werknemer als zzp-er inhuren

Ik wil mijn werknemers gaan inhuren als zzp-er. Kan dat?

6 maart 2018

Tegenwoordig is regelmatig in het nieuws dat bedrijven werknemers uit dienst laten treden om ze daarna weer in te huren als zzp-er. Een bekend voorbeeld daarvan was Post-NL, maar ook maaltijdbezorgservices en bepaalde andere ondernemers doen dit.

In dit artikel bekijken we of jij dat als ondernemer ook kunt doen en of dat verstandig is. Aan de orde komen verder de gevolgen van werknemers inhuren als zzp-er en een aantal risico’s en onzekerheden die dat met zich meebrengt.

Werknemer inhuren als zzp-er

Ondernemers die de stap zetten om werknemers in te huren als zzp-ers, doen dat vaak vanwege de voordelen die daar voor de ondernemer aan zitten. Als ondernemer kun je na een dergelijke transitie vaak flexibeler omgaan met arbeidskrachten, je loopt vaak minder bedrijfsrisico’s en je hebt minder overhead nodig.

Een werknemer inhuren als zzp-er is strikt juridisch gezien relatief gemakkelijk en kan in principe door elke werkgever worden gedaan. De werknemer moet daarvoor allereerst uit dienst treden. Dat kan bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden gebeuren (via een beëindigingsovereenkomst) of doordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt. Let op: een ontslagprocedure via het UWV zal waarschijnlijk stranden: het UWV zal een dergelijke reden onvoldoende vinden om een ontslagvergunning af te geven. Daarna wordt de werknemer ingehuurd, onder een overeenkomst van opdracht.

Kan een werknemer weigeren om zzp-er te worden?

Ja, een werknemer kan dat weigeren. Hij is immers als werknemer in dienst en hoeft niet in te stemmen met het omzetten van zijn arbeidsovereenkomst in een overeenkomst van opdracht.

Indien je daadwerkelijk van plan bent om werknemers als zzp-ers te gaan inhuren, moet je rekening houden met werknemers die weigeren, zeker bij werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Een werknemer zal uiteindelijk voldoende (financieel) gecompenseerd willen worden voor het verlies van zijn arbeidsrechtelijke positie.

Arbeidsrechtelijke consequenties als werknemer zzp-er wordt

Een werknemer die als zzp-er wordt ingehuurd, verliest zijn arbeidsrechtelijke bescherming. Gedacht kan worden aan:

In beginsel geldt voor de zzp-er dat er geldt wat hij afspreekt. Spreekt hij een bepaalde vergoeding af, dan geldt die vergoeding. Is hij ziek, dan krijgt hij niet uitbetaald. Het einde van een zzp-overeenkomst (overeenkomst van opdracht) is afhankelijk van wat er in de overeenkomst is afgesproken.

Een zzp-er die zich bewust is van die kwetsbare positie zal daarvoor gecompenseerd willen worden. Daarmee kan hij dan bijvoorbeeld verzekeringen afsluiten tegen ziekte (een arbeidsongeschiktheidsverzekering) of schade die hij maakt.

Fiscale consequenties als werknemer zzp-er wordt

Als ondernemer draag je voor je werknemer (onder meer) loonbelasting af. Die houd je in op het brutoloon van de werknemer. Bovendien moet je nog allerhande premies en werkgeverslasten inhouden en betalen. Bij een zzp-er betaal je in beginsel enkel de factuur die de zzp-er aan het einde van de maand aan je toezendt.

Voor de werknemer zelf verandert er uiteraard ook het een en het ander als hij wordt ingehuurd als zzp-er. Hij zal zelf zijn belastingen moeten betalen. In eerste instantie zal dan voornamelijk gedacht moeten worden aan inkomstenbelasting en omzetbelasting.

De zzp-er kan daarbij aanzienlijke voordelen behalen ten aanzien van zijn situatie als werknemer wanneer hij kwalificeert als ondernemer en gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten die de belastingwetgeving biedt. Echter: wanneer hij enkel voor jou als oud werkgever werkt, is het maar de vraag of dat het geval is.

Het is verstandig om de fiscale consequenties en risico’s van het inhuren van een oud-werknemer als zzp’er met je boekhouder, accountant of fiscalist te bespreken. Dat geldt te meer nu de belastingwetgeving constant wijzigt.

Een aantal risico’s om in elk geval rekening mee te houden

Werknemers uit dienst laten gaan om ze daarna weer in te huren als zzp-er is omstreden. Kijk naar de grote hoeveelheid negatieve publiciteit die dat de bedrijven oplevert die het proberen. Bovendien trekt het de aandacht van vakbonden, die -als ze je als ondernemer op de korrel hebben- een luis in de pels kunnen zijn. Dat wil je liever niet.

Andere risico’s zijn er ook. Fiscaal zijn er risico’s op naheffingen van de fiscus. Dat geldt zeker indien geconcludeerd wordt dat er fiscaal geen sprake is van een zzp-er, maar van een werknemer (al dan niet omdat de fiscus meent dat er sprake is van voortzetting van het loondienstverband). Vroeger had men de ‘VAR-verklaring’ om dit te voorkomen, daarna kwam de ‘Wet DBA’ met de beruchte modelovereenkomsten en op het moment van schrijven is reeds besloten dat deze wet slechts in bepaalde zware gevallen wordt gehandhaafd. Er blijven dus steeds aanzienlijke risico’s bestaan. Daarnaast is de verwachting dat er nieuwe wetgeving hierover komt: deze risico’s zijn dus in beweging. Dergelijke zaken bespreek je het best altijd met een fiscalist of een andere fiscaal deskundige.

Arbeidsrechtelijk ontstaat er ook een groot risico als de zzp-er een overeenkomst van opdracht heeft die lijkt op een arbeidsovereenkomst. In dat geval zijn de regels van de arbeidsovereenkomst van toepassing. Dat er ‘overeenkomst van opdracht’ boven de overeenkomst staat maakt daarbij geen of slechts zeer minimaal verschil. Van belang is de vraag of er is voldaan aan de wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst. Zeker van belang daarbij zal zijn dat de zzp-er eerder als werknemer het werk heeft uitgevoerd. Meer daarover vind je in het artikel over wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Kortom: werknemers uit dienst laten gaan en in dienst nemen als zzp-er is in zijn algemeenheid risicovol. Het kan tot aanzienlijke fiscale en arbeidsrechtelijke problemen leiden. Is dat al gebeurd of dreigt dat te gebeuren? Raadpleeg dan een jurist.

Conclusie

Er zitten nogal wat haken en ogen aan het uit dienst laten treden van werknemers om ze daarna weer in te huren als zzp-er. Het is verstandig om daar zeer voorzichtig mee om te gaan en dat enkel te doen na overleg met een jurist (en iemand die op de hoogte is van de laatste fiscale regelgeving hieromtrent).

Indien er al conflicten zijn ontstaan, bijvoorbeeld met zzp-ers die zich op arbeidsrechtelijke bescherming beroepen, is het ook ten zeerste aan te bevelen om contact op te nemen met een jurist. De financiële schade loopt in dit soort gevallen immers vaak zeer snel op.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.