juridische kosten verhalen

Juridische kosten verhalen op tegenpartij

6 oktober 2015

Niemand zit te wachten op juridische kosten, of je nu ondernemer of particulier bent. Toch is het vaak onvermijdelijk om bepaalde juridische kosten te maken, aangezien je over het algemeen zelf niet voldoende juridische kennis hebt om je zaak te behartigen en/of omdat je naar de rechter moet.

Kortom: juridische kosten vermijden is niet altijd mogelijk. In dit artikel bekijken we of het dan wel mogelijk is om die juridische kosten terug te vorderen op de wederpartij en zo ja: in hoeverre dat mogelijk is.

Juridische kosten

Er zijn een aantal soorten juridische kosten die komen kijken bij bijvoorbeeld het innen van een bepaald geldbedrag. Over het algemeen moet worden gedacht aan:

 • Honorarium van je jurist;
 • Deurwaarderskosten (niet als gedaagde);
 • Griffierechten/rechtbankkosten (niet als gedaagde bij de kantonrechter).

In bepaalde gevallen zijn er nog extra kosten mogelijk. Denk daarbij aan kosten voor getuigen en deskundigenkosten. Die zullen in dit artikel niet worden uitgelicht.

Welke juridische kosten zijn te verhalen op de tegenpartij?

Allereerst is van belang, dat de zaak gewonnen zal moeten worden voordat er kosten op de wederpartij verhaald kunnen worden. Wordt de zaak geheel verloren, dan kunnen géén juridische kosten worden geclaimd en zal meestal zelfs een proceskostenvergoeding moeten worden betaald. Wordt de zaak slechts gedeeltelijk gewonnen, dan kan de rechter beslissen dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

Bij winst, kunnen juridische kosten worden verhaald op de wederpartij. Gespecificeerd betreft dat:

 • De deurwaarderskosten en griffierechten kunnen vrijwel altijd in zijn geheel worden verhaald.
 • Buitengerechtelijke incassokosten die de jurist heeft gemaakt, kunnen meestal minimaal ‘forfaitair’ in rekening worden gebracht. Het is hiervoor wel van belang dat de jurist de juiste procedure heeft gevolgd. Heeft hij dat niet gedaan, dan zal een rechter vinden dat er geen buitengerechtelijke incassokosten hoeven te worden betaald. De manier van berekenen is onder meer te vinden in het artikel over buitengerechtelijke incassokosten. Ter indicatie: op een bedrag van 10.000 euro mogen 875 euro aan buitengerechtelijke incassokosten worden gerekend.
 • Proceskosten die de jurist heeft gemaakt. Het betreft hier expliciet een vergoeding voor het honorarium van de jurist dat betrekking heeft op de werkzaamheden in de rechtszaak. Ter indicatie: op een bedrag van 10.000 euro, kan meestal zo’n 500 euro aan gerechtelijke kosten worden verhaald op de tegenpartij.

Bij zowel de buitengerechtelijke incassokosten als bij de gerechtelijke kosten geldt: hoe hoger het bedrag van de hoofdsom, hoe meer juridische kosten op de wederpartij verhaald kunnen worden. Daarnaast loopt het bedrag van gerechtelijke kosten op naarmate er meer activiteiten binnen een zaak plaatsvinden, denk aan het inlassen van een extra schriftelijke ronde.

Tevens is van belang dat alle kosten die onder schadevergoeding vallen, meestal kunnen worden verhaald op de wederpartij. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn om de schade vast te stellen of kosten om aansprakelijkheid vast te stellen. Deze kosten zullen verder niet worden meegenomen in dit artikel, maar kunnen dus wel gevorderd worden.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld maakt een en ander duidelijk. Stel dat je een eenmanszaak hebt en dat het gaat om een vordering van € 12.000,-, waarvoor je een jurist inschakelt die € 2.000,- kost.

De totale kosten zijn dan € 2.311,-, bestaande uit:

 • Honorarium jurist – 2000
 • Griffierechten – 221
 • Deurwaarderskosten – 90

Levert je jurist goed werk én win je de zaak, dan kun je € 1.806,- bij de wederpartij verhalen.

 • Buitengerechtelijke kosten – 895
 • Proceskosten – 600
 • Griffierechten – 221
 • Deurwaarderskosten 90

Uiteindelijk kost het innen van de betreffende € 12.000,- dus nog maar (2.311 – 1.806 =) € 505,-. Dat is minder dan 5% van het totaalbedrag aan kosten.

De ‘kleine lettertjes’: Hier zijn we van een standaardprocedure uitgegaan. In een specifiek geval kan het zo zijn dat deze kosten hoger of lager zijn. Tevens moet er altijd rekening worden gehouden met een insolvente wederpartij. Immers: kan de wederpartij de juridische kosten niet voldoen, dan heb je als eiser ‘pech’. Het is verstandig om dat altijd vooraf in overweging te nemen.

Kortom

Procederen kost geld. Het is dan ook beter om het te voorkomen. Als dat echter niet mogelijk blijkt te zijn, kan een groot gedeelte van de kosten met een goede aanpak vaak op de wederpartij worden verhaald.

Twijfel je of het bovenstaande ook in jouw zaak van toepassing is? Heb je een jurist nodig? Laat het ons weten, dan helpen we je graag. Uiteraard leggen we daarbij duidelijk uit hoe het verhalen van juridische kosten op de wederpartij in jouw zaak zal worden gedaan en wat je hiervan kunt verwachten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.