conservatoir beslag

Help, er is conservatoir beslag gelegd! Wat nu?

28 maart 2017

Als je maar lang genoeg ondernemer bent, kom je vanzelf in een conflict terecht. Vaak betreft het conflicten met afnemers of leveranciers. Zij kunnen in aanloop naar een rechtszaak besluiten om alvast beslag bij je te leggen: conservatoir beslag. Dat komt vaak zeer onverwacht en vrijwel altijd erg ongelegen. Wat kun je doen tegen een conservatoir beslag?

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is ‘bewarend beslag’. Op het moment dat het wordt gelegd, worden de bedrijfsmiddelen waarop het wordt gelegd ‘bevroren’:

  • Het saldo op de bankrekening wordt door de bank geblokkeerd.
  • Betalingen door klanten moeten door de klant worden achtergehouden en gereserveerd.
  • Roerende goederen (zoals inventaris) mag je niet meer verkopen.

Conservatoir beslag kan worden gelegd zonder jou als ondernemer vooraf te horen. Je kunt je zienswijze dus in beginsel niet vooraf kenbaar maken (al zijn er uitzonderingen waarbij dat soms wel gebeurt, zoals conservatoir beslag op voorraden).

Het is mogelijk dat er is verzocht om repeterend beslag te leggen: er kan dan binnen een bepaalde termijn meerdere malen conservatoir beslag gelegd worden.

Conservatoir beslag legt vaak een hele onderneming lam. Het is dan ook verstandig om zo snel mogelijk na het leggen ervan contact op te nemen met een jurist. Vaak zijn er mogelijkheden om het conservatoir beslag op te heffen of te beperken.

Wat te doen tegen conservatoir beslag?

Een conservatoir beslag is zeer hinderlijk, maar er zijn vaak mogelijkheden om het beslag op te heffen of te beperken. Je hebt als ondernemer een aantal mogelijkheden om te doen in die situatie:

  • Afwachten. Conservatoir beslag werkt bewarend: geld of goederen worden niet afgegeven aan de beslaglegger. De beslaglegger moet bovendien binnen korte termijn (vaak twee weken) een procedure bij de rechter starten. Na afloop van de rechtsgang zal het conservatoir beslag worden opgeheven (indien je in het gelijk wordt gesteld). Afwachten heeft als nadeel dat het lang kan duren: reken op minimaal een half jaar en op wellicht een jaar of langer.
  • Zekerheid stellen. Je kunt besluiten om zekerheid te stellen voor het bedrag waarvoor conservatoir beslag is gelegd. Vaak is dat lastig omdat bankrekeningen zijn beslagen. Na het stellen van zekerheid is de beslaglegger verplicht om het beslag op te heffen.
  • Procederen. Het is mogelijk dat je het niet eens bent met het beslag. Vaak is dat zo omdat de vordering waarvoor beslag wordt gelegd geheel of gedeeltelijk wordt betwist, al kan het ook zo zijn dat het beslag onnodig is en/of er fouten zijn gemaakt bij het leggen van het beslag. In dat geval kan een procedure bij de voorzieningenrechter worden gestart, waarbij de rechter wordt verzocht om het beslag op te heffen. Als dat wordt toegewezen, kan het conservatoir beslag geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

Het is ten zeerste aan te raden om een jurist te raadplegen voor de beste keuze in een bepaald geval. Is de vordering overduidelijk ondeugdelijk, dan zal een procedure voor de hand liggen. De kosten van een onrechtmatig gelegd beslag kunnen achteraf worden teruggevorderd van de beslaglegger.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.