illegale software

Illegale software op uw bedrijfscomputers

24 januari 2017

Software is veelal auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de rechthebbende niet zomaar gekopieerd of verspreid worden. Om legaal gebruik te kunnen maken van software dien je in de meeste gevallen een licentie te kopen van de softwarefabrikant (denk bijvoorbeeld aan een licentie voor het gebruik van Windows die je van Microsoft krijgt).

Bijna elk bedrijf maakt tegenwoordig in meer of mindere mate gebruik van software, al is het alleen om e-mail te verwerken en de boekhouding te doen. Daarnaast maken bedrijven ook veelvuldig gebruik van andere, vaak prijzige, software(pakketten). Licenties voor sommige van deze pakketten kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Vanwege de hoge kosten of het gemak van downloaden via internet, kan het voor bedrijven aanlokkelijk zijn om software illegaal te gebruiken. Echter, wie software gebruikt zonder (geldige) licentie kan door de rechthebbende aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade.

Onbewust gebruik van illegale software

Naast het opzettelijk gebruiken van illegale software, komt het ook regelmatig voor dat bedrijven onbewust niet de juiste of helemaal geen licenties in hun bezit hebben. Denk aan het geval waarbij jaren geleden een softwarepakket is aangeschaft voor gebruik tot 10 fte en het personeelsbestand sindsdien gegroeid is tot ver boven tien personen. Of het externe ICT bedrijf dat alvast software op het bedrijfsnetwerk installeert waarvoor zij de benodigde licenties nog niet verkregen hebben. Allemaal voorbeelden waarin het auteursrecht van de softwareproducent in principe wordt geschonden.

Aansprakelijkheid voor gebruik illegale software door werknemer

Wat als een werknemer illegale software installeert op een bedrijfscomputer zonder dat de werkgever dit weet? Ook dan kan de werkgever (bijvoorbeeld op grond van risicoaansprakelijkheid) hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Zelfs als het binnen een organisatie expliciet verboden is om illegale software te gebruiken en een werknemer installeert toch een illegaal softwareprogramma, kan de werkgever volgens de rechtspraak hier aansprakelijk voor gehouden worden.

Controle op illegale bedrijfssoftware

Er zijn diverse organisaties die zich specialiseren in het namens de rechthebbenden opsporen van illegaal gebruik van software. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is BSA (The Software Alliance), een samenwerkingsverband van softwareleveranciers zoals Adobe, Apple, Oracle en Microsoft. Regelmatig sturen zij ondernemers brieven om hen te attenderen op illegaal gebruik van software.

Organisaties zoals de BSA The Software Alliance kunnen eventueel op bedrijfsbezoek komen, bijvoorbeeld om advies te geven over het beheer van softwarelicenties. Het is niet verplicht om deze organisaties toegang te verlenen tot jouw bedrijf voor dit soort bedrijfsbezoek.

Het kan zijn dat BSA of een andere controlerende organisatie concrete vermoedens of bewijzen heeft dat de softwarelicenties binnen een bedrijf niet op orde zijn en er dus sprake is van illegaal gebruik. Soms wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een ingebouwde beveiliging in software die attendeert op illegaal gebruik. In zo’n geval kan bij de rechter om toestemming gevraagd worden om deze software in beslag te nemen. Staat men vervolgens met deurwaarder op de stoep bij kantoor, dan moet medewerking verleent worden.

Hoge boetes voor illegale software

Treft BSA, of een soortgelijke organisatie, illegale software aan op jouw bedrijfscomputers, dan moeten voor deze software alsnog de juiste licenties aangeschaft worden. De prijs van deze licenties wordt veelal vermeerderd met een boetebedrag dat aardig kan oplopen. Ook alle juridische kosten kunnen vaak verhaald worden op de inbreukmaker.

Krijg je een boete van een rechthebbende? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Vaak zijn er mogelijkheden om de boete van tafel te krijgen of flink te matigen.

Licentiebeheer binnen jouw organisatie

Om boetes van organisaties zoals BSA te vermijden is het goed om binnen jouw bedrijf goed over licentiebeheer van bedrijfssoftware na te denken.

Controleer bijvoorbeeld regelmatig of voor alle software nog geldige licenties aanwezig zijn. Controleer vooral ook of er voldoende licenties zijn. Veel software mag je bijvoorbeeld voor 5 medewerkers gebruiken, maar voor de 6de is een andere of extra licentie nodig.

Ken ook geen administratorrechten toe aan personeel dat deze niet nodig heeft. Zo maak je het onmogelijk voor werknemers om illegale software op bedrijfscomputers te installeren. Je kunt bijvoorbeeld alles laten regelen door een extern ICT bedrijf. Uiteraard zal dit bedrijf zich ook aan alle regels van goed licentiebeheer moeten houden.

Stel in ieder geval duidelijke regels op die het verbieden om illegale software te downloaden en te gebruiken op bedrijfscomputers. Dit sluit de aansprakelijkheid voor illegaal gebruikte software niet uit, maar kan deze wellicht wel beperken.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.