misleiding

Overeenkomst beëindigen bij misleiding

5 juli 2016

Als ondernemer sluit je veel overeenkomsten. Soms gaat dat mis: je sluit bijvoorbeeld een overeenkomst omdat je verkeerd bent geïnformeerd of omdat je bijvoorbeeld bewust om de tuin bent geleid door je wederpartij. Of dat nu een klant een leverancier of een andere derde is die je heeft misleid: je kunt daar vrijwel altijd iets aan doen.

Hier bekijken we welke wettelijke mogelijkheden je ter dienste staan indien je meent dat je bent misleid bij het aangaan van een overeenkomst.

Wat is misleiding?

De wet kent de term ‘misleiding’ niet. Als je bent misleid en je wilt daar iets tegen doen, dan zul je daar de juiste wettelijke regels voor moeten gebruiken. Er zijn drie belangrijke juridische acties die je zou kunnen instellen in dat geval:

  • Het vernietigen van de overeenkomst met een beroep op bedrog.
  • Het vernietigen van de overeenkomst met een beroep op dwaling.
  • Het ontbinden van de overeenkomst met een beroep op wansprestatie.

Meer over wanneer je welke mogelijkheid kunt gebruiken, kun je vinden in de bovenstaande artikelen en in het artikel over misleiding bij het sluiten van een overeenkomst. Van belang is tevens, dat dit slechts de drie meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn: in specifieke gevallen kunnen er nog andere wettelijke mogelijkheden zijn die beter zijn in de betreffende situatie.

Welke mogelijkheid voor beëindiging bij misleiding kies je?

Als je tot de conclusie bent gekomen dat er sprake is van een van de bovenstaande drie mogelijkheden om na misleiding de overeenkomst te beëindigen, zul je moeten kiezen welke van de drie je kiest. Immers: vaak is misleiding zowel te kwalificeren als bedrog, maar ook als dwaling en als wanprestatie. Over het algemeen zul je moeten kiezen tussen vernietiging van de overeenkomst (bedrog/dwaling) en ontbinding van de overeenkomst (wanprestatie).

Vernietiging heeft terugwerkende kracht (de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan). Ontbinding heeft géén terugwerkende kracht, maar er ontstaat wel een verplichting om de overeenkomst ongedaan te maken. Dit verschil maakt vaak niets uit, maar kan wél gevolgen hebben bij bijvoorbeeld (dreigend) faillissement van de wederpartij.

Van belang is tevens, dat bij een vordering tot ontbinding wegens wanprestatie óók schadevergoeding kan worden gevorderd. Bij vernietiging kan dat in beginsel niet (tenzij er ook sprake is van bijvoorbeeld een onrechtmatige daad). Heb je ook schade geleden, dan is het vaak beter om bij de beëindiging van de overeenkomst bij misleiding voor wanprestatie te kiezen.

Overigens kun je ook besluiten om eerst te gaan voor bijvoorbeeld vernietiging en mocht dat niet werken, voor ontbinding.

Wat de beste keuze is in een specifiek geval, hangt van het geval af. Het is raadzaam om met een jurist te overleggen daarover.

Hoe beëindig je de overeenkomst bij misleiding feitelijk gezien?

Ontbinding wegens misleiding moet schriftelijk worden ingeroepen, soms enkel na een voorafgaande ingebrekestelling. Vernietiging wegens misleiding hoeft niet per se schriftelijk te worden ingeroepen, maar dat is omwille van het kunnen bewijzen ervan wel verstandig. Een ingebrekestelling is bij vernietiging niet nodig.

Omdat je alles wilt kunnen bewijzen, is het verstandig om brieven aangetekend te verzenden. Eventueel kun je tevens per gewone post en per e-mail dezelfde brief verzenden, zodat je zeker weet dat hij aankomt.

Als de wederpartij na die brief positief reageert en meewerkt aan het terugdraaien van de overeenkomst, dan is dat prima. Werkt de wederpartij niet mee, dan zul je (na één/enkele sommatiebrieven) zwaardere middelen moeten inzetten.

In dat geval moet je naar de rechter als je alsnog je gelijk wenst te krijgen. Aangezien er een dagvaarding moet worden uitgebracht en dergelijke procedures met nogal wat regels zijn omkleedt, is het verstandig om een jurist in de arm te nemen daarbij. Natuurlijk is dat enkel zinvol als de vordering groot genoeg is: vorderingen tot € 1.000,- zijn dat over het algemeen in elk geval niet: de kosten van de jurist zijn dan vaak hoger dan de winst die je kunt behalen in de procedure.

Hulp nodig?

Natuurlijk kan het zo zijn dat dit artikel niet al je vragen oplost. Dat is niet vreemd, want beëindiging van een overeenkomst bij misleiding kan complex zijn.

Wij helpen je graag indien je gespecialiseerd advies nodig hebt bij het beëindigen van een overeenkomst wegens misleiding. Indien je wederpartij zich onredelijk opstelt en niet meewerkt aan de ontbinding of vernietiging kunnen we dat voor je afdwingen met een gang naar de rechter.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.