bv dga

Het belang van de schriftelijke overeenkomst tussen bv en dga

19 juli 2016

Heb je een bv en ben je directeur-grootaandeelhouder met alle aandelen (hierna kortweg te noemen ‘dga’)? Dan is het verstandig om goed op papier vast te leggen wat jouw relatie met de bv is. Dat lijkt vreemd, want waarom zou je allerhande zaken vastleggen tussen jezelf en je eigen bv? Je weet toch wat je ‘met jezelf’ hebt afgesproken?

Toch kan het vastleggen van afspraken van cruciaal belang zijn. In dit blogartikel leggen we uit hoe dat zit.

Vastleggen afspraken met bv: de wet zegt het!

Overeenkomsten kunnen (over het algemeen) vormvrij worden aangegaan. Het is een kwestie van aanbod en aanvaarding: dat kan schriftelijk, mondeling, maar ook stilzwijgend gebeuren. Toch zitten er bij overeenkomsten tussen dga en bv wat addertjes onder het gras.

Ondanks dat deze overeenkomsten ook vormvrij kunnen worden aangegaan, zijn ze wel achteraf vernietigbaar. In dat geval wordt de overeenkomst geacht nooit te zijn aangegaan.

Let wel: het betreft afspraken die je maakt met je bv, die je moet vastleggen. In veel andere situaties hoef je niets vast te leggen:

  • Heb je bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof, dan is vastlegging niet noodzakelijk.
  • Zijn er meerdere bestuurders en/of meerdere aandeelhouders (geen gezamenlijk eigendom doordat twee echtgenoten bestuurders/aandeelhouders zijn), dan is vastlegging ook niet noodzakelijk.

Welke afspraken met je bv moet je allemaal vastleggen?

In beginsel moet je alle afspraken vastleggen die tussen jou als dga en de bv zijn gemaakt. Je moet daarbij denken aan:

  • rekening-courantovereenkomsten;
  • de arbeidsovereenkomst en/of managementovereenkomst;
  • het verstrekken van leningen;
  • het verlenen van decharge;
  • het toekennen van een bonus.

De enige afspraken die je niet hoeft vast te leggen, zijn afspraken die je maakt en die tot de gewone bedrijfsuitoefening van de bv horen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de ondernemer die vanuit zijn bv een schoenenwinkel drijft, vanuit zijn bv een paar schoenen aan zichzelf in privé verkoopt voor de winkelprijs.

Wat is het risico?

Zolang je zelf bestuurder van je bv bent en de gewone bedrijfsuitoefening gaat door, loop je juridisch gezien nauwelijks risico (al kan dat fiscaal anders zijn!). De juridische problemen steken pas de kop op zodra je niet meer de volledige controle hebt over de bv. Denk aan situaties als:

  • Bestuurswissel, bijvoorbeeld bij verkoop van de onderneming.
  • Faillissement, waarna een curator de touwtjes in handen krijgt.

Zeker in het geval van faillissement is het risico vaak groot en gaat het vaak mis. Er zijn legio uitspraken bekend van bestuurders die niets hadden vastgelegd tussen hunzelf en hun bv, waarna een curator de mondelinge/stilzwijgende overeenkomsten vernietigde.

Dat is bijvoorbeeld problematisch in het geval van een niet op schrift gestelde arbeidsovereenkomst. Als deze wordt vernietigd, kunnen de gelden worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. Zo komt een ondernemer die meent dat hij alles goed heeft afgedicht met een bv, alsnog in de problemen doordat hij niets heeft vastgelegd.

Heb je de relatie tussen jezelf en je bv op orde?

Zorg er dus voor dat je alle afspraken tussen jezelf en je bv goed vastlegt. Laat je dat na, dan kan dat juridisch gezien zeer ongewenste gevolgen hebben.

Hulp nodig om te bekijken of je alles goed hebt geregeld? Hulp nodig bij het opstellen van overeenkomsten tussen jezelf en je bv? Wij zijn je graag van dienst.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.