Help, er is conservatoir beslag gelegd! Wat nu?

28 maart 2017
conservatoir beslag

Als je maar lang genoeg ondernemer bent, kom je vanzelf in een conflict terecht. Vaak betreft het conflicten met afnemers of leveranciers. Zij kunnen in aanloop naar een rechtszaak besluiten om alvast beslag bij je te leggen: conservatoir beslag. Dat komt vaak zeer onverwacht en vrijwel altijd erg ongelegen. Wat kun je doen tegen een conservatoir beslag?

Lees meer…

Aandeelhoudersovereenkomst overtreden door aandeelhouder

21 maart 2017
aandeelhoudersovereenkomst

Als aandeelhouder maak je afspraken met de andere aandeelhouders. Die afspraken worden vastgelegd in de statuten en vaak ook in een aandeelhoudersovereenkomst. Het gebeurt in de praktijk met enige regelmaat dat een aandeelhouder zich niet houdt aan wat in de aandeelhoudersovereenkomst is afgesproken. Wat kun je doen als een andere aandeelhouder de overeenkomst met voeten treedt?

Lees meer…

Leverancier levert een slecht product. Wat te doen?

14 maart 2017
slecht product

Als ondernemer heb je vrijwel altijd leveranciers nodig die je een bepaald product leveren, of dat nu grondstoffen zijn, inventaris of andere bedrijfsmiddelen. Soms gebeurt het dat de kwaliteit van een geleverd product niet goed is. In dit artikel bekijken we wat je daartegen kunt doen.

Lees meer…

De mogelijkheid tot opschorting van verplichtingen

7 maart 2017
klachtplciht

Een overeenkomst schept verplichtingen tussen partijen, maar wat kun je doen als de andere partij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet na komt? Kun je dan (tijdelijk) jouw eigen verplichtingen of prestaties uitstellen totdat de wederpartij wél presteert? In sommige gevallen mag je inderdaad je eigen prestatie uitstellen, dit wordt ook wel opschorting genoemd. Dit artikel legt uit hoe opschorting precies in zijn werk gaat en waar je op moet letten.

Lees meer…

Langdurig ziekteverzuim werknemer

28 februari 2017
arts

Ondanks dat een werkgever er natuurlijk gebaat bij is het ziekteverzuim onder zijn personeel zo laag mogelijk te houden, komt het binnen de meeste organisaties regelmatig voor dat een medewerker zich ziek meldt. In het gunstigste geval gaat het dan om kortdurend verzuim; de medewerker heeft een griepje of een verstuikte enkel.

Helaas kan het ook voorkomen dat een medewerker langdurig ziek is en de organisatie hem langere tijd zal moeten missen. In dit artikel staat kort aangegeven waar je mee te maken kunt krijgen bij langdurig ziekteverzuim van een medewerker.

Lees meer…

Het eigendomsvoorbehoud in de strijd tegen wanbetaling

21 februari 2017
aansprakelijkheid producten

In het bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat producten niet direct bij levering worden betaald. De afnemer ontvangt meestal een factuur die binnen een bepaald aantal dagen betaald dient te worden. Dit kan uiteraard risico’s met zich meebrengen voor de leverancier. Wat als de koper in de tussentijd failliet gaat of om een andere reden de factuur niet kan of wil betalen? Vooral bedrijven die dure goederen leveren willen deze risico’s natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Het vestigen van een eigendomsvoorbehoud bij verkoop van producten kan een extra garantie bieden tegen wanbetaling.

Lees meer…

Help, iemand gebruikt mijn handelsnaam als domeinnaam

14 februari 2017
Domeinnaam als handelsnaam

Het internet is tegenwoordig niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Wie met zijn bedrijf actief is op het internet weet dat een goede domeinnaam heel belangrijk kan zijn. Klanten moeten jouw website natuurlijk wel weten te vinden. Veelal wordt de naam van een bedrijf, of de handelsnaam, tevens gebruikt als domeinnaam. Maar wat doe je als jouw handelsnaam al als domeinnaam door iemand anders gebruikt wordt?

Lees meer…

Gegevens van een zieke werknemer verwerken

7 februari 2017
ziekte

Ziekmeldingen komen helaas in ieder bedrijf wel eens voor. Maar hoe ga je binnen jouw bedrijf om met een ziekmelding? Het zal regelmatig voorkomen dat een medewerker bij zijn ziekmelding aangeeft wat hem mankeert. Bijvoorbeeld bij een “simpel” griepje zal de medewerker hier niet geheimzinnig over doen. Maar mag je deze gegevens eigenlijk wel opnemen in jouw administratie? Ik dit artikel beschrijf ik hoe je de gegevens van een zieke werknemer mag verwerken.

Lees meer…

Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur weigeren, mag dat?

31 januari 2017
werknemer ziek

In onze moderne maatschappij wordt er meer en meer waarde gehecht aan een goede balans tussen werken en vrije tijd. Een 40-urige werkweek is al lang niet meer de norm.

Werknemers kunnen om verschillende redenen besluiten dat zij minder (of meer) willen gaan werken. Denk aan ouders die meer tijd met hun kinderen door willen brengen of werknemers die parttime willen werken om meer tijd aan een hobby te besteden. Ook iemand die altijd parttime gewerkt heeft kan op een gegeven moment besluiten dat een fulltime dienstverband toch de voorkeur heeft.

Een medewerker kan bij de werkgever een verzoek indienen om de arbeidsduur te wijzigen. In de praktijk komt het natuurlijk niet altijd even goed uit dat een werknemer minder of juist meer gaat werken. Het is dan ook goed om te weten hoe je als werkgever met zo’n verzoek om dient te gaan.

Lees meer…

Illegale software op uw bedrijfscomputers

24 januari 2017
illegale software

Software is veelal auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de rechthebbende niet zomaar gekopieerd of verspreid worden. Om legaal gebruik te kunnen maken van software dien je in de meeste gevallen een licentie te kopen van de softwarefabrikant (denk bijvoorbeeld aan een licentie voor het gebruik van Windows die je van Microsoft krijgt).

Bijna elk bedrijf maakt tegenwoordig in meer of mindere mate gebruik van software, al is het alleen om e-mail te verwerken en de boekhouding te doen. Daarnaast maken bedrijven ook veelvuldig gebruik van andere, vaak prijzige, software(pakketten). Licenties voor sommige van deze pakketten kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Vanwege de hoge kosten of het gemak van downloaden via internet, kan het voor bedrijven aanlokkelijk zijn om software illegaal te gebruiken. Echter, wie software gebruikt zonder (geldige) licentie kan door de rechthebbende aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade.

Lees meer…