ingebrekestelling

De ingebrekestelling: niet vergeten en goed opstellen

26 januari 2016

Wanprestatie: een van de vervelendste zaken waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Je levert je goederen of betaalt de te leveren goederen en de andere partij, vaak een klant of leverancier, komt zijn verplichtingen niet na. Je hebt wellicht wel eens gehoord van het versturen van een ingebrekestelling, maar wat is daar het nut van in die situatie?

In dit artikel leggen we uit waarom je een ingebrekestelling moet verzenden, in welke situatie dat moet en wat het gevolg is als je je niet aan de (juridische) regels houdt.

Wanneer gebruik je een ingebrekestelling?

Als je wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, moet er eerst worden gekeken of hij zijn verplichtingen alsnog kan nakomen:

  • Kan de wederpartij zijn verplichtingen nooit meer nakomen, dan is een ingebrekestelling niet noodzakelijk.
  • Kan de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk niet nakomen, dan is voor ontbinding een ingebrekestelling niet noodzakelijk, voor het vorderen van schadevergoeding kan de ingebrekestelling noodzakelijk zijn.
  • Kan de wederpartij zijn verplichtingen nog direct nakomen dan kan de ingebrekestelling noodzakelijk zijn.

Bij de laatste twee punten is de nadruk gelegd op het woord kan. De reden daarvoor is dat ook daar de ingebrekestelling vaak niet noodzakelijk is. Het meest komt dat voor indien een fatale termijn (‘deadline’) is verstreken en wanneer de wederpartij al vooraf laat weten dat hij de overeenkomst niet zal nakomen.

Hoe ziet een ingebrekestelling eruit?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning. De wet spreekt dus expliciet van schriftelijkheid. Soms zullen rechters het ook accepteren als deze aanmaning niet schriftelijk wordt gedaan, al is het verstandig om daar niet op te gokken en de ingebrekestelling op papier te verzenden.

Bij deze aanmaning moet (uitzonderingen daargelaten) een redelijke termijn voor nakoming worden gegeven. Wordt dat niet gedaan, dan is de ingebrekestelling over het algemeen niet correct opgesteld.

Wat gebeurt er als je de ingebrekestelling vergeet of niet goed opstelt?

Stel nu, dat je volgens de bovenstaande (juridische) regels een ingebrekestelling had moeten verzenden, maar je dat niet hebt gedaan of je dat niet op de correcte manier hebt gedaan? Als je een goede jurist hebt, zal hij proberen om alsnog de ingebrekestelling te verzenden, maar wat als dat niet meer kan? Wat gebeurt er dan?

In dat geval vang je simpelweg bot indien je probeert om alsnog je recht te gelde te maken. Ontbinding van de overeenkomst zal niet mogelijk zijn en het vorderen van schadevergoeding blijkt ook een onmogelijkheid op dat moment. Soms kan een jurist nog een uitzondering vinden waardoor de gevolgen van het niet (correct) verzenden van een ingebrekestelling worden voorkomen, vaak niet meer.

Daarom komen we tot de volgende tip.

Twijfel? Ingebrekestelling verzenden kan (bijna) nooit kwaad.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je twijfelt of je een ingebrekestelling moet verzenden. Zo kun je bijvoorbeeld twijfelen over de vraag of nakoming nog mogelijk is of niet. Ook kan twijfel ontstaan over de bereidheid van de wederpartij om nog na te komen.

De hoofdregel is dan: bij twijfel toch een ingebrekestelling verzenden. Je stelt daarmee iemand in gebreke voor zover vereist. Zo kan de wederpartij je achteraf in elk geval niet meer tegenwerpen dat je een ingebrekestelling had moeten verzenden, maar dat niet hebt gedaan.

Op de hoofdregel dat je bij twijfel altijd een ingebrekestelling moet verzenden, zijn uiteraard uitzonderingen. In sommige gevallen is het juist strategisch gezien beter om geen ingebrekestelling te verzenden. Twijfel je, dan is het verstandig om de zaak aan een jurist voor te leggen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.