van getekend contract af komen

Hoe kom je als ondernemer van een getekend contract af?

17 april 2017

Ook als ondernemer maak je wel eens een fout. Zo komt het regelmatig voor dat ondernemers contracten tekenen (of op een andere manier overeenkomsten aangaan) waar ze later spijt van hebben.

Indien er sprake is van bijkomende omstandigheden, kunnen er mogelijkheden zijn om van de overeenkomst af te komen. In dit artikel bekijken we welke mogelijkheden je zoal hebt.

Hoe kun je van een getekend contract af komen?

De hoofdregel als er geen sprake is van opschortende of ontbindende voorwaarden is: een getekend contract moet je gewoon nakomen. Je kunt er niet zomaar vanaf komen:

  • Veel ondernemers menen dat ze recht hebben op een bepaalde bedenktijd na het sluiten van een overeenkomst. Dat is in de regel niet het geval. Zo is de ’14-dagen’-termijn voor aankopen op afstand (zoals via internet) bijvoorbeeld enkel voor consumenten, niet voor ondernemers (tenzij er sprake is van reflexwerking, maar dat is een uitzondering).
  • Het is ook niet mogelijk om je te beroepen op het feit dat je de overeenkomst in een bepaald geval niet schriftelijk, maar bijvoorbeeld mondeling of per Whatsapp bent aangegaan. Op enkele uitzonderingen na zijn dergelijke overeenkomsten altijd rechtsgeldig.

Als er bijkomende omstandigheden zijn, zou het wél mogelijk kunnen zijn om onder een getekend contract uit te komen. We bekijken de drie meest voorkomende situaties:

  1. Opzegging;
  2. Wanprestatie van de andere partij;
  3. Een wilsgebrek bij het aangaan van de overeenkomst.

1. Onder het contract uit komen door opzegging

Indien het reeds getekende contract een opzegmogelijkheid heeft, kun je die wellicht gebruiken. Opzegmogelijkheden zijn over het algemeen enkel opgenomen in duurovereenkomsten: overeenkomsten die langere tijd lopen (denk aan een distributieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst).

Is er geen opzegmogelijkheid in de overeenkomst opgenomen, dan wil dat niet per se zeggen dat opzegging niet mogelijk is. Bij duurovereenkomsten is dan vaak alsnog opzegging mogelijk. Vaak zul je dan wel een opzegtermijn in acht moeten nemen en soms zul je zelfs schadevergoeding moeten betalen.

Opzegging is meestal geen optie bij een koopovereenkomst.

2. Onder het contract uit komen door wanprestatie van de andere partij

Vaak is er een reden dat je onder de getekende overeenkomst uit wil komen. Die reden is vaak gelegen in het gedrag van de wederpartij. Is dat gedrag dusdanig dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt, dan kan ontbinding van de overeenkomst een mogelijkheid zijn.

Let op: in sommige overeenkomsten is de mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten. Is dat niet het geval, dan zal de wederpartij in elk geval eerst in verzuim moeten zijn. Eventueel moet dus eerst een ingebrekestelling worden verzonden voordat je kunt ontbinden. Bij twijfel over of ontbinding is gerechtvaardigd en hoe dat dan precies in zijn werk gaat, schakel je het best een jurist in.

3. Onder het contract uit komen doordat er sprake was van een wilsgebrek

Als de reden dat je onder het getekende contract uit wil komen is gelegen in het feit dat er iets mis is gegaan bij het aangaan van het contract, kun je het wellicht vernietigen. De mogelijkheden die je dan hebt zijn vernietiging door een beroep op:

  • Bedrog. Als de andere partij je heeft bedrogen en je om die reden het contract hebt getekend.
  • Dwaling. Lijkt op bedrog. Kan aanwezig zijn als de andere partij (onbewust) verkeerde mededelingen heeft gedaan, iets heeft verzwegen of als jullie beiden van dezelfde onjuiste veronderstelling zijn uitgegaan, terwijl als dat niet was gebeurd, jij de overeenkomst niet had gesloten.
  • Misbruik van omstandigheden. Als de andere partij misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden en je zo heeft gedwongen om een contract te tekenen.
  • Bedreiging. Als je bent bedreigd (bijvoorbeeld met geweld) en je om die reden het contract hebt getekend.

Let wel: zeker het doen van een beroep op een wilsgebrek heeft over het algemeen wel wat voeten in de aarde. Het is verstandig om daarbij deskundige hulp in te schakelen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.