goederen achterhouden

Mag je goederen van je klant achterhouden totdat hij betaalt?

29 september 2015

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met wanbetaling. Dat is frustrerend: jij hebt je diensten geleverd of reeds werk verzet, de klant betaalt uiteindelijk niet. Soms heb je echter nog eigendommen van de klant in je bezit, om welke reden dan ook. Logischerwijs denk je dan direct: ‘Hij krijgt niets terug, totdat hij betaald heeft.’

De vraag in dit artikel is dan ook: mag je als ondernemer de goederen van je klant achterhouden totdat de klant betaald heeft? Kan de klant zich op het standpunt stellen dat hij een eigendomsrecht heeft en dat hij op basis daarvan zijn spullen terug moet krijgen?

Opschorting

Dit artikel is vooral van belang voor ondernemers die goederen van hun klant ‘onder zich’ hebben. Denk aan de fietsenmaker die de fiets van een klant in zijn werkplaats heeft staan. Denk aan de stomerij die nog kleren van een klant heeft liggen. Het betreft dus geen goederen die nog aan de klant moeten worden geleverd, al gaat dit gedeelte over opschorting daar ook voor op.

Zodra er sprake is van het niet nakomen van verplichtingen door de klant, kun je als ondernemer ervoor kiezen om je verplichtingen op te schorten. Je komt dan pas je verplichtingen na zodra de klant het ook heeft gedaan. Dat kan ook indien je goede reden hebt om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen (maar er dus nog geen sprake is van een tekortkoming).

Het is van belang om je als ondernemer te realiseren dat er enkele uitzonderingen op deze mogelijkheid van opschorting bestaan. Twijfel je aan de toepasselijkheid van deze regels, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen.

Retentierecht

Hoe zit het dan met de klant die niet betaalt, maar zich beroept op zijn eigendomsrecht? Hij wil zijn fiets of zijn versgestoomde broek terug. Kan hij zich beroepen op het eigendomsrecht?

Het antwoord is (uiteraard) ontkennend. Met een beroep op het zogenaamde retentierecht, kun je als ondernemer ook een beroep op het eigendomsrecht laten afketsen. Kortom: eerst betalen, daarna pas afgifte van de zaak die je nog moet teruggeven.

Mocht je kosten hebben moeten maken om de zaak te behouden (je hebt bijvoorbeeld een garagebox moeten huren of je hebt onderhoudswerkzaamheden moeten doen om de zaak in goede staat te houden), dan kun je verwachten dat die kosten óók eerst betaald worden voordat je tot teruggave overgaat.

Daarnaast moet je opletten dat je het retentierecht op tijd inroept: geef je de goederen alvast terug en beroep je je dan nog op je rententierecht, dan ben je te laat. Het recht is namelijk geëindigd op het moment van teruggave, zelfs als de klant nog niet heeft betaald.

Mag je de goederen houden als de klant blijft weigeren te betalen?

Wanneer de klant zelfs na een aantal aanmaningen niet bereid blijkt om de rekening te betalen, kun je niet zomaar besluiten om de goederen te houden of te verkopen. Je zult dan de juridisch juiste weg moeten bewandelen.

Als er totaal niet wordt meegewerkt, zal dat een gang naar de rechter betekenen. Daar zal waarschijnlijk je beste keuze het vorderen van nakoming van de overeenkomst zijn (dus betaling van de overeengekomen prijs). Pas daarna kan het tot een verkoop van de achtergehouden goederen komen.

Kortom

Betaalt je klant niet? Houd dan de zaken die je nog van hem hebt achter totdat hij wel heeft betaald. Betaalt hij nog steeds niet? Dan moet je naar de rechter.

Zit je met een probleem waar je zelf niet uitkomt? Laat het ons weten, dan bekijken wij wat we voor je kunnen doen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.