkapte bv gebruiken een goed idee?

Ondanks dat hij zijn verkapte bv een goed idee vond, vond hij het ook een goed idee om mij er nog even naar te laten kijken en dat was maar goed ook.

Zijn bedenksels klinken namelijk voor een juridische leek best aardig, maar hebben een aantal nadelen.

Om maar even wat te noemen:

  • Extra belasting: Hij gaat grote bedragen schenken aan zijn vriendin. De belastingdienst komt ook dan weer om de hoek kijken en wil graag een hapje van de taart in de vorm van schenkbelasting. Volgens de calculator van de fiscus komt dat neer op zo’n 10%. Dat is uiteraard nog na omzetbelasting en inkomstenbelasting. Niet leuk.
  • Relatieproblemen: Indien zijn vriendin na twee jaar gelden doorsluizen besluit dat ze vertrekt, is hij zijn geld kwijt. Geschonken is en blijft geschonken, is het uitgangspunt. Natuurlijk zijn er nog wat juridische manieren waarop het geld teruggehaald zou kunnen worden, maar dat is allemaal lastig en heeft een flinke kans op mislukking. In een tijd waarin ongeveer een derde van de huwelijken strandt volgens het CBS, is een normale relatie al helemaal onstabiel. Dat geldt ook wanneer je denkt dat jouw relatie anders is. De 33% gehuwden die gingen scheiden dachten dat namelijk ook.
  • Faillissement: Een dergelijke constructie lijdt bij een zakelijke misslag al snel tot een zakelijk én privéfaillissement. Dat vond mijn vriend niet zo erg, want hij kon toch de WSNP (‘schuldsanering’) in. Drie jaar op een houtje bijten… Maar dan ben je er wel binnen drie jaar vanaf, toch?
  • Géén WSNP: Niet dus. Want als je niet te goeder trouw bent geweest met het aangaan van je schulden (en daar is in een dergelijke situatie al snel sprake van), kun je je schuldsanering wel op je buik schrijven. Dat houdt in dat je in het faillissement blijft zitten en dat je schuldeisers je tot in de lengte van dagen achterna kunnen zitten.
  • Pauliana: Pauliana houdt in dat er een onverplichte rechtshandeling is verricht (in dit geval een schenking) waardoor één of meer schuldeisers zijn benadeeld. De schuldeisers hebben in de Nederlandse wetgeving dan een mogelijkheid om met een zogenaamde ‘actio pauliana’ de overeenkomst te vernietigen. De actio pauliana is een vreemde rechtsfiguur, want normaal gesproken is het niet mogelijk dat een derde (de schuldeiser) veranderingen aanbrengt in de rechtsverhouding tussen twee andere partijen. In de praktijk levert het inroepen van een actio pauliana op, dat het geld moet worden teruggegeven, waarna de schuldeisers er alsnog beslag op kunnen leggen. Je hebt dus je hele schenkingsconstructie uitgevoerd voor Jan met de korte achternaam.
  • Flessentrekkerij: Zou je een dergelijke handelswijze qua schenkingen ver doorvoeren en zelfs goederen kopen met als doel ze daarna niet te betalen, dan kun je strafbaar zijn voor flessentrekkerij. Maximaal staat daar vier jaar gevangenisstraf op, of een fikse geldboete.

Om de titel van deze paragraaf te beantwoorden: Nee. Het is geen goed idee om een eenmanszaak als verkapte bv te gebruiken op deze manier.

Het omzeilen van wettelijke waarborgen

Schuldeisers worden tot op zekere hoogte beschermd. Logisch, want als schuldeisers geen bescherming hadden, dan zouden ze nooit meer iets op krediet willen leveren. Dat zou de economie aanzienlijke schade toebrengen.

Het omzeilen van die waarborgen is lastig, zo niet onmogelijk. Daarnaast is het vaak onethisch en af en toe zelfs strafbaar.

Wil je wettelijke waarborgen gaan omzeilen, dan raadpleeg altijd een jurist over de houdbaarheid van een dergelijke constructie, anders kom je later vrijwel gegarandeerd voor verrassingen te staan.

Aansprakelijkheid toch zoveel mogelijk afwenden

Wil je aansprakelijkheid beperken, dan kun je je het best aan de wettelijke mogelijkheden houden. De oprichting van een rechtspersoon zoals een bv en het naleven van alle regels is daarvoor in principe voldoende.

Wil je nog meer waarborgen, dan zou je eventueel een verzekering kunnen afsluiten tegen zakelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (voor beroepsfouten die financiële schade toebrengen) of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (voor letselschade of zaakschade). Ga je immers zakelijk niet de boot in, dan hoef je je privé ook geen zorgen te maken.

Ten slotte, kun je je als bestuurder verzekeren tegen privéaansprakelijkheid door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Uiteraard zitten daar wel strenge eisen van de verzekeraar aan vast en kun je er bijvoorbeeld geen beroep op doen wanneer je opzettelijk de zaak op de fles laat gaan.

En absolute zekerheid? Die bestaat niet. Dat is nu juist een van de kenmerken van ondernemen. Kun je daar niet mee leven, dan kun je beter ergens in dienst treden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.